Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zasób SendingMethod reprezentuje sposób nadania przesyłki utworzonej w API ShipX. 

Na tej stronie

Table of Contents


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu SendingMethod nie wymaga uwierzytelniania.


Struktura

Zasób SendingMethod posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator metody nadania. Możliwe wartości:

 • parcel_locker - nadanie w paczkomaciePaczkomat®,

 • pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta,

 • courier_pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta obsługującym nadawanie przesyłek kurierskich

 • branch - nadanie w Oddziale,

 • dispatch_order - Zlecenie odbioru - zamówienie kuriera,

 • pop - nadanie w Punkcie Obsługi Przesyłek

name

String

Nazwa metody nadania.

description

String

Opis metody nadania, który można wykorzystać w integracji.


Lista sposobów nadania

Pobieranie listy dostępnych sposobów nadania

Code Block
languagejson
GET /v1/sending_methods

Przykład zapytania

Code Block
languagejson
GET /v1/sending_methods HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

Odpowiedź

Code Block
languagejson
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/sending_methods",
 "items": [
  {
   "id": "parcel_locker",
   "name": "Nadanie w Paczkomacie",
   "description": "Nadam przesyłkę w Paczkomacie"
  },
  {
   "id": "pok",
   "name": "Nadanie w POK",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta"
  },
  {
   "id": "courier_pok",
   "name": "Nadanie w POK",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta"
  },
  {
   "id": "branch",
   "name": "Nadanie w Oddziale",
   "description": "Dostarczę przesyłkę do Oddziału InPost"
  },
  {
   "id": "dispatch_order",
   "name": "Odbiór przez Kuriera",
   "description": "Utworzę zelecenie odbioru - przesyłkę odbierze Kurier InPost"
  },
	{
   "id": "pop",
   "name": "Nadanie w POP",
   "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Przesyłek"
  },
 ]
}

Sposoby nadawania przesyłek 

Poniższa tabela prezentuje dostępne sposoby nadania dla poszczególnych usług

Nazwa usługi

parcel_locker

dispatch_order

pop

inpost_locker_standard

(tick)

(tick)

(tick)

inpost_locker_pass_thru

(tick)

(error)

(error)

inpost_courier_standard

(error)

(tick)

(tick)

inpost_courier_express_1000

(error)

(tick)

(tick)

inpost_courier_express_1200

(error)

(tick)

(tick)

inpost_courier_express_1700

(error)

(tick)

(tick)

inpost_locker_allegro

(tick)

(tick)

(tick)

inpost_courier_allegro

(tick)

(tick)

(tick)

inpost_letter_allegro

(tick)

(tick)

(tick)

inpost_courier_local_standard

(error)

(tick)

(error)

inpost_courier_local_express

(error)

(tick)

(error)

inpost_courier_local_super_express

(error)

(tick)

(error)

inpost_courier_c2c

(tick)

(tick)

(tick)