[1.14.0] Obsługa serwisów SMART

Dodanie możliwości przekazywania serwisów SMART przy tworzeniu przesylek (inpost_locker_standard_smartinpost_locker_allegro_smart)

Na tej stronie

 

Struktura

Zasób Shipment dla przesyłek Allegro Smart posiada takie same atrybuty jak w Tworzenie przesyłki w trybie uproszczonym. Jedyną różnicą jest parametr cod:

ParametrTypOpisWalidacja
codCodFormWartość pobrania.

Atrybut nie jest wymagany.

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.

Dotychczasowe paczki allegro


W przypadku przesyłek allegro nie ma już wymagania wysyłania w custom_attributes parametrów allegro_transaction_id oraz allegro_user_id, wystarczy wysłać kompletny zamaskowany email allegro,  e-mail będzie mieć postać stałykodnadawcy+identyfikatortransakcji@allegromail.com, na przykład 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.com.

Tworzenie paczek SMART

Paczki z serwisami SMART można tworzyć jedynie na email z domeny allegro:

W przypadku gdy na dany email został już wykorzystany limit SMART, serwis zostanie automatycznie zmieniony na jego odpowiednik bez _smart.

W przypadku podania emaila z domeny allegro i serwisu  inpost_locker_allegro, gdy na dany email przysługuje klientowi limit SMART, serwis zostanie automatycznie zmieniony na jego odpowiednik ze _smart


Poniżej przedstawiamy jakich serwisów należy użyć dla dostępnych metod dostawy:


Metoda dostawy - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost:

 • bez Allegro Smart   -   używamy serwisu inpost_locker_allegro
 • z Allegro Smart  -   używamy serwisu inpost_locker_allegro serwis zostanie zmieniony na inpost_locker_allegro_smart gdy na dany email przysługuje klientowi limit SMART


Uwaga! Błędny serwis dla metody dostawy

W przypadku podania nieodpowiedniego serwisu dla metody dostawy (np. serwisu inpost_locker_standard dla metody Allegro Paczkomaty 24/7), usługa SMART nie będzie dostępna.


Przykładowe zapytania dostępne są na stronie Tworzenie przesyłki w trybie uproszczonym.Przykładowe zapytanie do tworzenia paczki dla metody dostawy - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost:

POST /v1/organizations/123/shipments HTTP/1.1
Host: api-shipx-pl.easypack24.net
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...
 
{
  "comments": "dowolny komentarz",
  "receiver": {
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowalski",
    "name": "Nazwa",
    "email": "jinfq3pjv+4c5547c60@user.allegrogroup.pl",
    "phone": "888000000",
    "address": {
      "id": "123",
      "street": "Malborska",
      "building_number": "130",
      "city": "Kraków",
      "post_code": "30-624",
      "country_code": "PL"
    }
  },
  "parcels": [
    {
      "template": "medium"
    }
  ],
  "custom_attributes": {
    "target_point": "BBI01A"
  },
  "service": "inpost_locker_allegro"
}

W odpowiedzi serwer zwróci status 201

HTTP/1.1 201 CREATED
Content-Type: application/json
 
{
  "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/1234567890",
  "id": "1234567890",
  "status": "created",
  "tracking_number": null,
  "service": "inpost_locker_allegro_smart",
  "reference": null,
  "is_return": false,
  "application_id": 1,
  "created_by_id": null,
  "external_customer_id": null,
  "sending_method": null,
  "mpk": null,
  "comments": "dowolny komentarz",
  "additional_services": [],
  "custom_attributes": {
    "target_point": "BBI01A"
  },
  "cod": {
    "amount": null,
    "currency": null
  },
  "insurance": {
    "amount": null,
    "currency": null
  },
  "sender": {
    "id": 2860,
    "name": null,
    "company_name": "Inittec Sp. z o.o. (API Tests)",
    "first_name": "Robert",
    "last_name": "Dzikowski",
    "email": "rdzikowski@grupainteger.pl",
    "phone": "121323123",
    "address": {
      "id": 2824,
      "street": "Zawiła",
      "building_number": "65 L",
      "line1": null,
      "line2": null,
      "city": "Kraków",
      "post_code": "30-390",
      "country_code": "PL"
    }
  },
  "receiver": {
    "id": 2859,
    "name": "Nazwa",
    "company_name": null,
    "first_name": "Jan",
    "last_name": "Kowalski",
    "email": "jinfq3pjv+4c5547c60@user.allegrogroup.pl",
    "phone": "888000000",
    "address": {
      "id": 2823,
      "street": "Malborska",
      "building_number": "130",
      "line1": null,
      "line2": null,
      "city": "Kraków",
      "post_code": "30-624",
      "country_code": "PL"
    }
  },
  "selected_offer": null,
  "offers": [],
  "transactions": [],
  "parcels": [
    {
      "id": 1494,
      "tracking_number": null,
      "is_non_standard": false,
      "template": "medium",
      "dimensions": {
        "length": 380.0,
        "width": 640.0,
        "height": 190.0,
        "unit": "mm"
      },
      "weight": {
        "amount": 25.0,
        "unit": "kg"
      }
    }
  ]
}