Diagramy sekwencji dla InPost Pay & Widget

Niniejszy rozdział Diagramy sekwencji dla InPost Pay & Widget zawiera diagramy sekwencji opisujące interakcje zachodzące pomiędzy aplikacją InPost a sklepem Merchanta w trakcie procesu zakupowego z integracją InPost Pay.

Rozdział zawiera opisy wraz z diagramami sekwencji dla procesów:

  1. Wiązanie koszyka z InPost Pay z wykorzystaniem qrCode - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/210468869

  2. Wiązanie koszyka z InPost Pay z wykorzystaniem numeru telefonu - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/211058704

  3. Koszyk powiązany z InPost Pay - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/210534412

  4. Synchronizacja koszyka oraz zamówienia - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/210927623

  5. Realizacja zamówienia -