[1.3.0] API Informacje ogólne

 

 

Środowisko produkcyjne

Adres środowiska produkcyjnego  https://api-shipx-pl.easypack24.net

Generowanie dostępu

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX,  Instrukcja konfiguracji konta API.


Środowisko testowe

Adres środowiska testowego: https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net

Adres środowiska testowego Managera Paczek: https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/

Generowanie dostępu

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.
Kolekcja zapytań oraz profile środowisk

 

Poniżej udostępniamy przykładową kolekcję oraz profile środowisk dla aplikacji Postman. W celu uruchomienia należy pobrać pliki i zaimportować je.

Kolekcja zapytań

 

Środowisko produkcyjne

 

Środowisko sandbox

 

 

Nagłówki zapytania

Podczas wykonywania zapytania można określić następujące nagłówki

Nagłowek

Opis

Nagłowek

Opis

Authorization

Nagłówek autoryzacji, w którym należy przesyłać wszelkie dane związane z autoryzacją. Szczegóły zostały opisane w rozdziale Autoryzacja.

X-User-Agent

Nagłówek ten pozwala na określenie nazwy klienta/platformy i/lub innych informacji z nim związanych.

X-User-Agent-Version

Nagłówek ten pozwala na określenie wersji klienta/platformy, który wykonuje zapytania. Jego zawartość nie wpływa na funkcjonowanie API.

X-Request-ID

Nagłówek ten pozwala na określenie identyfikator zapytania. Jest on przydatny przy debugowaniu błędów i problemów, które mogą zdarzyć się przy integracji z API. Jego podanie nie wpływa na funkcjonowanie API.

Accept-Language

Nagłówek pozwala na zmianę formatu komunikatów błędów. Dostępne:

  • keys (some_error_message)

  • en_GB (Some error message)

  • pl_PL (Przykładowy komunikat o błędzie)


 

Nagłówki odpowiedzi

W odpowiedzi serwer zwraca następujące nagłówki

Nagłówek

Opis

Nagłówek

Opis

X-Request-ID

Identyfikator zapytania. Przydatny podczas debugowania problemów z API.
W przypadku gdy zostanie on określony podczas zapytania, API nie będzie generowało własnego IID, a w odpowiedzi zostanie zwrócony ten podany podczas zapytania. 


 

Kolekcje

Atrybuty kolekcji

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

href

String

Absolutny adres URL do kolekcji.

count

Integer

Łączna ilość elementów kolekcji.

page

Integer

Aktualna strona wyników kolekcji.

per_page

Integer

Ilość wyników (na stronę) zwracanych w odpowiedzi.

items

Array

Elementy kolekcji.

Przykład kolekcji w formacie JSON:

{ "href": "https://api-pl-shipx.easypack24.net/v1/points", "count": 1024, "page": 10, "per_page": 100, "items": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points/KRA010", "id": "KRA010", ... other resource's params ... } ] }

Stronicowanie

Kolekcje wspierają stronicowanie (chyba że zostało zaznaczone inaczej w dokumentacji właściwej dla zasobu).

Przewijanie po kolejnych stronach kolekcji obywa się poprzez przekazanie w zapytaniu parametrów (page) i/lub (page_page). Przykład zapytania:

GET /v1/points?page=10 HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Content-Type: application/json

 

Autoryzacja

Wszystkie zapytania wysyłane do serwera wymagają podania prawidłowego i ważnego access tokenu, który należy do określonego właściciela (owner) organizacji.

Access token należy przekazać w nagłówku Authorization.

ID organizacji należy przekazać w parametrze zapytania:

GET /v1/organizations/:id

Przykład zapytania

GET /v1/organizations/1 HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Content-Type: application/json Authorization: Bearer W-TYM-MIEJSCU-NALEZY-UMIESCIC-TOKEN

 

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK  Content-Type: application/json  {   "href": "https://api.shipx.pl.easypack24.net/v1/organizations/34",   "id": 34,   "owner_id": 1,   "tax_id": "3973902075",   "name": "Random org name39739020755741",   "created_at": "2016-10-04T10:36:49.631+02:00",   "updated_at": "2016-10-04T10:36:49.631+02:00",   "services": [     "inpost_locker_standard",     "inpost_courier_standard"   ],   "address": {     "id": 808,     "line1": null,     "line2": null,     "street": "Ulica jakaś39739020755741",     "building_number": "Budynek39739020755741",     "city": "Szczecin39739020755741",     "post_code": "22-100",     "country_code": "PL"   } }

 

Błędy

Przykład błędu

HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json   { "status": 400, "error": "invalid_parameter", "description": "Passed unsupported value (value of the parameter here) to parameter (parameter name)", "details": null }

Poniżej znajduje się lista kluczy błędów, które mogą wystąpić.

Klucz

Opis

Klucz

Opis

resource_not_found

Szukany zasób nie został odnaleziony.

access_forbidden

Dostęp do określonego zasobu jest zabroniony.

invalid_parameter

Przekazano niepoprawną wartość dla określonego parametru w URI. Szczegóły dostępne pod kluczem description odpowiedzi błędu.

validation_failed

Błąd walidacji. Dane przesłane w ciele zapytania metodą POST są niepoprawne. Szczegóły błędu zawarte w odpowiedzi pod kluczem details. Zobacz poniżej przykład błędu walidacji.

offer_expired

Zakupienie oferty jest niemożliwe, ponieważ upłynął termin jej ważności.Przykład błędu validation_failed

HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json   { "status": 400, "error": "validation_failed", "description": "Some of data sent in payload are invalid. Check details for more information.", "details": { "email": ["invalid"] } }

Obiekt details zawiera w tym przypadku kolekcję, w której klucze odpowiadają nazwom przesłanych w ciele zapytania parametrów, natomiast wartości to tablica z kluczami określającymi jakie błędy walidacji wystąpiły dla określonego parametru.

Możliwe błędy walidacji to:

Błąd walidacji

Opis

Błąd walidacji

Opis

required

Wartość dla określonego parametru jest wymagana.

too_short

Ilość znaków zbyt mała. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.

too_long

Ilość znaków zbyt duża. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.

not_a_number

Wprowadzona wartość powinna być liczbą.

not_an_integer

Wprowadzona wartość powinna być liczbą całkowitą.

invalid

Wprowadzona wartość jest niepoprawna. Sprawdź szczegóły w dokumentacji określonego zasobu.