[1.2.0] Szablony przesyłek

Zasób ShipmentTemplate reprezentuje obiekt serializowanego szablonu przesyłki w kontekście organizacji, która go utworzyła.

Na tej stronie

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.

Zasób ShipmentTemplate posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpisDopuszczalne wartości
nameStringNazwa szablonu 
statusStringStatusactivated, suspended
descriptionStringOpis szablonu 
serialized_data
JSONzserializowany obekt przesylki Shipment (API Przesyłka [Shipment]) 
updated_at
DateTimeOstatnia aktualizacja profilu użytkownika. 
created_at
DateTimeData utworzenia profilu użytkownika. 

Przykład zasobu ShipmentTemplate w formacie JSON:

{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1",
  "id": 1,
  "organization_id": "1",
  "status": "activated",
  "description": "description...",
  "serialized_data": {...},
  "organization": { ... },
  "updated_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00",
  "created_at": "2015-09-29T15:22:00.000+02:00"
}

Pobranie szablonu

Pobieranie informacji o określonym szablonie, do którego użytkownik ma dostęp:

GET /v1/shipment_templates/1

Przykład zapytania

curl https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1 -H "Authorization: Bearer ..."

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1",
  "id": 1,
  "status": "activated",
  "description": "(API Tests)",
  "name": "Inittec Sp. z o.o. ",
  "serialized_data": { ... },
  "organization": { ... },
  "created_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00",
  "updated_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00"
}

Informacje o błędach

Serwer może zwrócić następujące błędy

 • resource_not_found - w przypadku gdy szablon nie istnieje lub użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji.

Lista szablonów

Lista szablonów w ramach określonej organizacji:

GET /v1/organizations/:organization_id/shipment_templates

Przykład zapytania

curl https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates -H "Authorization: Bearer ..."

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates",
  "count": 15,
  "per_page": 30,
  "page": 1,
  "items": [
    {
      "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates/123",
      "id": 123,
      ... other attribute omitted for brevity ....
    }
    ... other items omitted for brevity ...
  ]
}

Informacje o błędach

 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę przesyłek nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.

Dodawanie szablonu

Tworzenie nowego szablonu

POST /v1/organizations/1/shipment_templates

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
nameStringNazwa szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
statusStringStatus szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (ACTIVATED, SUSPENDED)
descriptionStringOpis szablonu

Atrybut jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
serialized_dataShipmentSerializowany obiekt ShipmentAtrybut jest wymagany.

Przykład zapytania

POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipment_templates
{
  "name":"template name", 
  "status":"suspended", 
  "description":"description...", 
  "serialized_data": {
    "receiver": {
      "email": "paczkomat@test.pl",
      "phone": "888000022"
    },
    "parcels": { "template": "small"}
  }
}

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/6",
 "id": 6,
 "name": "non-active",
 "status": "suspended",
 "description": "description...",
 "organization": {
  ...
 },
 "template": {
  "status": "created",
  "service": null,
  "custom_attributes": {},
  "cod": {
   "amount": null,
   "currency": null
  },
  "insurance": {
   "amount": null,
   "currency": null
  },
  "additional_services": [],
  "reference": null,
  "is_return": false,
  "parcels": [
   {
    "id": null,
    "template": "small",
    "dimensions": {
     "length": 380,
     "width": 640,
     "height": 80,
     "unit": "mm"
    },
    "weight": {
     "amount": 25,
     "unit": "kg"
    },
    "tracking_number": null
   }
  ],
  "sender": null,
  "receiver": {
   "id": null,
   "name": null,
   "company_name": null,
   "first_name": null,
   "last_name": null,
   "email": "paczkomat@test.pl",
   "phone": "888000022",
   "address": null
  }
 },
 "created_at": "2016-10-04T12:43:37.454+02:00",
 "updated_at": "2016-10-04T12:43:37.454+02:00"
}

Informacje o błędach

 • validation_failed - dane przesłane metodą POST są niepoprawne. Szczegóły zawarte w odpowiedzi w polu details,
 • resource_not_found - organizacja, dla której użytkownik chce pobrać listę przesyłek nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.

 

 

Usuwanie szablonu

Usuwanie istniejącego szablonu przypisanej do organizacji.

DELETE /v1/shipment_templates/1

Przykład zapytania

curl https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1 -H DELETE -H "Authorization: Bearer ..."

Odpowiedź

HTTP/1.1 204 NO_CONTENT
Content-Type: application/json

Informacje o błędach

 • resource_not_found - szablon, dla którego użytkownik chce pobrać listę przesyłek nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.

 

 

Edycja szablonu

Tworzenie nowego szablonu

PUT /v1/shipment_templates/:template_id

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
nameStringNazwa szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
statusStringStatus szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (ACTIVATED, SUSPENDED
descriptionStringOpis szablonu

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków
serialized_dataShipmentZserializowany obiekt ShipmentAtrybut nie jest wymagany.

Przykład zapytania

curl https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1 -d '{"name":"szablon_1", "status":"activated", "description":"description...", "serialized_data": { ... } }' -X PUT -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer ..."

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipment_templates/1",
  "id": 1,
  "status": "activated",
  "description": "(API Tests)",
  "name": "Inittec Sp. z o.o. ",
  "serialized_data": { ... },
  "organization": { ... },
  "created_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00",
  "updated_at": "2016-03-22T09:31:28.609+01:00"
}

Informacje o błędach

 • validation_failed - dane przesłane metodą POST są niepoprawne. Szczegóły zawarte w odpowiedzi w polu details,
 • resource_not_found - szablon, dla którego użytkownik chce pobrać listę przesyłek nie istnieje lub nie ma do niej dostępu.