[1.14.0] Obsługa serwisów SMART

Dodanie możliwości przekazywania serwisów SMART przy tworzeniu przesyłek inpost_locker_allegro_smart

Struktura

Zasób Shipment dla przesyłek Allegro Smart posiada takie same atrybuty jak w trybie uproszczonym. Jedyną różnicą jest parametr cod:

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

cod

Cod

Wartość pobrania.

Atrybut nie jest wymagany.


 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Dotychczasowe paczki allegro

 

W przypadku przesyłek allegro nie ma już wymagania wysyłania w custom_attributes parametrów allegro_transaction_id oraz allegro_user_id, wystarczy wysłać kompletny zamaskowany email allegro,  e-mail będzie mieć postać stałykodnadawcy+identyfikatortransakcji@allegromail.com, na przykład 8awgqyk6a5+cub31c122@allegromail.com.


 

Tworzenie paczek SMART

 

Paczki z serwisami SMART można tworzyć jedynie na email z domeny allegro:

W przypadku gdy na dany email został już wykorzystany limit SMART, serwis zostanie automatycznie zmieniony na jego odpowiednik bez _smart.

W przypadku podania emaila z domeny allegro i serwisu  inpost_locker_allegro, gdy na dany email przysługuje klientowi limit SMART, serwis zostanie automatycznie zmieniony na jego odpowiednik ze _smartPoniżej przedstawiamy jakich serwisów należy użyć dla dostępnych metod dostawy:

Metoda dostawy - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost:

  • bez Allegro Smart   -   używamy serwisu inpost_locker_allegro

  • z Allegro Smart  -   używamy serwisu inpost_locker_allegro serwis zostanie zmieniony na inpost_locker_allegro_smart gdy na dany email przysługuje klientowi limit SMART

 

Błędny serwis dla metody dostawy

W przypadku podania nieodpowiedniego serwisu dla metody dostawy (np. serwisu inpost_locker_standard dla metody Allegro Paczkomaty 24/7), usługa SMART nie będzie dostępna.Przykładowe zapytania dostępne są na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731061.Przykładowe zapytanie do tworzenia paczki dla metody dostawy - Allegro Paczkomaty 24/7 InPost:

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 POST /v1/organizations/123/shipments HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Content-Type: application/json Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]... { "comments": "dowolny komentarz", "receiver": { "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "name": "Nazwa", "email": "jinfq3pjv+4c5547c60@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "parcels": [ { "template": "medium" } ], "custom_attributes": { "target_point": "BBI01A" }, "service": "inpost_locker_allegro" }

W odpowiedzi serwer zwróci status 201

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments/1234567890", "id": "1234567890", "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_locker_allegro_smart", "reference": null, "is_return": false, "application_id": 1, "created_by_id": null, "external_customer_id": null, "sending_method": null, "mpk": null, "comments": "dowolny komentarz", "additional_services": [], "custom_attributes": { "target_point": "BBI01A" }, "cod": { "amount": null, "currency": null }, "insurance": { "amount": null, "currency": null }, "sender": { "id": 2860, "name": null, "company_name": "Inittec Sp. z o.o. (API Tests)", "first_name": "Robert", "last_name": "Dzikowski", "email": "rdzikowski@grupainteger.pl", "phone": "121323123", "address": { "id": 2824, "street": "Zawiła", "building_number": "65 L", "line1": null, "line2": null, "city": "Kraków", "post_code": "30-390", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 2859, "name": "Nazwa", "company_name": null, "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "jinfq3pjv+4c5547c60@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "id": 2823, "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null, "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 1494, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": "medium", "dimensions": { "length": 380.0, "width": 640.0, "height": 190.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } } ] }