[1.4.0] Raport COD

Raport zwraca informacje tylko dla przesyłek kurierskich:
inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette.

 

Struktura

Plik w formacie: csv

Struktura pliku:

1 data,nrklienta,nadawca,odbiorca,odbiorca_kod,odbiorca_miasto,nrlistu,datanadania,datadoreczenia,kwota,uwagi,referencja,mpk

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Pobieranie raportu COD

1 GET /v1/organizations/:organization_id/reports/cod

Kryteria wyszukiwania

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

start_date

Date

Data początku zakresu

end_date

Date

Data końca zakresu

format

String

Format zwracanego pliku. Obecnie jest to csv

Przykład zapytania

1 curl "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/reports/cod?format=csv&start_date=2011-01-01&end_date=2012-01-01" -X GET -H "Authorization: Bearer token"

Odpowiedź

1 2 3 Plik w formacie: csv Struktura pliku: data,nrklienta,nadawca,odbiorca,odbiorca_kod,odbiorca_miasto,nrlistu,datanadania,datadoreczenia,kwota,uwagi,referencja,mpk