Aktualizacja zamówienia u Merchanta

Metoda służąca do przekazania informacji o aktualizacji danych na zamówieniu do Merchanta.

POST /v1/izi/order/{order_id}/event

Parameters

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

order_id

Unikalny identyfikator zamówienia nadawany przez Merchanta

string

Y

 

 

Request

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

event_id

Id eventu

string

Y

"event_id":"81af00fa-4913-4cd2-b05c-441b2d8df885"

event_data_time

Data eventu

string($date-time)

Y

"event_data_time":"2023-09-20T13:27:25.760Z"

phone_number

Obiekt z numerem telefonu użytkownika

object

O

 

phone_number.country_prefix

Prefix

string

Y

"phone_number":{"country_prefix":"+48","phone":"200000000"}

phone_number.phone

Numer telefonu

string

Y

event_data

Obiekt z danymi eventu

object

Y

 

event_data.payment_status

Status płatności

string

O

"event_data":{"payment_status":"AUTHORIZED","payment_id":"6e374060...","payment_reference":"53877...","payment_type":"BLIK_CODE"}

event_data.order_status

Status zamówienia

string

O

event_data.payment_id

Id płatności

string

O

event_data.payment_reference

Referencje płatności

string

O

event_data.payment_type

Typ płatności Enum:

[ CARD, CARD_TOKEN, GOOGLE_PAY, APPLE_PAY, BLIK_CODE, BLIK_TOKEN, PAY_BY_LINK, SHOPPING_LIMIT, DEFERRED_PAYMENT, CASH_ON_DELIVERY ]

string

O

 

 Response

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

order_status

Status techniczny - służy do określenia uprawnień, jakie może wykonać klient na zamówieniu w aplikacji InPost Pay. Merchant może przekazać dwa statusy:

Wyróżniamy 3 statusy techniczne:

ORDER_COMPLETED - status nadawany przez Merchanta, informujący aplikacje InPost Pay, że zamówienie zostało sfinalizowane przez klienta na stronie sklepu Merchanta. Nie wysyłamy tego statusu dla zamówień, które zostały opłacone w aplikacji InPost.

ORDER_REJECTED - status oznacza odrzucenie zamówienia.

ORDER_PROCESSING - zamówienie w trakcie realizacji

string

O

Example:

"order_status":"ORDER_COMPLETED"

order_merchant_status_description

Status opisowy prezentowany klientowi w aplikacji InPost Pay - każdy Merchant może nazywać status według własnego procesu tak, aby statusy prezentowane w InPost Mobile były zgodne ze statusem z platformy Merchanta.

string

O

Example:

"order_merchant_status_description":"W trakcie realizacji"

delivery_references_list

Obiekt służący do przekazania listy numerów referencyjnych nadanych przesyłek

array

O

Example:

"delivery_references_list":[12345678]