[1.7.3] Tracking przesyłki

Zasób Tracking reprezentuje obiekt z informacjami o aktualnym stanie przesyłki w procesie logistycznym. Za jego pomocą można uzyskać informacje o utworzeniu przesyłki, ostatniej zmianie statusu czy też historii statusów.

 

Listę statusów występujących w trackingu można pobrać korzystając z https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731056


Uwierzytelnianie

Zasób Tracking nie jest autoryzowany, nie jest wymagane podanie tokenu.


 

Struktura

Zasób Tracking posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

tracking_number

String

Numer przesyłki

type

String

Rodzaj przesyłki. Dostępne rodzaje opisane są na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062

service

String

Rodzaj przesyłki. Dostępne rodzaje opisane są na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062

custom_attributes

Object

Dodatkowe atrybuty dla przesyłek Paczkomat®.

status

String

Status w jakim aktualnie znajduje się przesyłka.

created_at

DateTime

Data utworzenia przesyłki.

updated_at

DateTime

Data ostatniej aktualizacji informacji o zmianie statusu.

tracking_details

Array

Tablica obiektów zawierające historię zmian statusów, posortowana chronologicznie w kolejności malejącej (ostatni status jest pierwszy na liście).

expected_flow

Array

Tablica przewidywanych statusów, przez które może przejść jeszcze określona przesyłka.

Dodatkowe atrybuty dla przesyłek Paczkomat® custom_attributes

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

size

String

Rozmiar przesyłki [A, B, C]

target_machine_id

String

Nazwa Paczkomat® odbiorczego.

target_machine_detail

Hash

Dodatkowe parametry Paczkomat® odbiorczego.

dropoff_machine_id 

String

Nazwa Paczkomat® nadawczego.

dropoff_machine_detail

Hash

Dodatkowe parametry Paczkomat® nadawczego.

Tablica obiektów zawierające historię zmian statusów, posortowana chronologicznie w kolejności malejącej (ostatni status jest pierwszy na liście) tracking_details

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

status

String

Nazwa statusu

origin_status

String 

Symbol statusu Lista statusów które posiadają przypisany origin_status

agency 

String 

Nazwa agencji

datetime

String 

Czas zmiany statusu

Przykład zasobu Tracker w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 { "tracking_number": "612345678901234567890123", "type": "inpost_locker_standard", "service": "inpost_locker_standard", "status": "dispatched_by_sender", "custom_attributes": { "size": "A" "target_point_id": "KRA000", "target_machine_detail": { "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/AAA000", "name": "AAA000", "opening_hours": "PN-PT 09:00-16:00", "location_description": "Beta Agencja Usługowo-Finansowa", "location": { "latitude": 50.26899, "longitude": 18.97812 }, "address": { "line1": "ul.Reymonta 999", "line2": "33-333 Kraków" }, "type": [ "parcel_locker" ] }, }, "tracking_details": [ { "status": "dispatched_by_sender", "origin_status": "NWP", "agency": "Kraków", "datetime": "2015-09-17T11:28:00.000+02:00" }, { "status": "confirmed", "origin_status": "PPN", "agency": null, "datetime": "2015-09-17T10:28:00.000+02:00" } ], "expected_flow": [], "created_at": "2015-09-17T08:00:00.000+02:00", "updated_at": "2015-09-17T11:28:00.000+02:00", }

 

Historia przesyłki

Pobieranie informacji o zmianach statusów dla określonej przesyłki:

1 GET /v1/tracking/:tracking_number

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/tracking/612345678901234567890123 -H 'content-type: application/json'

Odpowiedź

Gdy podany numer przesyłki jest poprawny i zostały odnalezione informacje o przesyłce, serwer zwróci odpowiedź jak poniżej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json   { "tracking_number": "612345678901234567890123", "type": "inpost_locker_standard", "service": "inpost_locker_standard", "status": "dispatched_by_sender", "custom_attributes": { "size": "A" "target_point_id": "KRA000", "target_machine_detail": { "href": "https://api-pl-points.easypack24.net/v1/points/AAA000", "name": "AAA000", "opening_hours": "PN-PT 09:00-16:00", "location_description": "Beta Agencja Usługowo-Finansowa", "location": { "latitude": 50.26899, "longitude": 18.97812 }, "address": { "line1": "ul.Reymonta 999", "line2": "33-333 Kraków" }, "type": [ "parcel_locker" ] }, }, "tracking_details": [ { "status": "dispatched_by_sender", "origin_status": "NWP", "datetime": "2015-09-17T11:28:00.000+02:00" }, { "status": "confirmed", "origin_status": "PPN", "datetime": "2015-09-17T10:28:00.000+02:00" } ], "expected_flow": [], "created_at": "2015-09-17T08:00:00.000+02:00", "updated_at": "2015-09-17T11:28:00.000+02:00", }

Przykład odpowiedzi w sytuacji gdy informacje o przesyłce nie zostały odnalezione:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 HTTP/1.1 404 Not Found Content-Type: application/json { "status": 404, "error": "resource_not_found", "description": "Tracking information about 612345678901234567890123 InPost Locker shipment has not been found.", "details": null }

Przykład odpowiedzi w sytuacji, gdy system nie był w stanie rozpoznać rodzaju przesyłki na podstawie podanego numeru:

1 2 3 4 5 6 7 8 HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json { "status": 400, "error": "uknown_tracking_number", "message": "Cannot identify type of shipment by given tracking number (612345678901234567890123)", "details": null }

 

Historia serwisu przesyłek

Paczki mieszane mogą zmieniać swój serwis w tracie procesu logistycznego.
Historię ostatniego serwisu paczki można przeglądać, odpytują poniższy zasób:

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/tracking/523000015802677003881245/service_history -H 'content-type: application/json'

Przykład odpowiedzi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json   { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/120" "id": "120" "service_history": { "last_service": "inpost_courier_standard", "updated_at": "2017-10-27T12:39:02.125+02:00" } }