Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Funkcja httphttps://api.paczkomaty.pl/?do=revloginvalidatecode służy do wyłączenia nieaktywnego, niewykorzystanego kodu utworzonego za pomocą funkcji Generowanie zestawu nieaktywnych kodów.

Parametry

Parametry do funkcji powinny być przekazane metodą POST:

Nazwa parametru

Opis

Przykład

Walidacja

email

login do manager.paczkomaty.pl

email=test@inpost.pl

Wymagany

password

hasło do manager.paczkomaty.pl

password=Password123!@

Wymagany

content

Kod xml o określonej strukturze

content=

Wymagany

Parametry w sekcji paczkomat:

Nazwa Parametru

Opis

Przykład

Walidacja

code

Kod zwrotu do aktywacji

<code>2991513940</code>

Wymagany

Parametry w sekcji return - odpowiedź z API:

Nazwa Parametru

Opis

Przykład

valid

Obecny status kodu

<valid>false</valid>

Request:

Code Block
languagexml
POST /?do=revloginvalidatecode HTTP/1.1
Host: api.paczkomaty.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

email=test@inpost.pl&password=Password123!@&content=
<paczkomaty>
<code>2991513940</code>
</paczkomaty>

Response:

Code Block
languagexml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<paczkomaty>
    <valid>false</valid>
</paczkomaty>