Wtyczki & Platformy

W poniższym zbiorze zostały zawarte nasze autorskie rozwiązania i platformy, które z nami współpracują (posiadają usługi Kurierskie oraz Paczkomat®)

Rozwiązania:

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/61669420

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/61833233

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/61702175

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/64192513

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/62259239

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/64290858

Zestawienia:

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/62259216