Płatności

Artykuł zawiera opis metody wykorzystywanej do pobrania listy metod płatności dostępnych dla koszyków Merchanta.

 


Pobranie listy dostępnych płatności w InPost Pay

Metoda służy do pobrania listy dostępnych płatności w InPost Pay dla koszyków Merchanta. Merchant może wykorzystać powyższą metodę do zweryfikowania jakie są dostępne metody płatności dla koszyków powiązanych w InPost Pay.

GET /v1/izi/payment-methods

Parameters

N/D 

Request

N/D 

 Response

Nazwa pola

Opis

Typ

Wymagalność

Dodatkowe uwagi

payment_type

Lista dostępnych płatności jakie są dostępne dla koszyków Merchanta w aplikacji InPost Pay

object

Y

"payment_type":["CARD","CARD_TOKEN","APPLE_PAY","BLIK_CODE","BLIK_TOKEN","PAY_BY_LINK","SHOPPING_LIMIT","DEFERRED_PAYMENT","GOOGLE_PAY"]

Przykładowy request

N/D

Response

{ "payment_type": ["CARD","CARD_TOKEN","APPLE_PAY","BLIK_CODE","BLIK_TOKEN","PAY_BY_LINK","SHOPPING_LIMIT","DEFERRED_PAYMENT","GOOGLE_PAY"] }