Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Zasób Batch słuzy do tworzenia i podglądu wielu przesyłek. W trybie asynchronicznym po walidacji każda przesyłka procesuje sie w osobnym wątku, a co za tym idzie informacje zwrotne sa wysyłane na WebHooki dla każdej przesyłki z osobna.


Panel
bgColor#f0f0f0
titleBGColor#f0f0f0
titleNa tej stronie

Table of Contents
minLevel2
 


Zasób Batch posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
idIntegerId obiektu
statusStringStatus przetwarzania przesyłek
shipmentsArray[Shipment]Przesyłki
created_atDateTimeData utworzenia
updated_atDateTime Data aktualizacji

Przykład zasobu Batch w formacie JSON:

Code Block
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16",
 "id": 16,
 "status": "done",
 "shipments": [
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/151",
   "id": 151,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900067"
  },
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/150",
   "id": 150,
   "status": "confirmed",
	  "tracking_number": "633100159730624319900068"
  }
 ],
 "created_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00",
 "updated_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00"
}


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.


Info
titleUwaga! Klienci debetowi

Po utworzeniu przesyłki, nie zwracamy cen dla klientów debetowych.

Atrybut rate przyjmuje wartość null


Tworzenie wielu przesyłek

Code Block
POST /v1/organizations/:organization_id/batches

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
only_choice_of_offerBoolean

Ustawienie parametru na true powoduje że oferta we wszystkich przesyłkach zostanie wybrana dla podanego serwisu, ale nie zostanie automatycznie opłacona.
Taka przesyłkę trzeba opłacić przed końcem wygaśnięcia oferty wykonując operacje (Opłacanie przesyłki).
Parametr ten można ustawić również dla każdej przesyłki z osobna (w takim przypadku parametr ustawiony w przesyłce ma wyższy priorytet).

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defoultowa wartość false
shipmentsArray[Hash]


ParametrTypeOpis
idStringWymagany. Unikalny identyfikator danej przesyłki, który pozwala zwrócić użytkownikowi informację o błędach walidacji przypisanych do konkretnej przesyłki. Id nie jest zapisywany w bazie danych i nie jest zwracany jak atrybut utworzonej przesyłki.
......Pozostałe parametry przesyłki uproszczonej opisane na Uproszczone tworzenie przesyłki


Atrybut nie jest wymagany.

 • Minimum 1
 • Maksimum 2500


Przykład zapytania

Code Block
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/batches -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{ 
 "only_choice_of_offer": false,
 "shipments": [
  {
   "id": 1,
   "service": "inpost_locker_standard",
	 "reference": "Test",
   "custom_attributes": {
    "target_point": "KRA012"
   },
   "parcels":{
    "template": "small"
   },
   "receiver": {
    "company_name": "Company name 1",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "888888888",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {
    "company_name": "Company name 2",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "999999999",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "cod": {
    "amount": 1,
    "currency": "PLN"
   },
   "insurance": {
    "amount": 23,
    "currency": "PLN"
   }
  },
  {
   "id": 2,
   "service": "inpost_locker_standard",
	 "reference": "Test",
   "custom_attributes": {
    "target_point": "KRA012"
   },
   "parcels":{
    "template": "small"
   },
   "receiver": {
    "company_name": "Company name 1",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "888888888",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {
    "company_name": "Company name 2",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "999999999",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "cod": {
    "amount": 1,
    "currency": "PLN"
   },
   "insurance": {
    "amount": 23,
    "currency": "PLN"
   }
  }
 ]
}'


Code Block
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/batches -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{ 
"only_choice_of_offer": false,
"shipments": [
{
"id": 1,
"service": "inpost_locker_standard",
"reference": "Test",
"custom_attributes": {
"target_point": "KRA012"
},
"parcels":{
"template": "small"
},
"receiver": {
"name": "Name",
"company_name": "Company name",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Kowalski",
"email": "receiver@example.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Cybernetyki",
"building_number": "10",
"city": "Warszawa",
"post_code": "02-677",
"country_code": "PL"
}
},
"sender": {
"name": "Nazwa",
"company_name": "InPost S.A.",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Nowak",
"email": "sender@email.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Malborska",
"building_number": "130",
"city": "Kraków",
"post_code": "30-624",
"country_code": "PL"
}
}
},
{
"id": 2,
"service": "inpost_locker_standard",
"reference": "Test",
"custom_attributes": {
"target_point": "KRA012"
},
"parcels":{
"template": "small"
},
"receiver": {
"name": "Name",
"company_name": "Company name",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Kowalski",
"email": "receiver@example.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Cybernetyki",
"building_number": "10",
"city": "Warszawa",
"post_code": "02-677",
"country_code": "PL"
}
},
"sender": {
"name": "Nazwa",
"company_name": "InPost S.A.",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Nowak",
"email": "sender@email.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Malborska",
"building_number": "130",
"city": "Kraków",
"post_code": "30-624",
"country_code": "PL"
}
}
}
]
}'

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
{
"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16723101672413",
"id": 16723101672413,
"status": "in_progress",
"shipments": [],
"created_at": "2021-08-11T1211T13:5812:4050.579325+02:00",
"updated_at": "2021-08-11T1211T13:5812:4050.579325+02:00"
}

Informacje o błędach

 Serwer może zwrócić następujące błędy

 • validation_failed - błąd walidacji 
 • forbidden - akcja jest niedostępna dla podanego tokenu
 • token_invalid - użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji


Podgląd wielu przesyłek

Code Block
GET /v1/batches/:id

Przykład zapytania

Code Block
curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' 

Odpowiedź

Code Block
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16",
 "id": 16,
 "status": "done",
 "shipments": [
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/151",
   "id": 151,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900067"
  },
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/150",
   "id": 150,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900068"
  }
 ],
 "created_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00",
 "updated_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00"
}

Informacje o błędach

 Serwer może zwrócić następujące błędy

 • resource_not_found - w przypadku gdy batch nie istnieje
 • token_invalid - użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji