Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
image-20240117-115249.png


Poniżej znajduje się dokumentacja do autorskiej aplikacji InPost na platformie WIX. Zawiera informację o instalacji oraz konfiguracji wtyczki

Panel
panelIconIdatlassian-note
panelIcon:note:
bgColor#FFFAE6

Wtyczka: (22.02.2024)

https://pl.wix.com/app-market/inpost?referral=search-result&appIndex=0&referralTag=inpost&referralSectionName=search-result

Changelog:

Expand
titleChangelog

28.03.2024

 • New: Możliwość ustawienia progu kwoty za zamówienie, od której koszt wysyłki będzie darmowy

22.02.2024

 • Udostępnienie wtyczki w WiX App Market


Na tej stronie:

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7
separatornawias kwadratowy

Autoryzacja

Posiadamy dwa środowiska (Manager Paczek x API) - testowe i produkcyjne. Dane należy wygenerować dla tego środowiska, którego obecnie używamy

Środowisko produkcyjne

Info

Przed przystąpieniem do instalacji należy posiadać dane dostępowe do połączenia z API ShipX:

 • Token (klucz)

 • ID organizacji

oraz

 • Token do Geowidget

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX oraz Geowidget:

https://inpost.pl/sites/default/files/2022-03/instrukcja-konfiguracji-api-shipx.pdf

https://manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Środowisko testowe (Sandbox)

Info

Generowanie dostępu

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.

Geowidget:

 • Token do Geowidget > zakładka Moje konto > API > Geowidget

Ważne!

 1. Tryb Sandbox dostępny jest tylko wówczas, gdy żadne zamówienie produkcyjne nie zostało jeszcze przeprocesowane przez aplikację.

Testy:

Na środowisku sandbox nie ma możliwości przetestowania wysyłki przesyłek i zamawiania podjazdu kuriera - te opcje dostępne są tylko na produkcji. Wynika to z możliwości API Sandbox.


Instalacja

Zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu na platformie WIX

Pobierz z APP Market aplikację → “InPost ”

image-20240222-095310.png

Po kliknięciu Dodaj do strony aplikacja pokaże się na pasku szybkiego dostępu. By aplikacja zaczęła działać trzeba ją uprzednio skonfigurować. Poniżej opisujemy jak to zrobić


Konfiguracja aplikacji

W tym miejscu możesz uzupełnić dane dostępowe do API (Token, ID organizacji), która można wygenerować samemu w Managerze Paczek w zakładce „API”

(Dostęp do środowisk znajduje się na początku tej dokumentacji)

Produkcja/Sandbox

Autoryzacja

ID organizacji

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API, format – 5 cyfr)

Token do API ShipX

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API)

Token Geowidget

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API - Geowidget)

Typ API / Status wtyczki

Typ API

produkcyjne/sandbox - tutaj należy wybrać w zależności od użytych danych z Manager Paczek (produkcja lub sandbox)

Status wtyczki

włącz/wyłącz wtyczkę

Dane nadawcy

Dane nadawcy

należy uzupełnić danymi firmy (ważne! numer telefonu nadawcy musi być uzupełniony w formacie 9 cyfr - bez +48 i spacji)

Metody nadania

Metody nadania

należy ustawić domyślny punkt nadania / domyślną wartość ubezpieczenia (ta wartość automatycznie przypisze się do przesyłek) / domyślny format etykiety przy jej generowaniu

Punkty odbioru

Punkty odbioru

umożliwia dodanie/usuwanie/edycję Punktów Odbioru, w którym kurier odbierze przesyłki

image-20240117-143245.png


Włączenie widoczności metod dostawy

Po instalacji wtyczki i konfiguracji metod dostawy należy włączyć aplikację w ustawieniach WIX

W tym celu należy wybrać:

UstawieniaWysyłka i fulfillment → Region wysyłki: Krajowa → Edytuj → Zainstalowane aplikacje: InPost → włączamy checkbox

image-20240129-094035.png


Webhook

Numery przesyłek będą automatycznie dodawać się do zamówienia gdy wcześniej dodamy adres webhook do Manager Paczek

 • Manager Paczek → Moje konto → API → Ustawienia organizacji → Adres Webhook →

Sandbox: https://stage-api.inpo-wix.shop/shipx/webhook

Produkcja: https://app.inpo-wix.shop/api/shipx/webhook

Po ich dodaniu numer przesyłki i status sam będzie aktualizował się w zamówieniu a klient otrzyma maila z wysyłce jego zamówienia


Usługi

Tworzenie metody dostawy

Utworzenie metody dostawy jest możliwe w zakładce Usługi:

 1. Zaznaczamy Dodaj usługę

 2. Wybieramy usługę i konfiguruje zgodnie z potrzebami

Wybierając usługę mamy możliwość jej konfiguracji

 • Metoda wysyłki - sposób nadania przesyłki (Paczkomat/POP, Kurier)

 • Wymiary przesyłki i waga - określamy gabaryty lub wymiary przesyłki (cm) z wagą (kg)

 • Twoja nazwa usługi - należy określić nazwę usługi zgodnie z poradnikiem skutecznej implementacji dostaw (https://inpost.pl/sites/default/files/2023-07/Przewodnik-skutecznej-implementacji-dostaw_InPost-w-koszyku-e-commerce.pdf)

 • Cena usługi - własna cena za usługę dostawy

 • Wartość ubezpieczenia - umożliwia określenie domyślnej wartości ubezpieczenia, która będzie uzupełniana przy przesyłkach

 • Kwota darmowej dostawy - umożliwia określenie darmowej dostawy od konkretnej wartości koszyka (należy ją wskazać)

 • Pozycja - oznacza w jakiej kolejności w koszyku wyświetlą się usługi

 • Status -pozwala włączyć lub wyłączyć widoczność w koszyku

Info

Utworzenie usługi z pobraniem jest możliwe gdy wybierzemy usługę z dopiskiem - za pobraniem (kwota automatycznie doda się do pola pobranie z zamówienia)

image-20240328-112559.png

image-20240117-143857.png

image-20240119-123837.png

Sposób wyświetlania w koszyku

image-20240117-144901.png

Przesyłki

Tworzenie przesyłki

Umożliwia tworzenie przesyłek, generowanie etykiet lub zamawianie podjazdu kuriera. Dodatkowo możemy filtrować przesyłki po numerze paczki, numerze zamówienia, numerze telefonu czy też za pomocą maila kupującego

image-20240119-124611.png

W celu utworzenia przesyłki należy kliknąć Utwórz przesyłkę zostaniemy przekierowani do widoku na zamówienie

Po zweryfikowaniu danych i kliknięciu Utwórz Przesyłkę po chwili paczka zostanie utworzona a status zmienić się z Nowa na Utworzona

image-20240119-130848.png


Tworzenie kilku przesyłek

W tym miejscu możemy również utworzyć 2 lub więcej paczek.

Należy w zamówieniu gdzie już była utworzona przesyłka kliknąć Nadaj ponownie. Dane dot. sposobu nadania lub wybranego punktu odbioru można zmienić. W zakładce przesyłki utworzy się nowa pozycja

image-20240206-103325.png


Zamówienia WIX

Przedstawiamy jak wygląda zamówienie w samym WIX złożone za pomocą aplikacji InPost

Na zamówieniu widzimy wybrany sposób dostawy wraz z nazwą Paczkomat, pod który przesyłka ma zostać dostarczona

Numer przesyłki będzie pojawiał się w miejscu Produkty do wysłania a status aktualizuje się w raz ze zmianą statusu przesyłki

image-20240206-115943.png


Zlecenia odbioru

Aplikacja daje możliwość zlecenia odbiorów przesyłki przez kuriera i ich podgląd

Generowanie podjazdu

W zakładce Przesyłki po prawej stronie mamy ikony akcji. Wybieramy Zamów podjazd po kliknięciu pojawia się nam miejsce do wybrania punktu podjazdu. Możemy utworzyć nowy punkt lub zamówić podjazd wybranego

image-20240129-101013.png

Podgląd podjazdów

W tym miejscu jest podgląd na wygenerowane zlecenia odbioru przesyłek, które w sposobie nadania miały wybrany odbiór kuriera

 • data, numer przesyłki, wybrany punkt i status zlecenia

image-20240129-101035.png


Częste problemy

Błąd dotyczący tokenu

 • Jednym z powodów powyższego błędu jest moment gdy dane podane w miejscu ID organizacji i Token są nieprawidłowe - lub podane dane nie dotyczą Typu API: Sandbox (Sandbox i Produkcja to są dwa osobne środowiska i posiadają różne ID organizacji)

 • Należy też zweryfikować token do Geowidget. Błąd pojawia się w momencie gdy podczas generowania tokenu geowidget w Manager Paczek został podany błędny adres URL strony. Należy to zweryfikować podać bez www lub z www ewentualnie usunąć https lub zostawić to pole w ostateczności puste (nie uzupełniają URL) i token powinien działać.

Błędny token do Geowidget może powodować taki widok:

image-20240229-124907.png


Kontakt

 

W przypadku pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego Działu integracji, który dostępny jest tu: https://inpost.pl/formularz-wsparcie  

 Po wejściu w formularz wystarczy z listy wybrać opcję "Wsparcie Klienta”, w kategorii wybrać: Moduł InPost, a w polu "Proszę podać nazwę modułu” podajemy: WIX