[1.6.4] Książka adresowa

Zasób AddressBook reprezentuję książkę adresową.

Książka adresowa dla Organizacji dostępna jest pod

GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books

Pojedynczy wpis można pobrać

GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books/:id_adresu
Na tej stronie

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.

Struktura

Zasób AddressBook posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
idintegerunikalny identyfikator
namestring

nazwa wpisu, unikalna w kontekście ogranizacji

first_namestringImię
last_namestringNazwisko
phonestringTelefon
emailstringAdres e-mail
organization_idintegeridentyfikator orgranizacji, która jest właścicielem tego wpisu
main_addressobjectAdres główny adresata
delivery_addressobjectAdres dostarczenia przesyłki
sender_parcelbooleanNadawca przesyłek paczkomatowych
sender_courierbooleanNadawca przesyłek kurierskich
sender_letterbooleanNadawca przesyłek listowych
kindstringRodzaj wpisu
company_namestringNazwa firmy
preferred_dropoff_pointstringPreferowany punkt nadawczy
created_atDateTimeData utworzenia
updated_atDateTimeData ostatniej aktualizacji

Przykład zasobu AddressBook w formacie JSON:


Lista adresów w książce adresowej

Lista wszystkich adresów, do których użytkownik ma dostęp

GET /v1/organizations/:id_organizacji/address_books


Uprawnienia

Aby pobrać listę punktów odbioru dla określonej organizacji użytkownik musi być jej członkiem.

Przykładowe zapytanie

GET /v1/organizations/12345/address_books?sort_order=asc&sort_by=last_name&sender_letter=true HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...


Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{ 
  "href":"https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/address_books?sender_letter=true\u0026sort_by=last_name\u0026sort_order=asc",
  "count":1,
  "page":1,
  "per_page":30,
  "items":[ 
   { 
     "id":5,
     "first_name":"Jan",
     "last_name":"Nowak",
     "email":"jan@nowak.pl",
     "phone":"123456789",
     "created_at":"2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
     "updated_at":"2016-02-24T09:22:27.212+01:00",
     "organization_id":1,
     "name":"Nowak Corp",
     "sender_parcel":false,
     "sender_courier":false,
     "sender_letter":true,
		 "kind": "sender",
 		 "company_name": "MyCompanyName",
  	 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
		 "main_address":{
			"id": "123",
      "street": "Malborska",
  		"building_number": "130",
      "city":"Warsaw","id": "123",
      "post_code":"33-666",
      "country_code":"PO"
     },
     "delivery_address":{
			"id": "123",
      "street": "Malborska",
  		"building_number": "140",
      "city":"Cracow",
      "post_code":"66-666",
      "country_code":"AZ"
     }
   }
  ]
}

Pobieranie informacji o adresie

Można pobrać informacje o adresie na podstawie jego ID

Parametry

ParametrTypOpis
idintegerIdentyfikator adresu

Przykład zapytania

GET /v1/address_books/123


Przykładowa odpowiedź

HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "id": 6,
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "nowak",
 "email": "jan@nowak.pl",
 "phone": "123456789",
 "created_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
 "updated_at": "2016-02-24T09:22:35.032+01:00",
 "organization_id": 1,
 "name": "Nowak Corp",
 "sender_parcel": true,
 "sender_courier": false,
 "sender_letter": true,
 "kind": "receiver",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Cracow",
  "post_code": "33-666",
  "country_code": "PO"
 },
 "delivery_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsow",
  "post_code": "66-666",
  "country_code": "AZ"
 }
}

Dodawanie nowego adresu

Za pomocą tej metody można dodać nowy adres do organizacji.

Parametry

ParametrTypOpis
namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • Unikalny w kontekście organizacji
first_namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
last_namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
phonestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • 9 znaków
 • Wyłącznie cyfry
emailstring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
kindstring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • Dopuszczalne wartości (sender, receiver)
company_namestring

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
preferred_dropoff_pointstring

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
main_address

Create Address Form

Atrybut jest wymagany.

delivery_addressCreate Address Form

Atrybut jest wymagany.

sender_parcelboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false
sender_courierboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false
sender_letterboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false


Przykład zapytania

POST http://localhost:3000/v1/organizations/:id_organizacji/address_books HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Length: 517
Content-Type: application/json

{
 "name": "Nowak Corp",
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "Nowak",
 "email": "jan@nowak.com",
 "phone": "123456789",
 "sender_parcel": true,
 "sender_letter": true,
 "kind": "sender",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
 "main_address": {
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsaw",
  "post_code": "33-666",
  "country_code": "PO"
 },
 "delivery_address": {
 	"street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Cracow",
  "post_code": "66-666",
  "country_code": "AZ"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "id": 7,
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "Nowak",
 "email": "jan@nowak.com",
 "phone": "123456789",
 "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
 "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
 "organization_id": 1,
 "name": "Nowak Corp",
 "sender_parcel": true,
 "sender_courier": false,
 "sender_letter": true,
 "kind": "sender",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
 "main_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsaw",
  "post_code": "33-666",
  "country_code": "PO"
 },
 "delivery_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Cracow",
  "post_code": "66-666",
  "country_code": "AZ"
 }
}

Aktualizacja adresu

Za pomocą tej metody możesz zaktualizować adres. Należy pamiętać, że parametr id jest podawany jako parametr GET.

Parametry

ParametrTypOpis
idinteger

Atrybut nie jest wymagany.

 • Identyfikator adresu
namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • Unikalny w kontekście organizacji
first_namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
last_namestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
phonestring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • 9 znaków
 • Wyłącznie cyfry
emailstring

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
 • Format zgodny ze standardem RFC 5322 oraz RFC 5321
kindstring

Atrybut jest wymagany.

 • maksymalnie 255 znaków
 • Dopuszczalne wartości (sender, receiver)
company_namestring

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
preferred_dropoff_pointstring

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
main_addressCreate Address Form

Atrybut jest wymagany.

delivery_addressCreate Address Form

Atrybut jest wymagany.

sender_parcelboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false
sender_courierboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false
sender_letterboolean

Atrybut nie jest wymagany.

 • Domyślna wartość false


Przykład zapytania

PUT /v1/address_books/1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json

{
 "name": "New name",
 "first_name": "John",
 "last_name": "Smith",
 "email": "some@email.pl",
 "phone": "123456798",
 "sender_courier": true,
 "kind": "receiver",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsaw",
  "post_code": "33-333",
  "country_code": "PL"
 },
 "delivery_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "134",
  "city": "Warsaw",
  "post_code": "33-333",
  "country_code": "PL"
 }
}

Przykładowa odpowiedź

HTTP/1.1 
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
 "id": 7,
 "first_name": "Jan",
 "last_name": "Nowak",
 "email": "jan@nowak.com",
 "phone": "123456789",
 "created_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
 "updated_at": "2016-02-24T10:38:03.835+01:00",
 "organization_id": 1,
 "name": "Nowak Corp",
 "sender_parcel": true,
 "sender_courier": false,
 "sender_letter": true,
 "kind": "receiver",
 "company_name": "MyCompanyName",
 "preferred_dropoff_point": "KRA120",
  "main_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "130",
  "city": "Warsaw",
  "post_code": "33-666",
  "country_code": "PO"
 },
 "delivery_address": {
	"id": "123",
  "street": "Malborska",
  "building_number": "140",
  "city": "Cracow",
  "post_code": "66-666",
  "country_code": "AZ"
 }
}

Usuwanie adresu

Za pomocą tej metody można usunąć wybrany adres z bazy danych.

Parametry

ParametrTypOpis
idintegerIdentyfikator adresu

Przykład zapytania

DELETE /v1/address_books/123