[1.7.6] Mapowanie plików

Zasób FileMapping reprezentuje schemat mapowania danych z shipx-api na inne systemy podczas eksportu danych.

Na tej stronie

 

Zasób FileMapping posiada następujące atrybuty:

Atrybut
Typ
Opis
hrefStringAdres URI do zasobu.
nameStringNazwa pliku mapowania.
formatStringFormat przesylanego pliku.
format_parametersHashDodatkowe parametry zwiazane z konwersja.
descriptionStringOpis pliku mapowania.
mappingHashObiekt w formacie json zawierajacy mapowanie.
activeBooleanParametr określa czy dane mapowanie jest aktywne.
organization_idIntegerID organizacji. W przypadku niepodania mapowanie pliku jest globalne i powinno być widoczne w kontekście wszystkich użytkowników.

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu dla Organizacji

Lista mapowań

GET v1/organizations/:id_organizacji/file_mappings

Kryteria wyszukiwania

Parametr
Typ
Działania
Przykład
nameStringWyszukuje mapowania, w których nazwa zaczyna się od wskazanego ciągu.?name=Nazwa
activeBooleanWyszukuje mapowania aktywne (true) i nieaktywne (false).?active=true

Sortowanie wyników

Wyniki wyszukiwania można sortować przekazujący parametr sort_by, który może przyjmować przyjmować następujące wartości:

Wartość sort_by
Działanie
Przykład
nameSortuje mapowania po nazwie.?sort_by=name
activeSortuje mapowania po aktywnosci.?sort_by=active

Sortowanie może odbywać się w dwóch kierunkach, poprzez użycie parametru sort_order:

Wartość
Działanie
Przykład
ascSortuje przesyłkirosnąco.?sort_order=asc&sort_by=name
descSortuje przesyłki malejąco.?sort_order=desc&sort_by=name


Przykład zapytania


GET /v1/organizations/1/file_mappings?active=true&sort_order=asc&sort_by=name HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

Odpowiedź


{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/file_mappings?active=true&sort_by=name&sort_order=asc",
 "count": 3,
 "page": 1,
 "per_page": 30,
 "items": [
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/file_mappings",
   "id": 1,
   "name": "wea",
   "format": "CSV",
   "format_parameters": {
  	"field_separator": ";",
  	"character_encoding": "UTF-8",
  	"text_qualifier": "\"",
  	"sheets_index": [0]
   },
   "description": "Opis",
   "mapping": {
    "custom_attributes": {
     "target_point": "target_point"
    },
    "insurance": {
     "amount": "insurance_amount",
     "currency": "insurance_currency"
    },
    "cod": {
     "amount": "cod_amount",
     "currency": "cod_currency"
    },
    "additional_services": [
     "email",
     "sms"
    ],
    "service": "service",
    "parcels": [
     {
      "weight": {
       "amount": "weight_amount",
       "unit": "weight_unit"
      },
      "dimensions": {
       "length": "length",
       "width": "width",
       "height": "height",
       "unit": "unit"
      }
     }
    ],
    "receiver": {
     "name": "receiver_name",
     "first_name": "receiver_first_name",
     "last_name": "receiver_last_name",
     "email": "receiver_email",
     "phone": "receiver_phone",
     "address": {
      "street": "receiver_address_street",
      "building_number": "receiver_address_building_number",
      "city": "receiver_address_city",
      "post_code": "receiver_address_post_code",
      "country_code": "receiver_address_country_code"
     }
    },
    "sender": {}
   },
   "active": true,
   "organization_id": null
  },
	...[ommited for brevity]...
 ]
}

Export mapowania do xfile

Dane przesyłane są za pośrednictwem api do systemu xfile, który zwraca zmapowane dane wg przeslanego wzoru.

POST /v1/organizations/:organization_id/file_mappings/export

Parametry

Parametr
Typ
Opis

Walidacja

nameStringNazwa pliku mapowania.Atrybut jest wymagany
formatString Format przesylanego pliku. Dostępne formaty: csv, xls/xlsx, ods, xml.Atrybut jest wymagany
format_parameters

Hash

Format Parameters Form

Dodatkowe parametry związane z konwersja.Atrybut jest wymagany
contentString Zakodowany plik z danymi z importu w Base64.Atrybut jest wymagany
descriptionString Opis pliku mapowania.Atrybut nie jest wymagany
mapping_idInteger

Identyfikator mapowania który jest zapisany w bazie.

Atrybut jest wymagany

 • Parametr mapping_id ma wyższy priorytet niż obiekt podany w parametrze mapping
 • Podając mapping_id dane są zaciągane z bazy i umieszczane automatycznie jako atrybut mapping
mapping

Hash

Mapping Form

Obiekt w formacie json zawierający mapowanie. Wymagany jeżeli atrybut mapping_id nie jest uzupełniony.
Dodatkowe funkcje, których można użyć w mapowaniu:

 • Można również łączyć n kolumn w jedną, nazwy kolumn należy rozdzielić sekwencją ###, np.:
  "zlaczenie_dwoch_kolumn" : "Konto###Data zakupu" - zwraca tekst pobrany z dwóch kolumn rozdzielony spacją.
 • Można wyodrębnić imię lub nazwisko jeśli są w jednej kolumnie:
  "imie" : "imie(Dane kontaktowe)" - zwraca tekst do pierwszej spacji
  "nazwisko" : "nazwisko(Dane kontaktowe)" - zwraca tekst od pierwszej spacji do końca

Atrybut jest wymagany

 • Wymagalność pojawia się w z chwilą kiedy atrybut mapping_id nie zostanie przekazany
formHashDodatkowe parametry eksportowanych przesyłek.Atrybut nie jest wymagany
organization_idInteger ID organizacji. W przypadku niepodania mapowanie pliku jest globalne i powinno być widoczne w kontekście wszystkich użytkowników.Atrybut nie jest wymagany


Przykład zapytania

POST /v1/organizations/1/file_mappings/export HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
{
  "format" : "csv",
  "name" : "Name csv",
  "format_parameters" : {
  	"field_separator" : ";",
  	"character_encoding" : "UTF-8",
  	"text_qualifier" : "\"",
  	"sheets_index" : [0]
  },
  "form": {},
  "content" : "cmVjZWl2ZXJfZmlyc3RfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9sYXN0X25hbWU7cmVjZWl2ZXJfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9lbWFpbDtyZWNlaXZlcl9waG9uZTtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX3N0cmVldDtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2J1aWxkaW5nX251bWJlcjtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2NpdHk7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19wb3N0X2NvZGU7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19jb3VudHJ5X2NvZGU7dGFyZ2V0X3BvaW50O2luc3VyYW5jZV9hbW91bnQ7aW5zdXJhbmNlX2N1cnJlbmN5O2NvZF9hbW91bnQ7Y29kX2N1cnJlbmN5O3NlcnZpY2U7bGVuZ3RoO3dpZHRoO2hlaWdodDt1bml0O3dlaWdodF9hbW91bnQ7d2VpZ2h0X3VuaXQNCkphbjtLb3dhbHNraTtKYW47amFuQGtvd2Fsc2tpLnBsOzEyMzEyMzEyMztaYXdpxYJhOzY1bDtLcmFrw7N3OzMwLTMzMztQTDtBMTIzOzEwMDtQTE47MTAwO1BMTjtpbnBvc3RfbG9ja2VyX3N0YW5kYXJkOzI0MDA7MjQwMDszNTAwO21tOzMwO2tnDQpNYXJpYW47S293YWxza2k7TWFyaWFuO21hcmlhbkBrb3dhbHNraS5wbDsxMjMxMjMxMjM7UnluZWs7MTI7S3Jha8OzdzszMC0zMzM7UEw7QTEyMzsxMDtQTE47MTA7UExOO2lucG9zdF9sb2NrZXJfc3RhbmRhcmQ7MjQwMDsyNDAwOzM1MDA7bW07MjU7a2c",
  "mapping" : {
    "custom_attributes" : {
      "target_point" : "target_point"
    },
    "insurance" : {
      "amount" : "insurance_amount",
      "currency" : "insurance_currency"
    },
    "cod": {
      "amount" : "cod_amount",
      "currency" : "cod_currency"
    },
    "additional_services" : ["email", "sms"],
    "service" : "service",
    "parcels" : [
      {
        "dimensions": {
          "length": "length",
          "width": "width",
          "height": "height",
          "unit": "unit"
        },
        "weight": {
          "amount": "weight_amount",
          "unit": "weight_unit"
        }
      }
    ],
    "receiver": {
      "first_name": "receiver_ first_name",
      "last_name": "receiver_last_name",
      "name": "receiver_name",
      "email": "receiver_email",
      "phone": "receiver_phone",
      "address": {
        "street": "receiver_address_street",
        "building_number": "receiver_address_building_number",
        "city": "receiver_address_city",
        "post_code": "receiver_address_post_code",
        "country_code": "receiver_address_country_code"
      }
    },
    "sender": {}
  }
}

Odpowiedź

 {
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/115/file_mappings",
 "id": 115,
 "name": "Name csv",
 "format": "csv",
 "format_parameters": {
  "field_separator": ";",
  "character_encoding": "UTF-8",
  "text_qualifier": "\"",
  "sheets_index": [0]
 },
 "description": null,
 "content": "cmVjZWl2ZXJfZmlyc3RfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9sYXN0X25hbWU7cmVjZWl2ZXJfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9lbWFpbDtyZWNlaXZlcl9waG9uZTtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX3N0cmVldDtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2J1aWxkaW5nX251bWJlcjtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2NpdHk7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19wb3N0X2NvZGU7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19jb3VudHJ5X2NvZGU7dGFyZ2V0X3BvaW50O2luc3VyYW5jZV9hbW91bnQ7aW5zdXJhbmNlX2N1cnJlbmN5O2NvZF9hbW91bnQ7Y29kX2N1cnJlbmN5O3NlcnZpY2U7bGVuZ3RoO3dpZHRoO2hlaWdodDt1bml0O3dlaWdodF9hbW91bnQ7d2VpZ2h0X3VuaXQNCkphbjtLb3dhbHNraTtKYW47amFuQGtvd2Fsc2tpLnBsOzEyMzEyMzEyMztaYXdpxYJhOzY1bDtLcmFrw7N3OzMwLTMzMztQTDtBMTIzOzEwMDtQTE47MTAwO1BMTjtpbnBvc3RfbG9ja2VyX3N0YW5kYXJkOzI0MDA7MjQwMDszNTAwO21tOzMwO2tnDQpNYXJpYW47S293YWxza2k7TWFyaWFuO21hcmlhbkBrb3dhbHNraS5wbDsxMjMxMjMxMjM7UnluZWs7MTI7S3Jha8OzdzszMC0zMzM7UEw7QTEyMzsxMDtQTE47MTA7UExOO2lucG9zdF9sb2NrZXJfc3RhbmRhcmQ7MjQwMDsyNDAwOzM1MDA7bW07MjU7a2c",
 "mapping": {
  "service": "service",
  "additional_services": [
   "email",
   "sms"
  ],
  "custom_attributes": {
   "target_point": "target_point"
  },
  "insurance": {
   "amount": "insurance_amount",
   "currency": "insurance_currency"
  },
  "cod": {
   "amount": "cod_amount",
   "currency": "cod_currency"
  },
  "parcels": [
   {
    "weight": {
     "amount": "weight_amount",
     "unit": "weight_unit"
    },
    "dimensions": {
     "length": "length",
     "width": "width",
     "height": "height",
     "unit": "unit"
    }
   }
  ],
  "receiver": {
   "name": "receiver_name",
   "first_name": "receiver_ first_name",
   "last_name": "receiver_last_name",
   "email": "receiver_email",
   "phone": "receiver_phone",
   "address": {
    "street": "receiver_address_street",
    "building_number": "receiver_address_building_number",
    "city": "receiver_address_city",
    "post_code": "receiver_address_post_code",
    "country_code": "receiver_address_country_code"
   }
  },
  "sender": {}
 },
 "xfile": [
  {
   "service": "inpost_locker_standard",
   "additional_services": [
    "",
    ""
   ],
   "custom_attributes": {
    "target_point": "A123"
   },
   "insurance": {
    "amount": "100",
    "currency": "PLN"
   },
   "cod": {
    "amount": "100",
    "currency": "PLN"
   },
   "parcels": [
    {
     "weight": {
      "amount": "30",
      "unit": "kg"
     },
     "dimensions": {
      "length": "2400",
      "width": "2400",
      "height": "3500",
      "unit": "mm"
     }
    }
   ],
   "receiver": {
    "name": "Jan",
    "first_name": "",
    "last_name": "Kowalski",
    "email": "jan@kowalski.pl",
    "phone": "123123123",
    "address": {
     "street": "Zawiła",
     "building_number": "65l",
     "city": "Kraków",
     "post_code": "30-333",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {}
  },
  {
   "service": "inpost_locker_standard",
   "additional_services": [
    "",
    ""
   ],
   "custom_attributes": {
    "target_point": "A123"
   },
   "insurance": {
    "amount": "10",
    "currency": "PLN"
   },
   "cod": {
    "amount": "10",
    "currency": "PLN"
   },
   "parcels": [
    {
     "weight": {
      "amount": "25",
      "unit": "kg"
     },
     "dimensions": {
      "length": "2400",
      "width": "2400",
      "height": "3500",
      "unit": "mm"
     }
    }
   ],
   "receiver": {
    "name": "Marian",
    "first_name": "",
    "last_name": "Kowalski",
    "email": "marian@kowalski.pl",
    "phone": "123123123",
    "address": {
     "street": "Rynek",
     "building_number": "12",
     "city": "Kraków",
     "post_code": "30-333",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {}
  }
 ],
 "form": {},
 "organization_id": 1,
 "created_at": "2017-06-09T11:41:10.737+02:00"
}

Widok exportu

GET /v1/organizations/:organization_id/file_mappings/export/:id

Przykład zapytania


GET /v1/organizations/1/file_mappings/export/1 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json

Odpowiedź


{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/file_mappings/export/1",
  "id": 1,
  "name": "Name csv",
  "format": "csv",
  "format_parameters": {
    "field_separator": ";",
    "character_encoding": "UTF-8",
    "text_qualifier": "\"",
    "sheets_index": [
      0
    ]
  },
  "description": null,
  "content": "cmVjZWl2ZXJfZmlyc3RfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9sYXN0X25hbWU7cmVjZWl2ZXJfbmFtZTtyZWNlaXZlcl9lbWFpbDtyZWNlaXZlcl9waG9uZTtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX3N0cmVldDtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2J1aWxkaW5nX251bWJlcjtyZWNlaXZlcl9hZGRyZXNzX2NpdHk7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19wb3N0X2NvZGU7cmVjZWl2ZXJfYWRkcmVzc19jb3VudHJ5X2NvZGU7dGFyZ2V0X3BvaW50O2luc3VyYW5jZV9hbW91bnQ7aW5zdXJhbmNlX2N1cnJlbmN5O2NvZF9hbW91bnQ7Y29kX2N1cnJlbmN5O3NlcnZpY2U7bGVuZ3RoO3dpZHRoO2hlaWdodDt1bml0O3dlaWdodF9hbW91bnQ7d2VpZ2h0X3VuaXQNCkphbjtLb3dhbHNraTtKYW47amFuQGtvd2Fsc2tpLnBsOzEyMzEyMzEyMztaYXdpxYJhOzY1bDtLcmFrw7N3OzMwLTMzMztQTDtBMTIzOzEwMDtQTE47MTAwO1BMTjtpbnBvc3RfbG9ja2VyX3N0YW5kYXJkOzI0MDA7MjQwMDszNTAwO21tOzMwO2tnDQpNYXJpYW47S293YWxza2k7TWFyaWFuO21hcmlhbkBrb3dhbHNraS5wbDsxMjMxMjMxMjM7UnluZWs7MTI7S3Jha8OzdzszMC0zMzM7UEw7QTEyMzsxMDtQTE47MTA7UExOO2lucG9zdF9sb2NrZXJfc3RhbmRhcmQ7MjQwMDsyNDAwOzM1MDA7bW07MjU7a2c",
  "mapping_id": null,
  "mapping": {
    "service": "service",
    "additional_services": [
      "email",
      "sms"
    ],
    "custom_attributes": {
      "target_point": "target_point"
    },
    "insurance": {
      "amount": "insurance_amount",
      "currency": "insurance_currency"
    },
    "cod": {
      "amount": "cod_amount",
      "currency": "cod_currency"
    },
    "parcels": [
      {
        "weight": {
          "amount": "weight_amount",
          "unit": "weight_unit"
        },
        "dimensions": {
          "length": "length",
          "width": "width",
          "height": "height",
          "unit": "unit"
        }
      }
    ],
    "receiver": {
      "name": "receiver_name",
      "first_name": "receiver_ first_name",
      "last_name": "receiver_last_name",
      "email": "receiver_email",
      "phone": "receiver_phone",
      "address": {
        "street": "receiver_address_street",
        "building_number": "receiver_address_building_number",
        "city": "receiver_address_city",
        "post_code": "receiver_address_post_code",
        "country_code": "receiver_address_country_code"
      }
    },
    "sender": {}
  },
  "xfile": [
    {
      "service": "inpost_locker_standard",
      "additional_services": [
        "",
        ""
      ],
      "custom_attributes": {
        "target_point": "A123"
      },
      "insurance": {
        "amount": "100",
        "currency": "PLN"
      },
      "cod": {
        "amount": "100",
        "currency": "PLN"
      },
      "parcels": [
        {
          "weight": {
            "amount": "30",
            "unit": "kg"
          },
          "dimensions": {
            "length": "2400",
            "width": "2400",
            "height": "3500",
            "unit": "mm"
          }
        }
      ],
      "receiver": {
        "name": "Jan",
        "first_name": "",
        "last_name": "Kowalski",
        "email": "jan@kowalski.pl",
        "phone": "123123123",
        "address": {
          "street": "Zawiła",
          "building_number": "65l",
          "city": "Kraków",
          "post_code": "30-333",
          "country_code": "PL"
        }
      },
      "sender": {}
    },
    {
      "service": "inpost_locker_standard",
      "additional_services": [
        "",
        ""
      ],
      "custom_attributes": {
        "target_point": "A123"
      },
      "insurance": {
        "amount": "10",
        "currency": "PLN"
      },
      "cod": {
        "amount": "10",
        "currency": "PLN"
      },
      "parcels": [
        {
          "weight": {
            "amount": "25",
            "unit": "kg"
          },
          "dimensions": {
            "length": "2400",
            "width": "2400",
            "height": "3500",
            "unit": "mm"
          }
        }
      ],
      "receiver": {
        "name": "Marian",
        "first_name": "",
        "last_name": "Kowalski",
        "email": "marian@kowalski.pl",
        "phone": "123123123",
        "address": {
          "street": "Rynek",
          "building_number": "12",
          "city": "Kraków",
          "post_code": "30-333",
          "country_code": "PL"
        }
      },
      "sender": {}
    }
  ],
  "form": {},
  "organization_id": 1,
  "created_at": "2017-07-17T11:34:04.375+02:00"
}