Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

 • Etykiety można pobrać dla przesyłek opłaconych - w statusie confirmed lub późniejszym

 • Aby pobrać etykiety, użytkownik musi być jej nadawcą.

 • W przypadku jednej przesyłki zwracany jest pojedynczy plik .pdf, .epl/.epl2, .zpl,

 • W przypadku wielu przesyłek:
  - jeżeli przesyłki są tego samego serwisu, zwracany jest pojedynczy plik z wszystkimi przesyłkami
  - jeżeli przesyłki są dla różnych serwisów, zwracany jest plik .zip z plikami .epl/.epl2 , .zpl, .pdf oddzielnie dla każdego serwisu.

 • Maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek

 • Uwaga! W przypadku wyboru formatu EPL, dla przesyłek kurierskich zwrócony zostanie EPL, a dla paczkomatowych i allegro EPL2.

Na tej stronie

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.

Pobieranie wielu etykiet

GET /v1/organizations/:organization_id/shipments/labels?format=zpl&shipemnts_ids[]=1&shipemnts_ids[]=12&shipemnts_ids[]=123&shipemnts_ids[]=1234

Parametry 

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Domyślna wartość

format

String

Format etykiety

Dostępne formaty: Pdf, Epl, Zpl 

Pdf

shipment_ids

Array[Integer]

Identyfikatory przesyłektype

String

Typ etykiety

Dostępne typy:
normal, A6

dpi300 - dostępny tylko dla formatu zpl oraz serwisów:
inpost_locker_standard, inpost_locker_allegro, inpost_locker_pass_thru, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro, inpost_courier_c2c


Przykładowe zapytanie

curl -X GET "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/labels?shipment_ids[]=4257802&shipment_ids[]=4257803&format=zpl" -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer token" 

Odpowiedź

serwer zwróci plik .pdf/.epl/.epl2/.zpl/.zip

Przykładowe zapytanie

curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/labels -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{
"type": "A6",	
"format": "pdf",
"shipment_ids": [41938,41937]
}

Odpowiedź

serwer zwróci plik .pdf/.epl/.epl2/.zpl/.zip

 • No labels