Paczka w Weekend

Informacje ogólnePodstawowe cechy usługi:

 • Usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do piątku do godziny 18:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych

 • Usługa nie jest dostępna dla Punktów Obsługi Przesyłek (POP) oraz Paczkomat® z parametrem "location_247":false

 • Usługa dostępna jest dla klientów postpaid/prepaid

 • Usługa jest obsługiwana przez Paczkomat® dostępne 24/7


Implementacja usługi

Możliwość wyboru usługi dostępna tylko w określonym przedziale czasowym opisanym w informacjach ogólnych usługi

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

end_of_week_collection

Boolean

Ustawienie parametru na true będzie oznaczać, że wybieramy usługę dodatkową.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defaultowa wartośćfalse

 

 

Modyfikację obiektu przesyłki

 

Zmiana powinna zostać zaimplementowana w:


 

Pobieranie listy punktów dostępnych dla usługi

Aby pobrać listę punktów obsługujących usługę, należy wywołać metodę do pobierania maszyn z parametrem type=parcel_locker_only np.: https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?type=parcel_locker_only  następnie należy odfiltrować maszyny które nie są dostępne 24/7 za pomocą parametr location_247 ustawionym na true (location_247": true) lub użyć https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/points?location_247=true.


 

Informacje o błędach

 

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki:

 • invalid_end_of_week_collection - w przypadku wybrania usługi dodatkowej poza wskazanym przedziałem czasowym spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację

 • invalid_target_point_for_end_of_week_collection - w przypadku wybrania Punktu Obsługi Przesyłek który nie jest dostępny 24/7 jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny filtrowane za pomocą parametru type=parcel_locker_only obsługują Dostawy Weekendowe

 • invalid_target_point_247_for_end_of_week_collection - w przypadku wybrania  Paczkomat® który nie jest dostępny 24/7 jako sposobu odbioru przesyłki zostanie zwrócony wyjątek. Tylko maszyny filtrowane za pomocą parametru type=parcel_locker_only dostępne 24/7 obsługują Dostawy Weekendowe

 • invalid_allegro_for_end_of_week_collection - dla przesyłek allegro usługa nie jest dostępna. Próba utworzenia przesyłki allegro z usługą Dostawy Weekendowej spowoduje zwrócenie wyjątku przez aplikację


 

Przykładowe zapytanie dla tworzenia przesyłki w trybie uproszczonym

curl --location 'https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments' \ --header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1Ni...' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --data-raw '{ "sender": { "name": "Name", "company_name": "Company_name", "first_name": "first_name", "last_name": "last_name", "email": "test@grupainteger.pl", "phone": "321321321", "address": { "street": "Czerniakowska", "building_number": "87A", "city": "Warszawa", "post_code": "00-718", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "end_of_week_collection": true }'

 

Modyfikacja wyszukiwania przesyłek

 • Usługę Dostaw Weekendowych będzie można wyszukać poprzez wywołanie w filtrze parametru end_of_week_collectionktóry będzie przyjmował wartości true/false

 • W przypadku, gdy parametr będzie ustawiony na end_of_week_collection=true, będą zwracane tylko przesyłki, w których została wybrana opcja Dostaw Weekendowych

 • W przypadku braku parametru end_of_week_collection w filtrze będą zwracane wszystkie przesyłki

 • Szczegółowe informacje na stronie 


 

Modyfikacja usług 

 

 • Obiekt serwisu zostanie zaktualizowany o usługę dodatkową Dostaw Weekendowych,

 • Dla serwisu inpost_locker_standard zostanie zwrócona usługa dodatkowa o identyfikatorze

id: end_of_week_collection

 • Szczegółowe informacje na stronie 


 

Modyfikacja przeliczania cen przesyłki

 

 • Analogicznie jak przy tworzeniu przesyłki w metodzie post będzie można podać parametr end_of_week_collection z wartością true lub false,

 • Parametr nie jest wymagany

 • W odpowiedzi zostanie zwrócony cennik zaktualizowany o parametr end_of_week_collection_charge_amount

 • Szczegółowe informacje na stronie 

 

Przykład odpowiedzi:

 

[       {              "id":"SHIPMENT1",              "calculated_charge_amount":"27.20",              "fuel_charge_amount":"0.00",              "notification_charge_amount":"0.00",              "cod_charge_amount":"0.00",              "insurance_charge_amount":"20.00",              "calculated_charge_amount_non_commission":"7.20",              "end_of_week_collection_charge_amount":"4.99",       },       {              "id":"SHIPMENT2",              "calculated_charge_amount":"18.00",              "fuel_charge_amount":null,              "notification_charge_amount":null,              "cod_charge_amount":null,              "insurance_charge_amount":null,              "calculated_charge_amount_non_commission":null,              "end_of_week_collection_charge_amount":"4.99"