[1.2.0] Szablony przesyłek

Zasób ShipmentTemplate reprezentuje obiekt serializowanego szablonu przesyłki w kontekście organizacji, która go utworzyła.

Struktura

Zasób ShipmentTemplate posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Dopuszczalne wartości

Atrybut

Typ

Opis

Dopuszczalne wartości

name

String

Nazwa szablonustatus

String

Status

activated, suspended

description

String

Opis szablonuserialized_data

JSON

zserializowany obekt przesylki Shipment (API Przesyłka [Shipment])updated_at

DateTime

Ostatnia aktualizacja profilu użytkownika.created_at

DateTime

Data utworzenia profilu użytkownika.Przykład zasobu ShipmentTemplate w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1", "id": 1, "organization_id": "1", "status": "activated", "description": "description...", "serialized_data": {...}, "organization": { ... }, "updated_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00", "created_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00" }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Lista szablonów

Lista szablonów w ramach określonej organizacji:

1 GET /v1/organizations/:organization_id/shipment_templates

Przykład zapytania

1 curl https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates -H "Authorization: Bearer ..."

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates", "count": 15, "per_page": 30, "page": 1, "items": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1", "id": 1, "organization_id": "1", "status": "activated", "description": "description...", "serialized_data": {...}, "organization": { ... }, "updated_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00", "created_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00" } ] }

Informacje o błędach

Serwer może zwrócić następujący błąd:

 • resource_not_found - w przypadku gdy szablon nie istnieje lub użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji.


 

Szczegóły szablonu

Pobieranie informacji o określonym szablonie, do którego użytkownik ma dostęp

1 GET /v1/shipment_templates/:id

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1 -H "Authorization: Bearer token" -H "Content-Type: application/json"

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1", "id": 1, "status": "activated", "description": "(API Tests)", "name": "Inittec Sp. z o.o. ", "serialized_data": { ... }, "organization": { ... }, "created_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00", "updated_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00" }

Informacje o błędach

Serwer może zwrócić następujący błąd:

 • resource_not_found - w przypadku gdy szablon nie istnieje lub użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji.


 

Tworzenie szablonu

Tworzenie nowego szablonu

1 POST /v1/organizations/:organization_id/shipment_templates

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

name

String

Nazwa szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

status

String

Status szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (ACTIVATED, SUSPENDED)

description

String

Opis szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

serialized_data

Shipment

Zserializowany obiekt Shipment

Atrybut jest wymagany.

Przykład zapytania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates { "name":"template name", "status":"suspended", "description":"description...", "serialized_data": { "receiver": { "email": "paczkomat@test.pl", "phone": "888000022" }, "parcels": { "template": "small"} } }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/6", "id": 6, "name": "non-active", "status": "suspended", "description": "description...", "organization": { ... }, "template": { "status": "created", "service": null, "custom_attributes": {}, "cod": { "amount": null, "currency": null }, "insurance": { "amount": null, "currency": null }, "additional_services": [], "reference": null, "is_return": false, "parcels": [ { "id": null, "template": "small", "dimensions": { "length": 380, "width": 640, "height": 80, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25, "unit": "kg" }, "tracking_number": null } ], "sender": null, "receiver": { "id": null, "name": null, "company_name": null, "first_name": null, "last_name": null, "email": "paczkomat@test.pl", "phone": "888000022", "address": null } }, "created_at": "2016-10-04T12:43:37.454+02:00", "updated_at": "2016-10-04T12:43:37.454+02:00" }

Informacje o błędach

 • validation_failed - dane przesłane metodą POST są niepoprawne. Szczegóły zawarte w odpowiedzi w polu details,

 • resource_not_found - organizacja dla której użytkownik chce pobrać listę przesyłek, nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.


 

Edytowanie szablonu

Tworzenie nowego szablonu

1 PUT /v1/shipment_templates/:id

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

name

String

Nazwa szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

status

String

Status szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (ACTIVATED, SUSPENDED

description

String

Opis szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

serialized_data

Shipment

Zserializowany obiekt Shipment

Atrybut nie jest wymagany.

Przykład zapytania

1 2 3 4 5 6 curl -X PUT https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1 -H "Authorization: Bearer token" -H "Content-Type: application/json" -d '{ "name":"szablon_1", "status":"activated", "description":"description...", "serialized_data": { ... } }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1", "id": 1, "status": "activated", "description": "(API Tests)", "name": "Inittec Sp. z o.o. ", "serialized_data": { ... }, "organization": { ... }, "created_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00", "updated_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00" }

Informacje o błędach

 • validation_failed - dane przesłane metodą POST są niepoprawne. Szczegóły zawarte w odpowiedzi w polu details,

 • resource_not_found - szablon dla którego użytkownik chce pobrać listę przesyłek, nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.