InPost Pay

Koncepcja rozwiązania

Rozwiązanie InPost Pay pozwala na finalizację procesu zakupu (checkout) w aplikacji mobilnej InPost Mobile w oparciu o integrację z różnymi platformami/sklepami internetowymi.

Rozwiązanie adresuje podstawowe problemy, występujące na rynku e-commerce:

 • Zakupy w trybie gościa, bez konieczności zakładania konta na wielu sklepach

 • Brak konieczności uzupełniania danych dostawy/ faktury itp.

 • Skrócenie czasu potrzebnego od wyświetlenia produktu do finalizacji zakupu

 • Zmniejszenie liczby porzuconych koszyków.


Scenariusz wykorzystania usługi InPost Pay

 1. Podstawowy scenariusz wykorzystania InPost Pay przez użytkownika końcowego przebiega następująco:

  1. Użytkownik wyświetla stronę www Merchanta (w wersji mobilnej, jak i desktop).

  2. Użytkownik naciska przycisk „Utwórz koszyk z InPost Pay”.

  3. Produkt zostaje dodany do koszyka u Merchanta. Merchant przesyła informacje o koszyku do InPost Pay (Basket App). Koszyk zostaje oznaczony jako synchronizowany z InPost Pay.

  4. Aplikacja InPost Mobile wyświetla komunikat push: pojawił się nowy koszyk do opłacenia.

  5. Użytkownik, klikając w komunikat push wybudza aplikację InPost Mobile na powiązanym koszyku.

  6. Aplikacja automatycznie podstawia ostatnią wybraną formę dostawy oraz domyślną formę płatności na podstawie profilu użytkownika w InPost Mobile.

  7. Po wybraniu akcji „Kupuję i płacę”  InPost Pay tworzy u Merchanta zamówienie w oparciu o aktualny koszyk.

  8. Użytkownik dokonuje płatności w aplikacji InPost Mobile.

  9. Informacja o wykonaniu płatności przekazywana jest do Merchanta.

  10. Merchant tworzy i wysyła przesyłkę tak jak do tej pory, usługa InPost Pay nie wpływa na proces tworzenia i nadawania przesyłki.

  11. Merchant przekazuje do InPost Pay informację, za pomocą jakiej formy dostawy zostało zrealizowane zamówienie.

 2. Integracja z InPost Pay odbywa się „przez koszyk”. Produkty, które użytkownik chce kupić przy pomocy InPost Pay, dodawane są do koszyka u Merchanta. Merchant przekazuje informacje o zmianie koszyka do InPost Pay. Przekazywanie informacji odbywa się tylko dla takich koszyków, dla których użytkownik wybrał chociaż raz akcję “Utwórz koszyk z InPost Pay” (koszyk jest synchronizowany z InPost Pay).

 3. W przypadku gdy użytkownik dokona zmian w synchronizowanym koszyku na stronie Merchanta (zmiana liczby sztuk, dodanie nowych produktów do koszyka), merchant przesyła cały koszyk do aplikacji InPost Pay w celu aktualizacji lub utworzenia koszyka. InPost Pay po otrzymaniu informacji aktualizuje istniejący koszyk lub wiąże z numerem telefonu przypisanym do przeglądarki zaufanej koszyk i zwraca informację zwrotną potwierdzającą zakończenie operacji sukcesem.

 4. Integracja zakłada, że użytkownik w InPost Mobile może wykonać określone akcje na koszyku np. zmiana ilości sztuk, wprowadzenie kodu rabatowego itp. Każdorazowo taka informacja jest przekazana do Merchanta. Merchant po przekalkulowaniu zawartości koszyka odsyła go do InPost Pay.

 5. Przed dokonaniem zakupu, użytkownik akceptuje regulaminy wymagane przez Merchanta.

 6. Użytkownik zawsze ma możliwość finalizacji koszyka na stronie Merchanta. W takim przypadku zamówienie nie jest realizowane przez InPost Pay. Merchant przesyła informacje do InPost Pay o finalizacji koszyka innym kanałem.


 • W danym momencie, użytkownik może mieć wiele aktywnych, synchronizowanych koszyków (robić zakupy u różnych Merchantów). Płatność za każdy koszyk odbywa się osobno. Modyfikacja koszyka tj. zmiana ilości sztuk, kody promocyjne też są procesowane odrębnie, zgodnie z wytycznymi danego Merchanta.

 • Relacja między koszykiem po stronie Merchanta i InPost Pay jest 1:1. Jeden koszyk po stronie Merchanta odpowiada jednemu koszykowi w InPost Pay.

 • Po stronie aplikacji InPost Mobile, użytkownik będzie miał możliwość:

  • Zmiany ilości danego produktu w koszyku

  • Usunięcia produktu z koszyka

  • Podania kodu rabatowego 

 • Każda zmiana informacji o koszyku po stronie InPost Mobile jest przesłana do Merchanta. Merchant odsyła zawsze całą zawartość koszyka.

 • Jeżeli po stronie Merchanta zsynchronizowany koszyk ulega zmianie, Merchant odsyła do InPost Pay zawsze cały koszyk.

Integracja z InPost Pay, nie wpływa na obecnie wykonaną przez Merchanta integrację z systemami InPost w zakresie generowania przesyłek.

Aplikacja InPost Mobile nie wyświetla przy produktach w koszyku i zamówieniu cen przed obniżką. Informacje o promocjach i obniżkach na produkt klient może znaleźć na stronie Merchanta.

 

Widok koszyka w InPost Pay Mobile

 

Widok aktywnych koszyków w InPost Mobile:

 

 

 

Szczegóły koszyka w InPost Mobile:

Lista złożonych zamówień: