[PL] Magento 2.0

Poniżej znajduje się wtyczka oraz dokumentacja dot. naszej autorskiej wtyczki InPost dla systemu Magento 2.

Dokumentacja opisuję instalację modułu, konfigurację oraz omawia poszczególne funkcjonalności modułu takie jak: tworzenie przesyłek i generowanie etykiet.

 

 

Changelog:

1.16.1 - 18.04.2024

 • FIX: Poprawa odczytywania daty i godziny z serwera w przypadku ustawień paczki w weekend

1.16.0 - 07.03.2024

 • New: Możliwość przypisania konkretnego gabarytu (A/B/C) do produktu, który przypisuje się do zamówienia automatycznie

1.15.2 - 08.02.2024

 • FIX: Tokeny do środowiska sandbox

 • FIX: Ograniczenie ilość generowanych logów

1.14.5

 • FIX: Poprawka działania modułu Refund

1.14.4

 • New: Usuwanie przesyłek w zakładce → Sales - Lista Przesyłek InPost → Operacje: Usuń przesyłki InPost

1.14.1

 • New: Etykiety A6 dla przesyłek InPost Paczkomat® 24/7

 • New: Usuwanie prefix +48 przy tworzeniu zamówienia

 


Autoryzacja

Środowisko produkcyjne

Przed przystąpieniem do instalacji należy posiadać dane dostępowe do połączenia z API ShipX:

 • Token (klucz)

 • ID organizacji

oraz

 • Token do Geowidget

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX oraz Geowidget:

https://inpost.pl/sites/default/files/2022-03/instrukcja-konfiguracji-api-shipx.pdf

https://manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Środowisko testowe (Sandbox)

Generowanie dostępu

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.

Geowidget:

 • Token do Geowidget > zakładka Moje konto > API > Geowidget

Testy:

Na środowisku sandbox nie ma możliwości przetestowania wysyłki przesyłek i zamawiania podjazdu kuriera - te opcje dostępne są tylko na produkcji. Wynika to z możliwości API Sandbox.


Instalacja

Moduł należy najpierw zainstalować na instalacji developerskiej lub testowej a dopiero po przetestowaniu na sklepie produkcyjnym. Instalacji oraz włączenia modułu powinien dokonywać developer posiadający doświadczenie z systemem Magento 2

 1. Pliki modułu należy skopiować do katalogu /app/code/Smartmage/Inpost

 2. Następnie w konsoli, w głównym katalogu Magento należy uruchomić następujące komendy:

 • php bin/magento module:enable Smartmage_Inpost

 • php bin/magento setup:upgrade

 • php bin/magento setup:di:compile

 • php bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL

 • php bin/magento cache:flush

 


 

Konfiguracja

 1. Konfiguracja modułu podzielona jest na dwie strefy widoczne w panelu administratora Magento:

 • Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Ustawienia dostawy → sekcja InPost  - tutaj można skonfigurować wszystkie ogólne ustawienia modułu i domyślne wartości

 • Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Metody dostawy → sekcja InPost - Paczkomaty oraz sekcja InPost - Przesyłka kurierska - tutaj można skonfigurować wszystkie dostępne metody dostawy

 

 1. Po zainstalowaniu modułu konfigurację należy zacząć od:

→ Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Ustawienia dostawy → sekcja InPost

 • Tutaj należy wypełnić pola “ID organizacji” oraz “Token dostępu” i zapisać konfigurację. Dopiero po wypełnieniu i zapisaniu danych do API można skonfigurować pozostałe pola z tej sekcji

 

Tryb

Umożliwia ustawienie modułu w trybie testowym lub produkcyjnym. W trybie testowym należy posiadać oddzielne (przeznaczone tylko dla środowiska testowego) dane dostępowe ID organizacji oraz Token dostępu. W trybie testowym dostępna jest bardzo mała liczba Paczkomatów do realizacji zamówień, ale wszystkie usługi działają prawidłowo i nie powodują naliczania kosztów. Pod tym polem można również sprawdzić aktualnie zainstalowaną wersję modułu.

Włącz debugowanie

Ustawienie tego pola na Tak spowoduje generowanie pliku logu w folderze /var/log/inpost/ z bieżącymi informacjami dotyczącymi komunikacji z API ShipX

ID organizacji

Wartości potrzebna do komunikacji z API InPost. Można ją pobrać z Managera Paczek

Token dostępu

Wartości potrzebna do komunikacji z API InPost. Można ją pobrać z Managera Paczek

Token geowidgetu

Od wersji 1.5.0 modułu w celu prawidłowego działania geowidgetu z mapą punktów odbioru należy również podać token geowidgetu

Wariant paczki ekonomicznej

W tym polu należy uzupełnić identyfikator wariantu paczki ekonomicznej podany w umowie. Produkty zamówione w ramach udostępnianej usługi InPost Paczkomat® Paczka Ekonomiczna zyskują atrakcyjną cenę dostawy.

Format etykiety

Pozwala określić w jakim formacie będą pobierane etykiety. Dostępne formaty to PDF, EPL oraz ZPL

Rozmiar etykiety przesyłki paczkomatowej

Pozwala określić rozmiar papieru na jakim pobrana będzie etykieta z przesyłki paczkomatowej. Dostępne rozmiary to A4 oraz A6. Dla przesyłek kurierskich jest to zawsze A6, stąd brak osobnego wyboru

Automatycznie twórz przesyłkę do zamówienia

Ustawienie tego pola na Tak spowoduje tworzenie przesyłki do zamówienia za każdym razem gdy przesyłka InPost otrzyma numer trackingowy. Jeśli istnieje już przesyłka do zamówienia to zostanie do niej dodany kolejny numer trackingowy

Powiadamiaj klienta o utworzeniu przesyłki do zamówienia

Jeśli ustawione na Tak to klient zostanie powiadomiony mailem za każdym razem gdy zostanie utworzona przesyłka do zamówienia lub zostanie dodany numer trackingowy do istniejącej przesyłki do zamówienia. Pole jest widoczne jeśli “Automatycznie twórz przesyłkę do zamówienia” jest ustawione na Tak

Po utworzeniu przesyłki do zamówienia zmień status zamówienia na

Pozwala wybrać jaki status otrzyma zamówienie po utworzeniu przesyłki do zamówienia przez niniejszy moduł. Należy tutaj wybrać status który w danym sklepie jest dostępny dla odpowiedniego stanu zamówienia. Pole jest widoczne jeśli “Automatycznie twórz przesyłkę do zamówienia” jest ustawione na Tak

Zmiana adresu nadawcy

Jeśli ustawione na Tak to poniżej pojawią się pola pozwalające wpisać inne dane nadawcy które pojawią się na etykiecie nadawczej. Ważne aby wówczas wypełnić wszystkie pola które się pojawią

Nadawca

Należy uzupełnić danymi - pojawią się na etykiecie nadawczej. Pole jest widoczne jeśli “Zmiana adresu nadawcy” jest ustawione na Tak

Zostań Partnerem (SzybkieZwroty.pl)

Link do formularza rejestracji w systemie SzybkieZwroty.pl który ułatwia obsługę zwrotów przez klientów sklepu

Adres URL do szybkiezwroty.pl

Po rejestracji w systemie szybkiezwroty.pl tu można wpisać adres URL do formularza dla klienta. Wartość z tego pola jest używana jako link w panelu administratora do obsługi zwrotów dla przesyłek Paczkomat. Wartość z tego pola można również wykorzystać do wyświetlenia klientom w miejscu w którym mogą zdecydować się na zwrot zakupionego towaru, np. w podglądzie zamówienia. Takiej indywidualnej modyfikacji w Państwa sklepie powinien dokonać Wasz developer

Kod cechy produktu z wagą

Tutaj można wpisać kod cechy produktu z której będzie brana waga produktów w koszyku. Domyślnie jest to cecha “weight”

Jednostka wagi

Pozwala wybrać w jakiej jednostce są podane wagi produktów

Domyślne wymiary

Pozwala ustawić domyślne wymiary dla przesyłek Kurierskich

Domyślny gabaryt (paczkomaty)

Pozwala ustawić domyślny gabaryt dla przesyłek paczkomatowych. Wartość z tego pola jest używana jako wybrany gabaryt podczas generowania przesyłki w formularzu z podglądu zamówienia oraz podczas generowania wielu przesyłek na liście zamówień w panelu administratora. W przypadku wybrania opcji “Użyj cechy produktu”, wybierany będzie największy gabaryt spośród produktów w zamówieniu na podstawie cechy produktu “Gabaryt InPost”.

Generowane przesyłki automatycznie ubezpieczaj

Jeśli ustawione na Tak to generowane przesyłki będą domyślnie ubezpieczone na kwotę równą sumie wartości zamówienia. Jeśli na Nie to przesyłki nie będą domyślnie ubezpieczane lub wartość ubezpieczenia zostanie pobrana z domyślnego pola poniżej

Domyślna wartość ubezpieczenia

Pozwala określić domyślną wartość jaka zostanie podana w polu ubezpieczenia przesyłki podczas jej generowania. Pole widoczne tylko jeśli w polu “Generowane przesyłki automatycznie ubezpieczaj” ustawiono “Nie

Adres odbioru

Adres odbioru ,z którego mają zostać odebrane przesyłki przy zlecenie odbioru przez kuriera

Pobierz przesyłki sprzed x dni

W tym polu należy ustawić ilość dni dla których lista przesyłek będzie aktualizowana. Dla przykładu: jeśli ustawiono 60 dni (wartość domyślna) to jedynie przesyłki z ostatnich 60 dni będą aktualizowane a starsze już nie


 

Konfiguracja metod dostawy

W następnym kroku należy skonfigurować oraz włączyć wybrane metody dostawy w:

→ Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Metody dostawy → sekcja InPost - Paczkomaty oraz sekcja InPost - Przesyłka kurierska

 

Sekcja konfiguracji metody InPost Paczkomat

W panelu administratora Magento, w:

Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Metody dostawy → sekcja InPost - Paczkomaty znajdują się następujące pola konfiguracji dotyczący metod dostaw do Paczkomatów

Włączone - pole pozwala na włączenie metod dostaw do Paczkomatów. Każda z metod dostaw do Paczkomatów posiada ponadto swoje pole do włączenia i aby była widoczna w procesie zamówienia muszą być one oba ustawione na Tak

Pokazuj tylko dostawę w weekend gdy aktywna - jeśli ustawione na Tak to w czasie gdy dostawa do Paczkomatu w weekend jest aktywna zwykła metoda dostawy do Paczkomatu nie jest widoczna w procesie zamówienia. Jeśli ustawione na Nie to w czasie gdy metoda dostawy do Paczkomatu jest aktywna to jest widoczna w procesie zamówienia razem ze zwykła metodą dostawy do Paczkomatu.

Tytuł - tytuł metody dostawy

 

 


Poniżej znajdują się grupy dla każdej z metod dostawy do Paczkomat:

InPost Paczkomat® 24/7

W tej sekcji znajdują się pola konfiguracji dla metody dostawy Paczkomaty (usługa w API to inpost_locker_standard):

Włączone

Pozwala włączyć metodę dostawy aby była widoczna w procesie zamówienia

Nazwa metody

Nazwa pod jaką metoda dostawy będzie widoczna w procesie zamówienia

Cena

Cena metody dostawy

Włącz próg darmowej wysyłki

Jeśli ustawione na “Włącz” to poniżej pojawi się pole dzięki któremu można ustawić minimalną sumę zamówienia dla której dostawa tą metodą będzie darmowa

Próg darmowej wysyłki

Pole widoczne jeśli “Włącz prób darmowej wysyłki” jest ustawione na “Tak”. Pozwala wpisać kwotę powyżej której zamówienia będą posiadały darmową dostawę aktualną metodą

Czy próg darmowej wysyłki jest z podatkiem

Pozwala określić czy wartość pola wyżej od której rozpoczyna się darmowa wysyłka daną metodą dostawy jest kwotą netto czy brutto.

Pozycja

Pozwala na wpisanie liczby która posłuży do sortowania metod dostawy w procesie zamówienia

Logo w procesie zamówienia

Pozwala wybrać plik z logo metody dostawy który pojawi się w procesie zamówienia

Maksymalna waga koszyka

Pozwala określić ile maksymalnie mogą ważyć produkty w koszyku klienta aby aktualna metoda dostawy była dostępna w procesie zamówienia. Do określania wagi produktów pobierana jest wartość cechy której kod jest wpisany w polu “Kod cechy produktu z wagą” w konfiguracji ogólnej modułu oraz jednostka tej wagi określona w polu “Jednostka wagi”.

Domyślny sposób nadania

Pozwala określić jaki jest domyślny sposób nadania dla aktualnej metody dostawy. Wartość z tego pola jest używana jako domyślna wartość w formularzu generowania przesyłki z podglądu zamówienia (wówczas możliwa do zmiany) oraz podczas tworzenia wielu przesyłek na liście zamówień w panelu administratora dla zamówień które mają wybraną aktualną metodę dostawy.

Domyślny punkt nadania

Jeśli w polu powyżej ustawiono “Nadanie w Paczkomacie” lub “Nadanie w POP” to wartość z tego pola będzie wybranym punktem nadania. Wartość z tego pola jest używana podczas generowania przesyłek

Wysyłka do wybranych krajów

Pozwala wybrać czy dana metoda dostawy jest dostępna dla wszystkich dopuszczalnych w procesie zamówienia krajów czy tylko dla wybranych które można ustawić w polu poniżej

Wybrane kraje

Pole dostępne jeśli w polu wyżej ustawiono “Wybrane kraje”. Można tutaj wskazać dla których krajów będzie dostępna aktualna metoda wysyłki. Domyślnie zaznaczona tylko Polska

PaczkoPunkty dostępne

Pozwala zdecydować czy dla metody dostawy “InPost Paczkomat® 24/7” (pole dostępne tylko dla tej metody ze względu na ograniczenia w API) mają być w mapce dostępne tzw. PaczkoPunkty. Nawet jeśli w tym miejscu wyłączono dostępność PaczkoPunktów to na mapie nadal będą dostępne tzw. punkty SuperPOP


InPost Paczkomat® 24/7 - płatność przy odbiorze

W tej sekcji znajdują się takie same pola jak w wyżej opisanej.

Dotyczą one metody dostawy do Paczkomatu za pobraniem (usługa w API to inpost_locker_standard).

Jeśli w procesie zamówienia wybrano tą metodę dostawy to podczas tworzenia przesyłki automatycznie będzie ustawiana kwota pobrania równa sumie zamówienia


InPost Paczkomat® 24/7 - dostawa w weekend + płatność przy odbiorze

W tej sekcji znajdują się te same pola co w sekcji InPost Paczkomat® 24/7 oraz kilka dodatkowych opisanych poniżej. Można tutaj włączyć metodę dostawy do Paczkomaty z dostawą w weekend

Ta metoda może być widoczna w procesie zamówienia tylko w ustawionym przedziale czasowym ponieważ paczki zostaną dostarczone do klientów w weekend

Konfigurując przedział czasowy aktywności tej metody dostawy należy więc pamiętać że ważny jest moment nadania a nie złożenia zamówienia przez klienta

 

Pola pozwalające na konfigurację przedziału czasowego są następujące:

Dzień tygodnia startu dostawy w weekend - pozwala wybrać którego dnia tygodnia zacznie być aktywna metoda dostawy w weekend

Godzina startu dostawy w weekend - pozwala wybrać o której godzinie w dniu ustawionym we wcześniejszym polu metoda dostawy w weekend zacznie być aktywna

Dzień tygodnia końca dostawy w weekend - pozwala wybrać którego dnia tygodnie przestanie być aktywna metoda dostawy w weekend

Godzina końca dostawy w weekend - pozwala wybrać o której godzinie w dniu ustawionym we wcześniejszym polu metoda dostawy w weekend przestanie być aktywna

 


InPost Paczkomat® 24/7 - Paczka Ekonomiczna + płatność przy odbiorze

W tej sekcji znajdują się takie same pola jak w wyżej opisanej. Dotyczą one metody dostawy do Paczkomat w opcji “Paczka Ekonomiczna”

Włączając tą metodę dostawy w procesie zamówienia należy upewnić się że po jej wyborze będzie dostępna odpowiednia metoda płatności która nie jest częścią tego modułu

 


 

Sekcja konfiguracji metody InPost Kurier

W panelu administratora Magento, w:

Sklepy → Konfiguracja → Sprzedaż → Metody dostawy → sekcja InPost - Przesyłka kurierska znajdują się następujące pola konfiguracji dotyczący metod dostaw kurierem

Włączone - pole pozwala na włączenie metod dostaw kurierem. Każda z metod dostaw posiada ponadto swoje pole do włączenia i aby była widoczna w procesie zamówienia muszą być one oba ustawione na Tak

Tytuł - tytuł metody dostawy

 

Poniżej znajdują się grupy dla każdej z metod dostawy kurierem osobno. Można włączyć i skonfigurować wybrane z nich

 


InPost przesyłka kurierska standardowa

 

Włączone

Pozwala włączyć metodę dostawy aby była widoczna w procesie zamówienia

Nazwa metody

Nazwa pod jaką metoda dostawy będzie widoczna w procesie zamówienia

Cena

Cena metody dostawy

Włącz próg darmowej wysyłki

Jeśli ustawione na “Włącz” to poniżej pojawi się pole dzięki któremu można ustawić minimalną sumę zamówienia dla której dostawa tą metodą będzie darmowa

Próg darmowej wysyłki

Pole widoczne jeśli “Włącz prób darmowej wysyłki” jest ustawione na “Tak”. Pozwala wpisać kwotę powyżej której zamówienia będą posiadały darmową dostawę aktualną metodą

Czy próg darmowej wysyłki jest z podatkiem

Pozwala określić czy wartość pola wyżej od której rozpoczyna się darmowa wysyłka daną metodą dostawy jest kwotą netto czy brutto.

Pozycja

Pozwala na wpisanie liczby która posłuży do sortowania metod dostawy w procesie zamówienia

Logo w procesie zamówienia

Pozwala wybrać plik z logo metody dostawy który pojawi się w procesie zamówienia

Maksymalna waga koszyka

Pozwala określić ile maksymalnie mogą ważyć produkty w koszyku klienta aby aktualna metoda dostawy była dostępna w procesie zamówienia. Do określania wagi produktów pobierana jest wartość cechy której kod jest wpisany w polu “Kod cechy produktu z wagą” w konfiguracji ogólnej modułu oraz jednostka tej wagi określona w polu “Jednostka wagi”.

Domyślny sposób nadania

Pozwala określić jaki jest domyślny sposób nadania dla aktualnej metody dostawy. Wartość z tego pola jest używana jako domyślna wartość w formularzu generowania przesyłki z podglądu zamówienia (wówczas możliwa do zmiany) oraz podczas tworzenia wielu przesyłek na liście zamówień w panelu administratora dla zamówień które mają wybraną aktualną metodę dostawy.

Domyślny punkt nadania

Jeśli w polu powyżej ustawiono “Odbiór przez Kuriera” lub “Nadanie w POP” to wartość z tego pola będzie wybranym punktem nadania. Wartość z tego pola jest używana podczas generowania przesyłek

Wysyłka do wybranych krajów

Pozwala wybrać czy dana metoda dostawy jest dostępna dla wszystkich dopuszczalnych w procesie zamówienia krajów czy tylko dla wybranych które można ustawić w polu poniżej

Wybrane kraje

Pole dostępne jeśli w polu wyżej ustawiono “Wybrane kraje”. Można tutaj wskazać dla których krajów będzie dostępna aktualna metoda wysyłki. Domyślnie zaznaczona tylko Polska


InPost przesyłka kurierska standardowa - za pobraniem

W tej sekcji znajdują się takie same pola jak w wyżej opisanej

Jeśli w procesie zamówienia wybrano tą metodę dostawy to podczas tworzenia przesyłki automatycznie będzie ustawiana kwota pobrania równa sumie zamówienia. Włączając tą metodę dostawy w procesie zamówienia należy upewnić się że po jej wyborze będzie dostępna odpowiednia metoda płatności która nie jest częścią tego modułu

 


InPost - Kurier C2C + za pobraniem

W tej sekcji znajdują się takie same pola jak w wyżej opisanej

Za pobraniem - Jeśli w procesie zamówienia wybrano tą metodę dostawy to podczas tworzenia przesyłki automatycznie będzie ustawiana kwota pobrania równa sumie zamówienia. Włączając tą metodę dostawy w procesie zamówienia należy upewnić się że po jej wyborze będzie dostępna odpowiednia metoda płatności która nie jest częścią tego modułu

 


InPost - Przesyłka kurierska 10:00/12:00/17:00

Usługa polegająca na dostawie przesyłek do podanej godziny

Znajdują się tutaj takie same pola jak opisano w sekcji InPost przesyłka kurierska standardowa oraz posiadają analogiczne przeznaczenie.

 


 

Proces zamówienia

Moduł jest dostosowany do standardowego procesu zamówienia dostępnego w domyślnym szablonie Magento 2 Luma.

W związku z powyższym, jeśli na Państwa sklepie zastosowano inny szablon sklepu lub proces zamówienia, może wymagać dostosowania tak aby funkcjonował poprawnie.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na zapewnienie walidacji wyboru Paczkomatu dla metod dostawy Paczkomatowych oraz na poprawnym działaniu zapisu wybranego Paczkomatu.

W procesie zamówienia, po skonfigurowaniu modułu oraz włączeniu wybranych usług, pojawią się metody dostawy które aktualnie są aktywne.

 

W zależności od konfiguracji metody dostawy do Paczkomat mogą być widoczne zarówno w wersji zwykłej jak i z dostawą w weekend lub zamiennie - albo zwykłe albo z dostawą w weekend. Przy każdej metodzie dostawy do Paczkomat widoczny jest przycisk który pozwala na otwarcie mapy (Geowidget) do wyszukiwania wybranego punktu.

 

 

 • Metody dostawy kurierem nie posiadają żadnych dodatkowych opcji - są po prostu dostępne jeśli w konfiguracji je włączono. 

 • Każda z metod dostawy wyświetla ponadto odpowiadające rodzajowi usługi logo


 

Maile transakcyjne

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje w standardowym szablonie mailowym z potwierdzeniem zamówienia jedynie nazwę wybranej metody dostawy, np. “InPost Paczkomat® 24/7”. Można jednak do szablonu mailowego dodać informację o wybranym Paczkomacie używając następującego kodu w treści szablonu:

{{trans "Numer Paczkomatu: %paczkomat" paczkomat=$order.inpost_locker_id}}

Należy jednak pamiętać aby dodać warunki sprawdzające czy wybrano odpowiednią metodę dostawy w której wybrano Paczkomat.


 

Podgląd zamówienia w panelu administratora

W panelu administratora, w podglądzie zamówienia dostępna jest nowa sekcja “Przesyłki InPost” która wyświetla listę rozwijalną z dostępnymi usługami InPost oraz przycisk przenoszący do formularza generowania przesyłki.

Na liście rozwijalnej domyślnie zaznaczona jest ta usługa która została wybrana w procesie zamówienia przez klienta (o ile była to usługa dostarczona przez niniejszy moduł)

 

Jeśli dla danego zamówienia istnieją już wygenerowane przesyłki to w sekcji “Przesyłki InPost” pojawi się tabela z listą oraz szczegółami przesyłek

 

 

Tuż po wygenerowaniu przesyłek dane w tej tabeli mogą być niepełne ze względu na asynchroniczny proces nadawania numerów trackingowych w API ShipX

Przez to numery trackingowe pojawią się z opóźnieniem. Lista przesyłek w Magento jest odświeżana cyklicznie co 30 minut lub może być ręcznie odświeżona poprzez kliknięcie przycisku “Odśwież listę” w panelu administratora w Sprzedaż → Lista Przesyłek InPost

Dla przesyłek z dostawą do Paczkomatu tabela pozwala na podgląd wybranego Paczkomatu lub punktu POP na mapie po kliknięciu w link “Pokaż na mapie”

 

Dodatkowo dla każdej przesyłki możliwe jest pobranie etykiety przesyłki poprzez kliknięcie przycisku “Wydrukuj etykietę” - zostanie wówczas pobrana wygenerowana dla danej przesyłki etykieta w rozmiarze i formacie ustawionym w konfiguracji

W ostatniej kolumnie widoczny jest również przycisk “Zwrot” - dla przesyłek kurierskich powoduje on wygenerowanie etykiety zwrotnej która zostanie pobrana po jego kliknięciu. Dla przesyłek paczkomatowych jego kliknięcie powoduje przekierowanie do serwisu https://szybkiezwroty.pl/

Przycisk jest niedostępny dla usług “Przesyłka kurierska standardowa dla klientów indywidualnych” (inpost_courier_c2c oraz inpost_courier_c2ccod)

Jeśli w konfiguracji ustawiono link do tego serwisu to zostanie on użyty do przekierowania


 

Generowanie przesyłki InPost

W podglądzie zamówienia w panelu administratora klikając w przycisk “Wyślij” w sekcji “Przesyłki InPost” zostaniemy przekierowani do formularza generowania przesyłki który będzie wyglądał inaczej w zależności od wybranej usługi.

Dla usług kurierskich będzie wyglądał następująco:

 

Znajdują się tutaj następujące pola:

Numer zamówienia

Numer zamówienia dla którego jest generowana przesyłka. Zaraz obok wyświetlana jest suma zamówienia

Usługa

Wybrana usługa dla której tworzona jest przesyłka

Sposób nadania

Symbol Paczkomat lub punkt POP. Domyślnie to pole jest wypełnione symbolem wybranym przez klienta

Szerokość, długość, wysokość

Sposób w jaki przesyłka będzie nadana. Domyślnie wybrana wartość z konfiguracji aktualnej usługi

Waga

Gabaryt w jakim zmieści się przesyłka. Domyślnie wybrany jest gabaryt który ustawiono w konfiguracji modułu

Wartość ubezpieczenia

Suma na jaką będzie ubezpieczona przesyłka. Jeśli w konfiguracji modułu zaznaczono aby przesyłki były automatycznie ubezpieczane to tutaj domyślnie wstawiona zostanie suma zamówienia

Numer referencyjny

Informacja tekstowa która zostanie umieszczona na etykiecie nadawczej przesyłki. Domyślnie wstawiony jest tutaj numer zamówienia

Sekcja “Dane adresowe”

W przypadku Paczkomat tutaj potrzebny jest tylko adres email (pobrany z zamówienia) oraz numer telefonu (pobrany z adresu dostawy zamówienia)

 

Po wypełnieniu wszystkich danych należy kliknąć przycisk “Utwórz dostawę” który przekieruje na podgląd zamówienia z odpowiednim komunikatem.

Jeśli podczas generowania przesyłki wystąpią jakieś błędy to operator zostanie cofnięty do formularza generowania przesyłki z zachowaniem podanych informacji oraz z komunikatem opisującym błąd:

 

 

Jeśli w konfiguracji modułu zaznaczono pole “Automatycznie twórz przesyłkę do zamówienia” na “Tak” to po utworzeniu przesyłki InPost oraz po pobraniu numer śledzenia (trackingowego) do niej zostanie utworzona przesyłka do zamówienia dla odpowiadającego zamówienia.


 

Generowanie Przesyłki InPost dla wielu zamówień

Na liście zamówień w panelu administratora istnieje możliwość wygenerowania przesyłek dla wielu zamówień jednocześnie. Można to zrobić zaznaczając wybrane zamówienia oraz z listy rozwijalnej “Operacje” wybierając “Stwórz przesyłki InPost” lub “Stwórz przesyłki InPost i wydrukuj” (co spowoduje od razu druk etykiet).

 

 

Mechanizm generowania wielu przesyłek jednocześnie opiera się na następujących założeniach:

 • generowane są przesyłki InPost tylko dla zamówień które mają wybraną jedną z metod dostawy dostarczonych przez niniejszy moduł (jeśli operator chciałby wygenerować przesyłkę InPost dla zamówienia które ma wybraną inną metodę dostawy to nadal istnieje taka możliwość pojedynczo, w podglądzie zamówienia)

 • dla każdego zamówienia generowana jest przesyłka w takiej usłudze jaka została wybrana przez klienta

 • wszystkie dane potrzebne do wygenerowania przesyłki są pobierane z zamówienia lub z ustawień domyślnych modułu więc należy najpierw skonfigurować wszystkie domyślne ustawienia modułu oraz metod dostawy

 • jeśli dla któregoś z zamówień wystąpią błędy podczas tworzenia przesyłki to to konkretne zamówienie zostanie pominięte ale kolejne zamówienia będą miały nadal tworzone przesyłki

 • jeśli wystąpią błędy podczas generowania przesyłki to zostaną one wszystkie wypisane w komunikatach po zakończeniu procesu

 

Po zakończeniu procesu generowania przesyłek pojawią się odpowiednie komunikaty z informacjami na temat wygenerowanych przesyłek oraz powodami dla których inne nie zostały wygenerowane:


 

Lista przesyłek

W panelu administratora dostępna jest lista przesyłek, które są dostępne dla operatora po skonfigurowaniu danych dostępowych do API w konfiguracji modułu.

Lista dostępna jest w menu Sprzedaż → Lista Przesyłek InPost

Widoczna w tym widoku tabela jest odświeżana przez zadanie crona (który powinien być prawidłowo skonfigurowany dla systemu Magento) co 30 minut. Dodatkowo można użyć przycisku “Odśwież listę” w celu jej zaktualizowania.

Tabela zawiera następujące kolumny:

Identyfikator

Wewnętrzny identyfikator przesyłki

Numer przesyłki

Jest to numer z systemu InPost

Numer trackingowy

Numer śledzenia który jednocześnie jest linkiem otwierającym w nowej zakładce stronę śledzenia przesyłki np. https://inpost.pl/sledzenie-przesylek?number=603422536921560020496431 (dla przesyłek w trybie testowym nie działa śledzenie na stronie InPostu)

Numer zamówienia

Numer zamówienia z którym powiązana jest ta przesyłka będący linkiem do podglądu tego zamówienia. Jeśli przesyłka była utworzona poza aktualnym modułem to wartość w tej kolumnie będzie pusta

Status

Status przesyłki będący linkiem otwierającym w nowej zakładce stronę śledzenia

Usługa

Nazwa usługi w ramach której utworzono daną przesyłkę

Cechy przesyłki

Zadeklarowane wymiary i waga przesyłki

Sposób nadania

Sposób w jaki przesyłka będzie nadana

Dane odbiorcy

Dane adresowe odbiorcy przesyłki

Numer referencyjny

Numer referencyjny jaki pojawi się na etykiecie. Domyślnie jest to numer zamówienia z Magento, ale podczas tworzenia etykiety z podglądu zamówienia można zmienić to pole

Numer zlecenia odbioru

Dla przesyłek dla których utworzono zlecenie odbioru będzie wyświetlany tutaj jego numer

 

Po zaznaczeniu odpowiednich przesyłek checkboxem w pierwszej kolumnie dostępne będą również następujące operacje:

Wydrukuj etykietę

Spowoduje ściągnięcie pliku do druku etykiety nadawczej w formacie takim jaki został ustawiono w konfiguracji modułu

Wydrukuj etykietę zwrotu

Spowoduje ściągnięcie pliku etykiety którą można użyć do zwrotu przesyłki w formacie takim jak ustawiono w konfiguracji modułu

Zlecenie odbioru zamówienia

Spowoduje wygenerowanie zlecenie odbioru dla zaznaczonych przesyłek

Wydrukuj etykietę zlecenia odbioru

Dla przesyłek które posiadają wygenerowane już zlecenie odbioru pozwala na wydrukowanie dokumentu potwierdzającego odbiór przez kuriera

Usuń przesyłki InPost

Po dodatkowym potwierdzeniu pozwala usunąć zaznaczone przesyłki z bazy. Należy pamiętać że przy następnej synchronizacji przesyłki z zadanego okresu czasu (patrz: pole “Pobierz przesyłki sprzed x dni”) zostaną ponownie dodane do bazy

 

 


 

Kontakt

 

W przypadku pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego Działu integracji, który dostępny jest tu: https://inpost.pl/formularz-wsparcie  

 Po wejściu w formularz wystarczy z listy wybrać opcję "Wsparcie Klienta”, w kategorii wybrać: Moduł InPost, a w polu "Proszę podać nazwę modułu” podajemy: Magento