[1.2.5] Punkty odbioru

Punktu odbioru definiują fizyczne adres, z których może nastąpić odbiór przesyłek przez kuriera, które zostały określone w ramach zlecenia odbioru.
Struktura

Zasób DispatchPointposiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Poprawne wartości

Atrybut

Typ

Opis

Poprawne wartości

href

Integer

Adres URI do zasobuid

String

ID punktu odbioruname

String

Nazwa punktu odbioruoffice_hours

String

Godziny funkcjonowania punktuphone

String

Numer telefonu do punktuemail

String

Adres e-mail punktucomments

Object

Dodatkowe informacjeaddress

String

Adresstatus

String

Status

created, activated, suspended

Przykład zasobu DispatchPoint w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1", "id": 1, "name": "My dispatch point", "office_hours": "8-16", "phone": "777888999", "email": null, "comments": null, "status": "created", "address": { "id": 230, "street": "Długa", "building_number": "24", "city": "Krakow", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

 

Lista punktów odbioru

Lista punktów odbioru w ramach określonej organizacji.

Aby pobrać listę punktów odbioru dla określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem.

1 GET /v1/organizations/:organization_id/dispatch_points

Przykładowe zapytanie

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_points -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json {     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_points",     "count": 15,     "per_page": 30,     "page": 1,     "items": [         { "href": "https://test.api.shipx.pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1", "id": 1, "name": "My dispatch point", "office_hours": "8-16", "phone": "777888999", "email": null, "comments": null, "status": "created", "address": { "id": 230, "street": "Długa", "building_number": "24", "city": "Krakow", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }     ] }

Informacje o błędach

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

  • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje,

  • forbidden - token nie uprawnia do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji.


 

Szczegóły punktu odbioru

1 GET /v1/dispatch_points/:id

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json  { "href": "https://test.api.shipx.pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1", "id": 1, "name": "My dispatch point", "office_hours": "8-16", "phone": "777888999", "email": null, "comments": null, "status": "created", "address": { "id": 230, "street": "Długa", "building_number": "24", "city": "Krakow", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }

Informacje o błędach

  • resource_not_found - punkt odbioru o podanym ID nie istnieje