Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Koncepcja rozwiązania

Rozwiązanie InPost Pay pozwala na finalizację procesu zakupu (checkout) w aplikacji mobilnej InPost Mobile w oparciu o integrację z różnymi platformami/sklepami internetowymi.

Rozwiązanie adresuje podstawowe problemy, występujące na rynku e-commerce:

 • Zakupy w trybie gościa, bez konieczności zakładania konta na wielu sklepach

 • Brak konieczności uzupełniania danych dostawy/ faktury itp.

 • Skrócenie czasu potrzebnego od wyświetlenia produktu do finalizacji zakupu

 • Zmniejszenie liczby porzuconych koszyków

W skład integracji Merchant – Inpost Pay wchodzą elementy:

 1. Podstawowy scenariusz wykorzystania InPost Pay przez użytkownika końcowego przebiega następująco:

  1. Użytkownik wyświetla stronę www merchanta (w wersji mobilnej, jak i desktop), przechodząc na kartę wybranego produktu

  2. Użytkownik wybiera przycisk „Kup z InPost Pay”

  3. Produkt dodaje się do koszyka u merchanta. Merchant przesyła informacje o koszyku do InPost Pay (Basket App). Koszyk zostaje oznaczony jako synchronizowany z InPost Pay.

  4. Aplikacja InPost Mobile wyświetla komunikat push: Pojawiła się nowy koszyk do opłacenia.

  5. Użytkownik otwiera aplikacje InPost Mobile na swoim telefonie na wybranym koszyku.

  6. Aplikacja automatycznie podstawia wybrane formy dostawy oraz domyślną formę płatności na podstawie profilu użytkownika w InPost Mobile.

  7. Po wybraniu akcji „Kupuję i płacę”  InPost Pay tworzy u merchanta zamówienie w oparciu o aktualny koszyk.

  8. Użytkownik dokonuje płatności w aplikacji InPost Mobile

  9. Informacja o wykonaniu płatności przekazywana jest do merchanta

  10. Merchant tworzy i wysyła przesyłkę w standardowy sposób.

  11. Merchant przekazuje do InPost Pay informacji przy pomocy jakiej przesyłki zrealizował dane zamówienie.

 2. Integracja z InPost Pay odbywa się „przez koszyk”. Produkty, które użytkownik chce kupić przy pomocy Inpost Pay, dodawane są do koszyka u merchanta. Merchant przekazuje informacje o zmianie koszyka do InPost Pay. Przekazywanie informacji odbywa się tylko dla takich koszyków, dla których użytkownik wybrał chociaż raz akcje Kup z InPost Pay (koszyk jest synchronizowany z  InPost Pay)

 3. W przypadku gdy użytkownik dokona zmian w synchronizowanym koszyku na stornie merchanta (zmianie liczby sztuk, doda nowe produkty do koszyka), merchant przesyła zmiany do InPost Pay. InPost Mobile odświeża użytkownikowi ekran z koszykiem w aplikacji mobilnej.

 4. Integracja zakłada, że użytkownik w InPost Mobile może wykonać  określone akcje na koszyku np. zmiana ilości sztuk, wprowadzenie kodu rabatowego itp. Każdorazowo taka informacja jest przekazana do merchanta. Merchant po przekalkulowaniu zawartość koszyka odsyła go InPost Pay.

 5. Przed dokonaniem zakupu, użytkownik akceptuje regulaminy merchanta.

 6. Użytkownik może opłacić zsynchronizowany koszyk na stronie merchanta. W takim przypadku zamówienie nie jest realizowane przez InPost Pay. Merchant przesyła informacje do InPost Pay o finalizacji koszyka w innym kanale.

Info

Integracja z InPost Pay, nie wpływa na obecnie wykonaną przez merchanta integrację z systemami InPost w zakresie generowania przesyłek.

Na tej stronie

Table of Contents

Nagłówki

Do wszystkich usług wołanych przez Merchantów w Basket-app zostają dodane poniższe nagłówki (headery). Obecnie są one opcjonalne. Docelowo Basket-app będzie miał ustawione te nagłówki jako wymagalne

x-signature - signature

x-signature-timestamp - ISO8601 datetime string in UTC timezone with time of signature generation ex. 2023-05-11T15:02:23.429Z

x-public-key-ver - version of keys used to generate signature

x-public-key-hash - SHA-256 hash of public key used to generate signature

Algorytm weryfikacji sygnatury

Signature verification algorithm:

 1. Recipient receives signed request with headers:

  1. x-signature - signature

  2. x-signature-timestamp - ISO8601 datetime string in UTC timezone with time of signature generation ex. 2023-05-11T15:02:23.429Z

  3. x-public-key-ver - version of keys used to generate signature

  4. x-public-key-hash - SHA-256 hash of public key used to generate signature

 2. Recipient checks if already have cached public key with given version

  1. key present in cache:

   • recipient checks if public key hash matches calculated as: SHA-256 hash from public_key_base64 field. if verification is:

    • positive - continue

    • negative - reject request

  2. key not present in cache:

   • obtain public key from /v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion} or /api/v1/izi/signing-keys/public and verify hash as above

 3. Prepare base64 string that consists of DIGEST,external-merchant-id,x-public-key-ver,x-signature-timestamp. Values are separated with commas

  • x-public-key-ver, x-signature-timestamp from headers, use empty value if header is missing.

  • merchant_external_id value comes from endpoints /v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion} and /v1/izi/signing-keys/public as merchant_external_id field

  • DIGEST: base64 form of SHA-256 hash (Message Digest) generated from request body. Use empty byte array as request body if body is missing.

 4. Decode base64 signature and verify it with the SHA256withRSA algorithm for the given public key and signature string. If verification:

  1. positive - continue

  2. negative - reject request

 5. Recipient compares x-signature-timestamp value to current time. If difference is:

  1. less or equal to 240s - continue

  2. bigger than 240s - reject request

 

Manual signature verification:

 • curl --location 'http://{basket-app-host}/basket-app/api/v1/izi/signing-keys/public/{keyVersion}' replace {Unknown macro: { {keyVersion}}}

  with value from header: x-public-key-ver

 • echo "$PUBLIC_KEY_BASE64" | openssl base64 -d -A | openssl rsa -pubin -inform DER -outform PEM -out pubkey.pem replace $PUBLIC_KEY_BASE64 with value from field: public_key_base64

 • DIGEST=$(echo -n "$(<message_body)" | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64 -A) where message_body is a file with EXACT request body (without any additions, whitespaces etc.)

 • echo -n "$DIGEST,$EXTERNAL_MERCHANT_ID,$KEY_VERSION,$SIGNATURE_TIMESTAMP" | openssl enc -base64 -A -out signature_string where $EXTERNAL_MERCHANT_ID value is from public key endpoint - field merchant_external_id, $KEY_VERSION value is from header x-public-key-ver and $SIGNATURE_TIMESTAMP value is from x-signature-timestamp

 • openssl enc -base64 -d -A -in request_signature -out signature.bin where request_signature is a file with value from header x-signature

 • openssl dgst -sha256 -verify pubkey.pem -signature signature.bin signature_string should print Verified OK

Słownik pojęć

...

Termin

...

Definicja

...

InPost Pay

...

Całość rozwiązania IT, składającego się z kilku systemów obsługujących proces finalizacji zakupu u różnych merchantów w aplikacji InPost Mobile.

...

InPost Moblie

...

Obecnie działająca aplikacja InPost Moblie pozwalająca na śledzenie i nadawanie przesyłek.

...

Merchant

...

Sklep/platforma prowadząca sprzedaż produktów w Internecie, zintegrowana z InPost Pay.

...

Koszyk

...

Jedne lub kilka produktów, które Użytkownik wybrał na stronie merchanta. Zawartość koszyka jest przekazywana do InPost Pay.

...

Użytkownik

...

Użytkownik końcowy wykonujący zakupu na stornie merchanta i posiadający aplikacje InPost Moblie.

...

Bank

...

Aion Bank.

...

Pay Widget

...

Element osadzany na stornie www Merchanta, pozwalający na wybranie opcje Kup z InPost Pay oraz powiązanie komputera z aplikacją InPost Moblie.

...

Zamówienie

...

Obiekt powstający z koszyka po rozpoczęciu jego zakupu przez Użytkownika

...

Zaufana/powiązana przeglądarka

...

Instancja przeglądarki WWW działającej na konkretnym urządzeniu, dodana do zaufanych do aplikacji IM. Tylko zaufana przeglądarka może dodawać produkty do koszyka w InPost Moblie.

...

Merchant onboarding

...

Integracja Merchanta z systemem InPost Pay. Process “założenia” Merchanta w systemach Aion na potrzeby procesowania płatności oraz Merchant Financing

...

InPost Mobile onboarding

...

Pobranie aplikacji InPost Mobile oraz zalogowanie się użytkownika do niej poprzez podanie i weryfikacje numeru teflonu.

...

InPost Pay onboarding

...

Akceptacja regulaminu usługi InPost Pay oraz podanie Imienia, nazwiska i adresu email dla klientów detalicznych (osoby fizyczne, a nie firmy).