Powiązanie koszyka

Metoda służąca do inicjalizacji procesu wiązania koszyka z wykorzystaniem jednej z dwóch metod: qrCode lub numer telefonu oraz przekazująca informacje o przeglądarce w celu dodanie przeglądarki do zaufanych.

POST /v1/izi/basket/{basket_id}/binding

Parameters 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

basket_id 

Unikalny identyfikator koszyka nadawany przez merchanta 

string 

 

 

Request  

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

binding_method

Wybrana forma wiązania koszyka dostępne dwie metody [ PHONE, DEEP_LINK ].  

PHONE – przekazujemy, jeśli widget w metodzie iziGetPayData przekazał parametry prefix- prefiks numeru telefonu; phoneNumber- numer telefonu 

DEEP_LINK – przekazujemy, jeśli widget w metodzie iziGetPayData nie przekazał prefix i phoneNumber w iziGetPayData 

string 

"binding_method":"DEEP_LINK"

binding_place

Miejsce wiązania koszyka w sklepie merchanta (miejsce osadzenia widget). Dostępne miejsca: PRODUCT_CARD, BASKET_SUMMARY, ORDER_CREATE, BASKET_POPUP, THANK_YOU_PAGE. 

Przekazujemy wartość otrzymaną z widget z pola bindingPlace w iziGetPayData. 

PRODUCT_CARD - karta produktu  

BASKET_SUMMARY - podsumowanie koszyka 

ORDER_CREATE - etap tworzenia zamówienia 

BASKET_POPUP - panel boczny koszyka 

THANK_YOU_PAGE* - nie jest to miejsce bindowania, ale osadzenia widgetu, który powinien przyjąć dedykowaną formę Thank You Page po złożeniu zamówienia. 

 

string 

"binding_place":"PRODUCT_CARD"

phone_number

Obiekt służący do przekazania numeru telefonu, z którym ma być powiązany koszyk. Obiekt obligatoryjny tylko jeśli binding_method= PHONE. Dane pobierane z metody iziGetPayData 

object 

"phone_number":{"country_prefix":"+48","phone":"600000000"}

phone_number.country_prefix

Prefix. Pobierane z prefix iziGetPayData 

string 

phone_number.phone

Numer telefonu pobierany z phoneNumber iziGetPayData 

string 

browser

Obiekt służący do przekazania informacji o przeglądarce, z której klient aktualnie korzysta i wykonuje wiązanie koszyka w celu dodania przeglądarki do zaufanych. 

object 

"browser":{"user_agent":"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1","description":"Safari","platform":"iPhone","architecture":"5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Safari/604.1","data_time":"2023-08-14T12:47:45.000Z","location":"-","customer_ip":"000.000.000.00","port":"443"}}

browser.user_agent

User agent 

string 

browser.description

Nazwa przeglądarki 

string 

browser.platform

Platforma 

string 

browser.architecture

Architektura 

string 

browser.data_time

Data 

string($date-time) 

browser.location

Lokalizacja 

string 

browser.customer_ip

IP klienta 

string 

browser.port

Port 

string 

 

Response 

202 – pusty response w przypadku, gdy wiązanie następuje z wykorzystaniem numeru telefonu (binding_method= PHONE) 

200 

Response 

Nazwa pola 

Opis  

Typ 

Wymagalność 

Dodatkowe uwagi 

qr_code

Wygenerowany qrCode 

string 

"qr_code":"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADIAQAAAACFI5MzAAABxUlEQVR4Xu2XQa6DMAxEjViw5Ai5CVysEkhcDG6SI7Bkgeo/4wD9rdTt9H+pWUQ0rwvLY48T83fLXg+u9SV/hIxm1nreep+y9euQ8buWksn93k7Zl7XGBuxxpiTZutZ962zwDWHlzdoPkNG2ar2liPIzZE+RmNBHT6jPmKxDZeDL87NyAhI1ipx05/ZcvQISa7fmbmiQah2OEyFBbEhMQkQ3ZMduqVmIhWTKDVsUToH/VCtFOp1CRPajN/oVv2d0bEmRkDh6Azv14WENz2iLPioy+eUUtoVSlatJs/iYGqTIG4dTYDuUExGnKoiN3blVKBNiKWFEKBMkps7NDJFoWFJyJmZu99IgqNYSm4o4HQo+0TMgTgxOcCnZUZmcWSwOfrFaBzGxqIs7Lw3l69BHRjgwcWmYi19buvRREfbpCn+AXyca5UMfHUFbhCp1mduXPjoSYbFP6RnoWHv4tYjAH+pIEQ0r+mWSkli8MyGs8Ay+KaRkNN7fwqFyWCYCHKQkKqTMbR7WfE6IyfmSYJT8eiinJMfEwMD8fXPQkuJQC8yTzq0l1AejkzcWtiiG99WnGhI1OuI9d1ygeakusanIm/Ul/5X8ALFA0R7Pm5CfAAAAAElFTkSuQmCC", 

deep_link

Deep link na systemy Android/iOs 

String 

"deep_link":"https://inpost.pl/izilink?binding_id=1ec6fdab-4098-485d-aaac-a7ac986f878f " 

deep_link_hms

Deep link na system HMS – obecnie nie wykorzystywany 

String 

"deep_link_hms":"https://inpost.pl/izilink?binding_id=1ec6fdab-4098-485d-aaac-a7ac986f878f " 

Przykładowy request

{ "binding_method": "PHONE", "binding_place": "PRODUCT_CARD", "phone_number": { "country_prefix": "+48", "phone": "5xxxxxxxx" }, "browser": { "user_agent": "Testzilla 1.0", "description": "Test agent", "platform": "Ino Linux 2.0", "architecture": "x86-646", "data_time": "2023-08-24T08:52:01.113Z", "location": "-", "customer_ip": "127.0.0.1", "port": "8080" } }