Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Informacje ogólne

Podstawowe cechy usługi:

  • Usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do soboty piątku do godziny 1318:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych

  • Usługa nie jest dostępna dla Punktów Obsługi Przesyłek (POP)

  • Usługa dostępna jest dla klientów postpaid/prepaid

  • Usługa jest obsługiwana przez Paczkomat® dostępne 24/7


Na tej stronie

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

Pobieranie listy punktów dostępnych dla usługi

Aby pobrać listę punktów obsługujących usługę, należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem type=parcel_locker_only np.: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?type=parcel_locker_only  następnie należy odfiltrować maszyny które nie są dostępne 24/7 za pomocą parametr location_247 ustawiony jest na true (location_247": true


Implementacja usługi w API v2

Implementacja zmian w apiv2 będzie wymagała modyfikacji w dwóch metodach:

Standardowy cennik przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=pricelist)

Wprowadzony zostanie nowy cennik dla usługi pod nazwą  endOfWeekCollection.

Przykład:

Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<on_delivery_payment>minimalny_koszt_pobrania</on_delivery_payment>

<packtype>

<type>typ_przesyłki</type>

<price>cena_przesyłki</price>

</packtype>

<packtype>

<type>typ_przesyłki</type>

<price>cena_przesyłki</price>

</packtype>

<packtype>

<type>typ_przesyłki</type>

<price>cena_przesyłki</price>

</packtype>

<insurance>

<limit>górny_limit_kwoty_ubezpieczenia</limit>

<price>koszt_ubezpieczenia</price>

</insurance>

<endOfWeekCollection>

<price>cena_dostawy_weekendowej</price>

</endOfWeekCollection>

</paczkomaty>

Tworzenie przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=createdeliverypacks)

Info

Możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi.

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

endOfWeekCollection

Boolean

Wartość true będzie oznaczać, że wybieramy usługę dodatkową.

Atrybut nie jest wymagany.

Przykład tworzenia przesyłki:

Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<autoLabels>automatyczne_etykiety</autoLabels>

<selfSend>nadawanie_w_paczkomacie</selfSend>

<pack>

             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</id>

            <addresseeEmail>adres_email_odbiorcy</addresseeEmail>

             <senderEmail>adres_email_nadawcy</senderEmail>

             <phoneNum>numer_telefonu_odbiorcy</phoneNum>

            <boxMachineName>oznaczenie_paczkomatu</boxMachineName>

             <packType>typ_paczki</packType>

             <endOfWeekCollection>true</endOfWeekCollection>

      </pack>

</paczkomaty>

Informacje o błędach

  • w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

Przykład:

Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<pack>

             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

<error key=”invalidEndOfWeekCollection”>Wybrana usługa dodatkowa jest poza określonym przedziałem czasowym. Przedziały czasowe w których można skorzystać z usługi opisane są w regulaminie.</error>

</pack>

</paczkomaty>

  • W przypadku wybrania Punktu Obsługi Klienta jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny z kategoria parcel_locker_only dostępne 24/7 obsługują Dostawy Weekendowe

Przykład:

Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<pack>

             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

<error key=”invalidBoxMachineNameForEndOfWeekCollection”>Wybrany punkt odbioru nie może być Punktem Obsługi Przesyłek.</error>

</pack>

</paczkomaty>

  • Dla przesyłek Allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki Allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

Przykład:

Code Block
languagexml
<paczkomaty>

<pack>

             <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type>

<error key=”invalidAllegroForEndOfWeekCollection”>Usługa Dostawy Weekendowej nie jest dostępna dla przesyłek Allegro.</error>

</pack>

</paczkomaty>

Implementacja usługi w API ShipX