[PL] Dokumentacja usługi Paczka w Weekend

 

Informacje ogólne

Podstawowe cechy usługi:

  • Usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do piątku do godziny 18:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych

  • Usługa nie jest dostępna dla Punktów Obsługi Przesyłek (POP)

  • Usługa dostępna jest dla klientów postpaid/prepaid

  • Usługa jest obsługiwana przez Paczkomat® dostępne 24/7


Pobieranie listy punktów dostępnych dla usługi

Aby pobrać listę punktów obsługujących usługę, należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem type=parcel_locker_only np.: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?type=parcel_locker_only  następnie należy odfiltrować maszyny które nie są dostępne 24/7 za pomocą parametr location_247 ustawiony jest na true (location_247": true


 

Implementacja usługi w API v2

 

Implementacja zmian w apiv2 będzie wymagała modyfikacji w dwóch metodach:

 

Standardowy cennik przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=pricelist)

Wprowadzony zostanie nowy cennik dla usługi pod nazwą  endOfWeekCollection.

 

Przykład:

<paczkomaty> <on_delivery_payment>minimalny_koszt_pobrania</on_delivery_payment> <packtype> <type>typ_przesyłki</type> <price>cena_przesyłki</price> </packtype> <packtype> <type>typ_przesyłki</type> <price>cena_przesyłki</price> </packtype> <packtype> <type>typ_przesyłki</type> <price>cena_przesyłki</price> </packtype> <insurance> <limit>górny_limit_kwoty_ubezpieczenia</limit> <price>koszt_ubezpieczenia</price> </insurance> <endOfWeekCollection> <price>cena_dostawy_weekendowej</price> </endOfWeekCollection> </paczkomaty>

 

Tworzenie przesyłek (https://api.paczkomaty.pl/?do=createdeliverypacks)

 

Możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi.

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

endOfWeekCollection

Boolean

Wartość true będzie oznaczać, że wybieramy usługę dodatkową.

Atrybut nie jest wymagany.

 

Przykład tworzenia przesyłki:

<paczkomaty> <autoLabels>automatyczne_etykiety</autoLabels> <selfSend>nadawanie_w_paczkomacie</selfSend> <pack>              <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</id>             <addresseeEmail>adres_email_odbiorcy</addresseeEmail>              <senderEmail>adres_email_nadawcy</senderEmail>              <phoneNum>numer_telefonu_odbiorcy</phoneNum>             <boxMachineName>oznaczenie_paczkomatu</boxMachineName>              <packType>typ_paczki</packType>              <endOfWeekCollection>true</endOfWeekCollection>       </pack> </paczkomaty>

 

Informacje o błędach

  • w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

Przykład:

<paczkomaty> <pack>              <id>tymczasowy_identyfikator_paczki</type> <error key=”invalidEndOfWeekCollection”>Wybrana usługa dodatkowa jest poza określonym przedziałem czasowym. Przedziały czasowe w których można skorzystać z usługi opisane są w regulaminie.</error> </pack> </paczkomaty>

 

  • W przypadku wybrania Punktu Obsługi Klienta jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny z kategoria parcel_locker_only dostępne 24/7 obsługują Dostawy Weekendowe

Przykład:

 

  • Dla przesyłek Allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki Allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

Przykład:


 

Implementacja usługi w API ShipX