[1.3.0] Flow Brokerów

Tworzenie przesyłek przez klientów Brokerów w obrębie Organizacji (Brokera) dokonywane jest za pomocą pola external_customer_id w momencie tworzenia przesyłki.

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Tworzenie Przesyłki przez Brokera Organizacji

Aby utworzyć przesyłkę Brokera, wystarczy w danych nadawcy (pole sender) podać dane klienta Brokera (email, telefon, dane adresowe) oraz w polu external_customer_id podać identyfikator klienta Brokera w systemie wewnętrznym Brokera. Tak stworzona przesyłka będzie miała dane klienta Brokera na etykiecie nadawczej, ale płatność zostanie pobrana z konta Brokera.

1 POST /v1/organizations/:organization_id/shipments

Przykładowe zapytanie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/batches -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "external_customer_id": "6531", "sender": { "email": "kowal@example.com", "phone": "111222111", "first_name": "Adrian", "last_name": "Kowalski", "address":{ "street":"Ulica", "building_number":"2", "city":"Szczecin", "post_code":"22-100", "country_code":"PL" } }, "receiver": { "email": "receiverrro39901172490841@example.com", "phone": "399011724", "first_name": "John", "last_name": "Wayne", "address":{ "street":"Ulica", "building_number":"2", "city":"Łódź", "post_code":"25-140", "country_code":"PL" } }, "parcels": { "template": "medium" }, "service": "inpost_courier_standard" }'

 

Lista przesyłek Brokera

1 GET /v1/organizations/:organization_id/shipments?external_customer_id=34123

Przykładowe zapytanie

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments?external_customer_id=34123 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'