[1.2.5] Punkty odbioru

Punktu odbioru definiują fizyczne adres, z których może nastąpić odbiór przesyłek przez kuriera, które zostały określone w ramach zlecenia odbioru.

 

 

Na tej stronie

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania aktualnego i ważnego access token.

Struktura

Zasób DispatchPointposiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpisPoprawne wartości
hrefstringAdres URI do zasobu 
idintegerID punktu odbioru 
namestringNazwa punktu odbioru 
office_hoursstringGodziny funkcjonowania punktu 
phonestringNumer telefonu do punktu 
emailstringAdres e-mail punktu 
commentsstringDodatkowe informacje 
addressObjectAdres 
statusStringStatuscreated, activated, suspended

Przykład zasobu DispatchPoint w formacie JSON:

{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1",
 "id": 1,
 "name": "My dispatch point",
 "office_hours": "8-16",
 "phone": "777888999",
 "email": null,
 "comments": null,
 "status": "created",
 "address": {
  "id": 230,
  "street": "Długa",
  "building_number": "24",
  "city": "Krakow",
  "post_code": "30-624",
  "country_code": "PL"
 }
}


Pobieranie informacji o punkcie

GET /v1/dispatch_points/:id

Przykład zapytania

GET /v1/dispatch_points/1 HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
 "href": "https://test.api.shipx.pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/1",
 "id": 1,
 "name": "My dispatch point",
 "office_hours": "8-16",
 "phone": "777888999",
 "email": null,
 "comments": null,
 "status": "created",
 "address": {
  "id": 230,
  "street": "Długa",
  "building_number": "24",
  "city": "Krakow",
  "post_code": "30-624",
  "country_code": "PL"
 }
}

Błedy:

 • resource_not_found - punkt odbioru o podanym ID nie istnieje,

Lista punktów odbioru

Listę punktów odbioru w ramach określonej organizacji można pobrać pod adresem:

GET /v1/organizations/:organization_id/dispatch_points

Uprawnienia

Aby pobrać listę punktów odbioru dla określonej organizacji użytkownik musi być jej członkiem.

Przykładowe zapytanie

GET /v1/organizations/12345/dispatch_points HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

 

W odpowiedzi na poprawnie przesłane zapytanie, serwer zwróci odpowiedź z kodem HTTP 200 OK:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
	"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/dispatch_points",
	"count": 15,
	"per_page": 30,
	"page": 1,
	"items": [
		{
			"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/dispatch_points/3",
			"id": 123,
			... other attribute omitted for brevity ....
		}
		... other items omitted for brevity ...
	]
}

 

Błędy jakie mogą wystąpić podczas pobierania listy zleceń odbioru:

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę zleceń odbioru nie istnieje,
 • forbidden - token nie uprawnia do do pobrania listy zleceń odbioru dla wybranej organizacji.