Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące autoryzacji w komunikacji z InPost Pay oraz konfiguracji konta Merchanta i generowania dostępów (client_id i client_secret).

Na tej stronie:

Table of Contents
minLevel1
maxLevel6
include
outlinefalse
indent
exclude
typelist
class
printablefalse

Autoryzacja

Do uwierzytelniania komunikacji klienta z InPost Pay (Basket App) wykorzystany jest standard OAuth 2.0. W przypadku komunikacji service to service – bez kontekstu zalogowanego użytkownika wykorzystany jest client_credentials flow a OAuth (https://www.oauth.com/oauth2-servers/access-tokens/client-credentials/).

 • Merchant otrzymuje swój client_id i client_secret

Info
 • Pobiera access token

 • Podpisuje każdy request. Access token należy przekazać w nagłówku Authorization: Bearer W-TYM-MIEJSCU-NALEZY-UMIESCIC-TOKEN

 • Serwer zasobów weryfikuje token i identyfikuje klienta

Info

Wszystkie zapytania wysyłane do serwera wymagają podania prawidłowego i ważnego access tokenu, który należy do określonego Użytkownika.

Info

Wygenerowany token ma określoną ważność (zdefiniowana w expires_in, która jest zwracana wraz z tokenem) i nie ma konieczności pobierania nowego tokena przy każdym zapytaniu. 

Token endpoint jest stały i może być parametrem konfiguracyjnym po stronie klienta:


Pobranie tokenu

Request

Code Block
languagejson
curl --location 'https://sandbox-login.inpost.pl/auth/realms/external/protocol/openid-connect/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id=sandbox' \
--data-urlencode 'client_secret=qwertyuiop' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'

Response

Code Block
languagejson
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiw...",
  "expires_in": 300,
  "refresh_expires_in": 0,
  "token_type": "Bearer",
  "not-before-policy": 0,
  "scope": "api:inpostpay"
}

Warning

Błędy jakie mogą wystąpić podczas generowania tokenu:

 • Invalid client credentials - W przypadku podania błędnego client_id

 • Invalid client secret - W przypadku podania błędnego client_secret

 • Missing form parameter: grant_type - W przypadku niepodania grant_type:client_credentials


Konfiguracja konta Merchanta - środowisko produkcyjne

Aby uzyskać dostępy do środowiska produkcyjnego podpisz umowę Umowa o obsługę i rozliczanie transakcji. Jeśli jeszcze nie podpisałeś umowy skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym InPost lub skorzystaj z formularza zamieszczonego w sekcji "Dla Biznesu" w zakładce "Oferta InPost Pay".

Po podpisaniu umowy: 

 1. Zaloguj się do serwisu LINK używając danych do logowania w Manager Paczek (system do obsługi umowy logistycznej InPost).  

UWAGA! Uzupełnienie wszystkich informacji jest niezbędne do wygenerowania dostępów (Client_ID oraz Client_Secret) na środowisko produkcyjne usługi InPost Pay 

 1. Po zalogowaniu zobaczysz menu z poniższymi kategoriami 

 2. Przejdź do zakładki

  Dodaj w niej informacje o Twoim sklepie internetowym, które użytkownicy zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas dokonywania zakupów. Kliknij przycisk EDYTUJ, aby edytować informacje. 

 

 

Nazwa merchanta – to bardzo istotne pole, w które powinieneś wpisać nazwę sklepu, jaką klienci zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów. 

PRZYKŁAD WIDOKU W APLIKACJI

Logo sklepu – to logo, które klienci zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów, zaraz obok nazwy Twojego sklepu. Logo, powinno być dostosowane do maksymalnej szerokości 72px lub maksymalnej wysokości 32px, aby zapewnić czytelność i odpowiednią wizualizację na różnych urządzeniach. Dodatkowo, prosimy o dostarczenie logo w dwóch wersjach kolorystycznych, light mode oraz dark mode, zoptymalizowane tak, aby zapewnić czytelność i estetykę na jasnym i ciemnym tle. Dzięki dostarczeniu logo w obu tych wersjach kolorystycznych, zapewnimy spójność i estetykę, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z trybu jasnego czy ciemnego aplikacji. W pole wklej link do swojego logo i użyj przycisku Załaduj – wówczas po prawej stronie zobaczysz poprawnie załadowane logo Twojego sklepu. 

Komunikacja z backendem – to link, który umożliwi wymianę informacji między Twoim sklepem, a naszą usługą. 

 • Jeśli korzystasz z integracji API wklej tam swój dedykowany link. 

 • Jeśli korzystasz z technologii wtyczkowej podaj tu po prostu link do Twojego sklepu 

Dane kontaktowe -  poniższe dane będą prezentowane w szczegółach Twojego sklepu, klienci zobaczą je w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów.  

 • Numer komórkowy (wymagany) 

 • Numer stacjonarny (niewymagany) 

 • Email do kontaktu (wymagany) 

 • Link do formularza kontaktowego (niewymagany) 

 

 1. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz zmiany 


 2. Przejdź do zakładki Konfiguracja klienta API

  U góry w prawym rogu wybierz przycisk Dodaj nowy sklep

 3. Wpisz nazwę Twojego sklepu (ta nazwa jest widoczna tylko dla Ciebie, klienci jej nie zobaczą) 

  Wprowadź nazwę sklepu i kliknij Zapisz 

 4. Na ekranie pojawią się dostępy do środowiska produkcyjnego – skopiuj je i pamiętaj – nie udostępniaj ich nikomu!

 5. Dodany sklep będzie widoczny w tej zakładce wraz z Client_ID, jeśli zapomnisz Client_Secret możesz je odzyskać klikając przycisk Resetuj 

 6. W ostatniej zakładce:

  Możesz uzyskać secret do Merchant Transaction API (nie każdy potrzebuje tej funkcji) – całościowy opis tej usługi znajdziesz tu Zwroty i transakcje - Developer Documentations - Confluence (atlassian.net)  

W tej zakładce nie musisz nic wypełniać, możesz jedynie podejrzeć secret lub go zresetować.  


Konfiguracja konta Merchanta - środowisko sandbox

Aby uzyskać dostęp do środowiska Sandbox uzupełnij i wyślij formularz kontaktowy korzystając z opcji Dla Biznesu i zakładki Sandbox.

Na potrzeby testów udostępniamy też Ci nasze aplikacje testowe InPost Mobile:

 • iOS instalujemy poprzez pobranie aplikacji z linku 

https://testflight.apple.com/join/ey6Yherd   

 • Android instalujemy poprzez pobranie z linku 

https://appdistribution.firebase.dev/i/cf11a306c092f437

Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem testów upewnić się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji


Wymagania techniczne po stronie Merchanta

Odblokowanie ruchu wychodzącego Ruch wychodzący od InPost do Merchanta dla IP Proxy InPost 34.118.93.24, 34.116.145.216.