Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Wprowadzony zostanie nowy cennik dla usługi pod nazwą  endOfWeekCollection.


Przykład:

<paczkomaty>


Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<on_delivery_payment>minimalny_koszt_pobrania</on_delivery_payment>

...<packtype>

...<type>typ_przesyłki</type>

...<price>cena_przesyłki</price>

...</packtype>

...<packtype>

...<type>typ_przesyłki</type>

...<price>cena_przesyłki</price>

...</packtype>

...<packtype>

...<type>typ_przesyłki</type>

...<price>cena_przesyłki</price>

...</packtype>

...<insurance>

...<limit>górny_limit_kwoty_ubezpieczenia</limit>

...<price>koszt_ubezpieczenia</price>

...</insurance>

...

<endOfWeekCollection><endOfWeekCollection>

<price>cena_dostawy_weekendowej</price>

...</

...

endOfWeekCollection>

</paczkomaty>


2.2. Tworzenie przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=createdeliverypacks)

...

 • parametr będzie typu boolean i będzie przyjmował wartości true/false
 • wartość true będzie oznaczać, że wybieramy usługę dodatkową
 • atrybut nie jest wymagany
 • możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi
 • w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikacjęPrzykład:


Code Block
languagexml
<paczkomaty>

...<pack>

...             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

...<error key=”invalidEndOfWeekCollection”>Wybrana usługa dodatkowa jest poza określonym przedziałem czasowym. Przedziały czasowe w których można skorzystać z usługi opisane w regulaminie.</error>

...</pack>

...</paczkomaty>

...


 • w przypadku wybrania Punktu Obsługi Klienta jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny z kategoria parcel_locker_only obsługują Dostawy Weekendowe


Przykład:


Code Block
languagexml
<paczkomaty>

...<pack>

...             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

...<error key=”invalidBoxMachineNameForEndOfWeekCollection”>Wybrany punkt odbioru nie może być Punktem Obsługi Przesyłek.</error>

...</pack>

...</paczkomaty>


 • aby pobrać maszyny z wykluczeniem POP należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem category=parcel_locker_only np. https://api.paczkomaty.pl/?do=listmachines_xml&category=parcel_locker_only
 • dla przesyłek Allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki Allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację


Przykład:


Code Block
languagexml
<paczkomaty>

...<pack>

...             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

...<error key=”invalidAllegroForEndOfWeekCollection”>Usługa Dostawy Weekendowej nie jest dostępna dla przesyłek Allegro.</error>

...</pack>

...</paczkomaty>Przykład tworzenia przesyłki:


Code Block

<paczkomaty>

languagexml
<paczkomaty>

<autoLabels>automatyczne_etykiety</autoLabels>

...<selfSend>nadawanie_w_paczkomacie</selfSend>

...<pack>

...             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</id>

...            <addresseeEmail>adres_email_odbiorcy</addresseeEmail>

...             <senderEmail>adres_email_nadawcy</senderEmail>

...             <phoneNum>numer_telefonu_odbiorcy</phoneNum>

...            <boxMachineName>oznaczenie_paczkomatu</boxMachineName>

...             <packType>typ_paczki</packType>

...             <endOfWeekCollection>true</endOfWeekCollection>

...      </pack>

...</paczkomaty>


3. Implementacja usługi w ShipX - dokumentacja dostępna jest na stronie [1.9.0] Paczka w Weekend

...