Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Tworzenie przesyłki

Proces tworzenia przesyłki w trybie ofertowym:

Utworzenie przesyłki > Wybór oferty (ręczny lub za pomocą webhook) > Opłacenie przesyłki (dla konta prepaid oznacza automatyczne pobranie środków, dla konta postpaid oznacza potwierdzenie przesyłki)

Info

W trybie uproszczonym wskazujemy serwis i następuje automatyczny wybór oferty oraz opłacenie przesyłki na wskazany serwis. W trybie ofertowym nie wskazuje się serwisu, należy wybrać jedną ze zwróconych ofert i opłacić ją. 


Info

Przesyłki wielopaczkowe można tworzyć tylko dla serwisów kurierskich. Przesyłki paczkomatowe nie obsługują wielopaczkowości, zawsze można wygenerować więcej przesyłek dla jednego zamówienia na te same dane.

Info

W przypadku podania paczkopunktu jako punktu odbioru (target_point": "POP-WAW364") zostanie podmieniony serwis z "service": "inpost_locker_standard" na "service": "inpost_locker_customer_service_point".

Dostępne serwisy dla konta prepaid

inpost_locker_standard

Przesyłka paczkomatowa - standardowa

inpost_locker_allegro

Przesyłka paczkomatowa - Allegro Paczkomaty InPost

inpost_locker_pass_thru

Przesyłka paczkomatowa - Podaj Dalej

inpost_letter_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro MiniKurier24 InPost

inpost_courier_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro Kurier24 InPost

inpost_courier_c2c

Przesyłka kurierska InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

Dostępne serwisy dla konta postpeid

inpost_locker_standard

Przesyłka paczkomatowa - standardowa

inpost_locker_allegro

Przesyłka paczkomatowa - Allegro Paczkomaty InPost

inpost_locker_pass_thru

Przesyłka paczkomatowa - Podaj Dalej

inpost_letter_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro MiniKurier24 InPost

inpost_courier_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro Kurier24 InPost

inpost_courier_c2c

Przesyłka kurierska InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

inpost_courier_standard

Przesyłka kurierska standardowa

inpost_courier_express_1000

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 10:00

inpost_courier_express_1200

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 12:00

inpost_courier_express_1700

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 17:00

inpost_courier_palette

Przesyłka kurierska Paleta Standard

inpost_courier_local_standard

Przesyłka kurierska Lokalna Standardowa

inpost_courier_local_express

Przesyłka kurierska Lokalna Expresowa

inpost_courier_local_super_express

Przesyłka kurierska Lokalna Super Expresowa


Na tej stronie

Table of Contents

Sprawdzenie statusu przesyłki


Ponieważ zakup przesyłki działa asynchronicznie, serwer w odpowiedzi zwróci informacje o przesyłce nieuwzględniające zmian wywołanych przez zakup (zmiana statusu, nadanie numeru trackingowego, gdyż informacje te będą dostępne dopiero po pewnym czasie).

Aby sprawdzić status przesyłki lub pobrać numer tracking należy odpytać przesyłkę za pomocą jej ID, lub skorzystać z powiadomień webhook. 

 • Przykładowe zapytanie

Code Block
languagejson
GET /v1/shipments/ID_Shipments HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9...

Odpowiedź

Expand

Code Block
languagejson
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/123",
  "id": 123,
  "status": "confirmed",
  "tracking_number": "602677217131630339938736",
  "service": "inpost_locker_standard",
  "reference": "0123456789",
  "is_return": false,
  "application_id": 25,
  "created_by_id": null,
  "external_customer_id": null,
  "sending_method": "dispatch_order",
  "end_of_week_collection": false,
  "comments": null,
  "mpk": null,
  "additional_services": [],
  "custom_attributes": {
    "target_point": "KRA012",
    "sending_method": "dispatch_order"
  },
  "cod": {
    "amount": 12.5,
    "currency": "PLN"
  },
  "insurance": {
    "amount": 25.0,
    "currency": "PLN"
  },
  "sender": {
    "id": 123,
    "name": null,
    "company_name": "ShpiX",
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowalski",
    "email": "test@grupainteger.pl",
    "phone": "333222111",
    "address": {
      "id": 123,
      "street": null,
      "building_number": null,
      "line1": "test",
      "line2": null,
      "city": "test",
      "post_code": "02-677",
      "country_code": "PL"
    }
  },
  "receiver": {
    "id": 123,
    "name": null,
    "company_name": null,
    "first_name": null,
    "last_name": null,
    "email": "test@inpost.pl",
    "phone": "111222333",
    "address": null
  },
  "selected_offer": {
    "id": 123,
    "status": "bought",
    "expires_at": null,
    "rate": null,
    "currency": "PLN",
    "additional_services": [],
    "carrier": {
      "id": "inpost_locker",
      "name": "InPost Paczkomaty",
      "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
    },
    "service": {
      "id": "inpost_locker_standard",
      "name": "Paczkomatowa standardowa",
      "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa"
    },
    "unavailability_reasons": null
  },
  "offers": [
    {
      "id": 123,
      "status": "bought",
      "expires_at": null,
      "rate": null,
      "currency": "PLN",
      "additional_services": [],
      "carrier": {
        "id": "inpost_locker",
        "name": "InPost Paczkomaty",
        "description": "InPost Paczkomaty - Przesyłki paczkomatowe"
      },
      "service": {
        "id": "inpost_locker_standard",
        "name": "Paczkomatowa standardowa",
        "description": "Przesyłka paczkomatowa standardowa"
      },
      "unavailability_reasons": null
    }
  ],
  "transactions": [
    {
      "id": 123,
      "status": "success",
      "offer_id": 123,
      "details": {},
      "created_at": "2021-10-15T09:52:15.708+02:00",
      "updated_at": "2021-10-15T09:52:15.874+02:00"
    }
  ],
  "parcels": [
    {
      "id": 123,
      "tracking_number": "602677217131630339938736",
      "is_non_standard": false,
      "template": "large",
      "dimensions": {
        "length": 380.0,
        "width": 640.0,
        "height": 410.0,
        "unit": "mm"
      },
      "weight": {
        "amount": 25.0,
        "unit": "kg"
      }
    }
  ],
  "created_at": "2021-10-15T09:52:15.576+02:00",
  "updated_at": "2021-10-15T09:52:19.811+02:00"
}

 • Przykładowe powiadomienie webhook:

Code Block
languagejson
{
"event_ts": "2018-07-17 12:57:29 +0200",
"event": "shipment_confirmed",
"organization_id": 35,
"created_by_id": null,
"payload": {
"shipment_id": 87235,
"tracking_number": "633300208831612315289193"
}

Pobranie etykiety

Dostępne są 2 metody:

Info

Ważne informacje

 • Etykiety można pobrać dla przesyłek opłaconych - w statusie confirmed lub późniejszym

 • Maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl

 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik .zip z plikami .epl/.epl2, .zpl, .pdf oddzielnie dla każdego serwisu


Zamówienie kuriera

kuriera Kuriera należy zamawiać na adres wtedy gdy nie posiada się stałego zlecenia odbioru lub gdy odbiór ma nastąpić z innego miejsca.

Szczegółowe informacje na stronie: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731045/1.6.0+Zlecenia+odbioru#Tworzenie-zlecenia-odbioru


Wygenerowanie potwierdzenia nadania

Funkcjonalność umożliwia generowanie potwierdzenia nadania dla przesyłek posiadających zlecenie odbioru, oraz przesyłek nieposiadających zleceń odbioru.

Szczegółowe informacje na stronie: [1.6.0] Drukowanie zleceń odbioru

Dostępne są 2 metody:

 • Metoda generująca manifest dla zlecenia odbioru (printout)

 • Metoda generująca manifest dla wskazanych numerów paczek (printouts)

Info

Ważne informacje

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik *.pdf

 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik *.pdf z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik *.zip z plikami *.pdf (oddzielnie dla każdego serwisu).

 • Maksymalnie można pobrać manifest dla 100 przesyłek


Tracking przesyłki

Poniżej prezentujemy dostępne sposoby pobierania informacji o aktualnym stanie przesyłki w procesie logistycznym. Za ich pomocą można uzyskać informacje o utworzeniu przesyłki, ostatniej zmianie statusu czy też historii statusów.