[1.9.0] Paczka w Weekend

Informacje ogólnePodstawowe cechy usługi:

 • Usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do soboty do godziny 13:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych

 • Usługa nie jest dostępna dla Punktów Obsługi Przesyłek (POP)

 • Usługa dostępna jest dla klientów postpaid/prepaid

 • Usługa jest obsługiwana przez paczkomaty dostępne 24/7Implementacja usługi

Możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

end_of_week_collection

Boolean

Ustawienie parametru na true będzie oznaczać, że wybieramy usługę dodatkową.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defaultowa wartośćfalse

 

Modyfikację obiektu przesyłki

 

Zmiana powinna zostać zaimplementowana w:


Pobieranie listy punktów dostępnych dla usługi

Aby pobrać listę punktów obsługujących usługę, należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem type=parcel_locker_only np.: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?type=parcel_locker_only  następnie należy odfiltrować maszyny które nie są dostępne 24/7 za pomocą parametr location_247 ustawiony jest na true (location_247": true


Informacje o błędach

 

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki:

 • invalid_end_of_week_collection - w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

 • invalid_target_point_for_end_of_week_collection - w przypadku wybrania Punktu Obsługi Przesyłek który nie jest dostępny 24/7 jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny filtrowane za pomocą parametru type=parcel_locker_only obsługują Dostawy Weekendowe

 • invalid_target_point_247_for_end_of_week_collection - w przypadku wybrania  paczkomatu który nie jest dostępny 24/7 jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny filtrowane za pomocą parametru type=parcel_locker_only dostępne 24/7 obsługują Dostawy Weekendowe

 • invalid_allegro_for_end_of_week_collection - dla przesyłek allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację


Przykładowe zapytanie dla tworzenia przesyłki w trybie uproszczonym

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 POST /v1/organizations/123/shipments HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Content-Type: application/json Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]... { "receiver": { "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000" }, "parcels": [ { "template": "small" } ], "custom_attributes": { "target_point": "KRA010" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "end_of_week_collection":true "service": "inpost_locker_standard" }

Modyfikacja wyszukiwania przesyłek

 • Usługę Dostaw Weekendowych będzie można wyszukać poprzez wywołanie w filtrze parametru end_of_week_collectionktóry będzie przyjmował wartości true/false

 • W przypadku, gdy parametr będzie ustawiony na end_of_week_collection=true, będą zwracane tylko przesyłki, w których została wybrana opcja Dostaw Weekendowych

 • W przypadku braku parametru end_of_week_collection w filtrze będą zwracane wszystkie przesyłki

 • Szczegółowe informacje na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731073


Modyfikacja usług 

 

 • Obiekt serwisu zostanie zaktualizowany o usługę dodatkową Dostaw Weekendowych,

 • Dla serwisu inpost_locker_standard zostanie zwrócona usługa dodatkowa o identyfikatorze

id: end_of_week_collection


Modyfikacja przeliczania cen przesyłki

 

 • Analogicznie jak przy tworzeniu przesyłki w metodzie post będzie można podać parametr end_of_week_collection z wartością true lub false,

 • Parametr nie jest wymagany

 • W odpowiedzi zostanie zwrócony cennik zaktualizowany o parametr end_of_week_collection_charge_amount

 • Szczegółowe informacje na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731069Przykład odpowiedzi:

[

      {

             "id":"SHIPMENT1",

             "calculated_charge_amount":"27.20",

             "fuel_charge_amount":"0.00",

             "notification_charge_amount":"0.00",

             "cod_charge_amount":"0.00",

             "insurance_charge_amount":"20.00",

             "calculated_charge_amount_non_commission":"7.20",

             "end_of_week_collection_charge_amount":"4.99",

      },

      {

             "id":"SHIPMENT2",

             "calculated_charge_amount":"18.00",

             "fuel_charge_amount":null,

             "notification_charge_amount":null,

             "cod_charge_amount":null,

             "insurance_charge_amount":null,

             "calculated_charge_amount_non_commission":null,

             "end_of_week_collection_charge_amount":"4.99"