Developer Documentations[PL] WooCommerce

[PL] WooCommerce

 

Poniżej znajduje się dokumentacja do autorskiej wtyczki InPost WooCommerce. Zawiera informację o instalacji oraz konfiguracji wtyczki.

Wtyczkę należy zainstalować i skonfigurować dodając dane autoryzacyjne i tworząc metody dostawy.

 

Wtyczka: (najnowsza wersja nowego wydania 1.1.9 dostępna na stronie wordpress)

https://wordpress.org/plugins/inpost-for-woocommerce/

Poprzednie wersje: 2.0.38/39 - zalecamy aktualizację

Changelog:

1.1.9

 • Możliwość zmiany statusu zamówienia w przypadku tworzenia paczki

1.1.8

 • Funkcjonalność – ustawienia domyślnego wymiaru dla przesyłki kurierskiej

 


Autoryzacja

Posiadamy dwa środowiska (Manager Paczek x API) - testowe i produkcyjne. Dane należy wygenerować dla tego środowiska, którego obecnie używamy.

Środowisko produkcyjne

Przed przystąpieniem do instalacji należy posiadać dane dostępowe do połączenia z API ShipX:

 • Token (klucz)

 • ID organizacji

oraz

 • Token do Geowidget

Pobierz poradnik wyjaśniający jak szybko we własnym zakresie utworzyć dostęp do API ShipX oraz Geowidget:

https://inpost.pl/sites/default/files/2022-03/instrukcja-konfiguracji-api-shipx.pdf

https://manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Środowisko testowe (Sandbox)

Generowanie dostępu

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API

Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.

Geowidget:

 • Token do Geowidget > zakładka Moje konto > API > Geowidget


 

Instalacja

Zaloguj się do panelu administracyjnego Twojego sklepu na platformie WooCommerce

 1. Przejdź do zakładki Wtyczki → Zainstalowane wtyczki

 

2. W tej zakładce wybieramy przycisk Dodaj nową a następnie Wyślij wtyczkę na serwer

(Kliknij przycisk i wrzuć paczkę instalacyjną w postaci Archiwum)


 

Konfiguracja

 

Wyszukiwanie modułu w celu dalszej konfiguracji następuje w zakładce InPost → Ustawienia

Dane logowania (Autoryzacja)

W tym miejscu możesz uzupełnić dane dostępowe do API (Token, ID organizacji), która można wygenerować samemu w Managerze Paczek w zakładce „API”

(Dostęp do środowisk znajduje się na początku tej dokumentacji)

Id organizacji

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API, format – 5 cyfr)

Token

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API)

Token Geowidget

należy uzupełnić z Manager Paczek (zakładka Moje konto - API - Geowidget).

Bez tych danych mapa nie będzie wyświetlać się prawidłowo

Ważne! Gdy w koszyku w Geowidget pokazuje się błąd “Brak dostępu, sprawdź czy token został wygenerowany dla odpowiedniej witryny” należy ponownie wygenerować token do Geowidget w Manager Paczek ale podając poprawny adres witryny sklepu. Błąd dotyczy podania błędnego adresu url sklepu.

Typ API

Produkcyjne/Sandbox - tutaj należy wybrać w zależności od użytych danych z Manager Paczek (produkcja lub sandbox)

Szybkie Zwroty

w tym miejscu możesz uzupełnić skróconą nazwę swojego konta założonego w serwisie Szybkie Zwroty

Ubezpieczenie

Domyślna wartość ubezpieczenia

umożliwia określenie domyślnej wartości ubezpieczenia, która będzie uzupełniana przy przesyłkach

Opcje wysyłki

Domyślne wymiary paczki

dotyczy usługi Paczkomat® - gab. A/B/C

Domyślna metoda wysyłki

Kurier/Paczkomat®

Domyślne wymiary dla przesyłek kurierskich

domyślne wymiary dla przesyłek kurierskich (gdy zaznaczone nadpisuje wymiary ustawione w danym produkcie)

Format etykiety Paczkomat®

który będzie dostępny do pobrania do wyboru A4 lub A6

Domyślny Paczkomat® nadawczy

domyślny Paczkomat®, który zostanie podstawiony po wybraniu sposobu wysyłki - Nadaj w Paczkomat®

 

 • Checkbox włączający metody dostawy InPost we wszystkich produktach na raz

 • Działa tylko wtedy gdy w produkcie jest ustawiona waga

 • Wysyła maila do klienta o utworzeniu przesyłki

 • Zmienia status zamówienia po utworzeniu przesyłki w zamówieniu

 • Ustawienie dla sklepów Multisite (w przypadku braku przycisku “Wybierz Paczkomat”)

 • Umożliwia zmianę koloru przycisku w checkoucie

Punkt odbioru

Punkt odbioru

umożliwia dodanie/usuwanie/edycję Punktów Odbioru, z którym kurier odbierze przesyłki

Nadawca

Nadawca

należy uzupełnić danymi firmy (ważne! numer telefonu nadawcy musi być uzupełniony w formacie 9 cyfr - bez +48 i spacji)

 

Widok na konfigurację wtyczki

 


Szybkie Zwroty

Usługa pozwala klientom na zwrot przesyłki zamówionej w sklepie poprzez Paczkomat®

 1. W konfiguracji wtyczki należy podać link do formularza Szybkich Zwrotów (np. https://szybkiezwroty.pl/pl/Nazwa_sklepu). Link tworzy się po założeniu konta w tej usłudze poprzez Przedstawiciela Handlowego

 2. Klient, który jest zalogowania w sklepie w zakładce zamówienia widzi nowy przycisk Szybkie Zwroty to pozwala na przeniesienie się do Państwa formularza gdzie może dokonać zwrotu

 

Przycisk Szybkie Zwroty pojawia się w panelu klienta gdy zostanie dodany link w konfiguracji wtyczki “Szybkie zwroty - link”

 

Zwroty dokonywane poprzez formularz posiadają 2 opcje akceptacji:

 1. Automatyczny - klient w momencie uzupełnienia formularza otrzymuje kod zwrotu, który musi podać będąc przy maszynie

 2. Ręczna akceptacja - klient składa formularz ale to Państwo akceptują bądź nie dany zwrot. Dopiero po akceptacji klient otrzymuje kod zwrotu


 

Tworzenie metod wysyłki (koszyk)

Konfiguracja

Aby skonfigurować usługi dostępne w koszyku należy każdą z osobna dodać w konfiguracji

1. W tym celu należy przejść do zakładki WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

2. Wybrać kraj (przycisk edytuj)

3. Kliknąć Dodaj metodę wysyłki

4. Wybrać konkretną usługę, która nas interesuje

Usługi z pobraniem zawierają w nazwie COD (tylko wtedy jest zapisywana wartość pobrania podczas tworzenia paczki)

 

Zakładka Wysyłka

 

Widok po kliknięciu na Dodaj metodę wysyłki

 

5. Usługa zostaje dodana. Należy ją skonfigurować

 

Wybierając usługę mamy możliwość:

 • edycji nazwy

Nazwę usługi i logo należy dodać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Poradniku skutecznej implementacji dostaw InPost w koszyku e-commerce”

Poradnik implementacji dostaw znajdziesz pod adresem:
https://inpost.pl/sites/default/files/2023-07/Przewodnik-skutecznej-implementacji-dostaw_InPost-w-koszyku-e-commerce.pdf

 • umieszczenie logo

 • kwoty darmowej dostawy

 • rabat dla kuponów

 • ceny za przesyłkę

 • czy przesyłka ma być opodatkowana

+ Dodatkowo odznaczając Jednolita stawka można ustawić cenę wysyłki pod względem wagi w koszyku, gabarytu jak i ceny samego produktów.

waga/gabaryt/cena są pobierane z ustawień danego produktu

 • klasa wysyłkowa

Podgląd:

Jednolita stawka

 

Na podstawie WAGI

 

Na podstawie GABARYTU

 

 

Przykład wyróżnienia konkretnej dostawy dla danego gabarytu:

Jeśli chcemy bo przesyłki małe do 3 kg były wysyłane za pomocą usługi Paczkomat® należy:

w usłudze Paczkomat® należy ustawić wagę od 0-3kg → cena

w usłudze Kurierskiej ustawić wagę 3-25kg → cena

W ten sposób w zależności od wybranego produktu (i jego wagi) będzie podstawiać się konkretna usługa

 

Pozycjonowanie usług dostawy w koszyku jest możliwe w panelu: WooCommerce → Ustawienia → WysyłkaKraj (można dowolnie przesuwać usługi klikając na trzy kreski obok nazwy usługi)


Klasa wysyłkowa

Skonfigurowanie klasy wysyłkowej pozwala na grupowanie produktów jeśli chodzi o ceny. Tworzymy klasę wysyłkową, którą w ustawieniach produktu możemy przypisać do konkretnego przedmiotu/przedmiotów.

Możemy dodawać dowolną ilość klas wysyłkowych.

 

Tworzenie klasy:

 1. Należy utworzyć klasy wysyłkowe w zakładce WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Klasy wysyłkowe → Dodaj nową klasę wysyłkową

 

 

Konfigurowanie w metodzie dostawy:

WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Strefa

W danej formie dostawy np. InPost Paczkomat® 24/7 należy określić jakie koszty wysyłki będą w konkretnej klasie

 

 

Priorytet obliczania ceny dostawy:

 1. jeśli zostanie osiągnięty próg darmowej dostawy to - darmowa dostawa

 2. jeśli próg darmowej dostawy nie zostanie osiągnięty - bierzemy cenę za klasę dostawy

 3. jeżeli klasa dostawy nie jest określona - to ustawienia naszego pluginu (płaska stawka lub cena z tabeli względem gabarytu/wagi)

 

 

Konfiguracja w produkcie:

Przechodząc do konkretnego produktu należy w zakładce Wysyłka ustawić do jakiej klasy wysyłkowej ma należeć

 

 

 


InPost Paczkomat® Paczka Ekonomiczna

Produkty zamówione w ramach udostępnianej usługi InPost Paczkomat® Paczka Ekonomiczna zyskują atrakcyjną cenę dostawy. Odbieranie przesyłek ekonomicznych z Paczkomat® InPost to najbezpieczniejszy sposób na realizację zamówień internetowych, zwłaszcza przy pomocy zdalnego otwierania skrytki poprzez aplikację InPost Mobile

 

Do działania usługi należy dodać nową metodę wysyłki

 1. Zakładka WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka → Dodaj metodę wysyłki

 

 

2. Następnie należy skonfigurować usługę Podając identyfikator produktu handlowego podanego w umowie i uzupełnić cenę za usługę

 

3. Po wybraniu przez klienta usługi InPost Paczkomat Paczka Ekonomiczna  w zamówieniu pojawi się informacja o usłudze i o wariancie.

 


Paczka w Weekend

 

W celu udostępniania usługi Paczka w Weekend należy dodać nową metodę dostawy.

1. W tym celu należy przejść do zakładki WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

2. Wybrać kraj (przycisk edytuj)

3. Kliknąć Dodaj metodę wysyłki

 

Z listy wybieramy: InPost Paczka w Weekend:

 

Metoda wysyłki

 

Przechodzimy do konfiguracji dostawy:

Ustawiając konkretny dzień i godziny wskazujemy w jakich godzinach podana usługa ma się pokazywać w koszyku na stronie www

Tworzenie przesyłek z usługą PwW jest dostępne od czwartku 20:00 do piątku 18:00 (pomijając przerwy serwisowe)

 

Podgląd na konfigurację

 


 

Obsługa zamówień/wysyłki

Obsługa zamówienia

Umożliwia generowanie etykiet, tworzenie przesyłek, drukowanie zleceń odbioru

Przechodząc do konkretnego zamówienia po wybraniu przez klienta konkretnej usługi pojawia się okno dot. wysyłki InPost

 

Dodatkowa zakładka InPost

 

Po uzupełnieniu i weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Wyślij przesyłkę by wygenerować paczkę i nadać numer trackingowy

Po chwili pojawia się przycisk Pobierz etykietę i numer trackingowy

 


Masowe pobieranie etykiet

Wtyczka pozwala na masowe pobieranie etykiet

Są dwa miejsca, w których można to zrobić

 1. Zakładka Zamówienia - przycisk Działania masowe na górze tabeli:

 

2. Zakładka InPost - Przesyłki - przycisk Pobierz etykiety (po zaznaczeniu przesyłek)

 

 


 

Obsługa wysyłki

Zakładki:

InPost → Przesyłki

 

W tym miejscu możliwa jest obsługa i podgląd zleceń podjazdu, aktualnie procesowanych oraz nadanych przesyłek, generowanie etykiet, tworzenie i drukowanie zleceń odbioru

Panel pozwala na podgląd przesyłek, które otrzymały już numer trackingowy

 

Zamówienie kuriera → w tym celu należy wybrać w filtrze Sposób nadania: Kurier

 

 


 

Konfiguracja produktów

Szablony

W każdym z produktów jest możliwość określenia konkretnych wymiarów dla przesyłek kurierskich i gabarytów dla przesyłek Paczkomat®. Są automatycznie pobierane do zamówienia.

 

 

Dostępność usług

Bezpośrednio w produkcie należy ustawić widoczność poszczególnych usług w koszyku (nowo utworzonych również):

 

 

 


 

 

Obsługa kuponów na dostawę

Obsługę kuponów w koszyku można włączyć w miejscu WooCommerceUstawieniaOgólneWłącz kupony

Konfiguracja znajduję się w zakładce MarketingKupony

 1. Klikamy dodaj kupon

 2. Wybieramy z Typ rabatu → Inpost

 3. Ustalamy wartość kuponu, jego nazwę, datę wygaśnięcia i dla jakich form dostawy ma się pojawić

 4. Klikamy Opublikuj

 

 

W koszyku po dodaniu kuponu przez klienta informacja o obniżce pokazuje się nad wysyłką a kwota wysyłki obniża się o wartość kuponu

 


 

Integracja z Flexible Shipping

Nasz moduł pozwala na integrację z wtyczką Flexible Shipping

 

Aby skonfigurować usługi dostępne w koszyku należy każdą z osobna dodać w konfiguracji wtyczki

1. W tym celu należy przejść do zakładki WooCommerce → Ustawienia → Wysyłka

2. Wybrać kraj (przycisk edytuj)

3. Kliknąć Dodaj metodę wysyłki

4. Wybrać Flexible Shipping

 

 

Po utworzeniu formy dostawy należy ją skonfigurować

Przechodzimy do konkretnej nowo utworzonej usługi, która wstępnie nazywa się Flexible Shipping i klikamy Edytuj

 1. Uzupełniamy nazwę usługi

 

2. Wybieramy konkretną usługę przypisaną do InPost API

 

3. Ustawiamy cenę i konfigurujemy dalsze ustawienia wtyczki Flexible Shipping

 


 

 

Częste problemy

 

Wystąpił błąd podczas łączenia z API

 • Jednym z powodów powyższego błędu jest moment gdy dane podane w miejscu ID organizacji i Token są nieprawidłowe - lub podane dane nie dotyczą Typu API: Sandbox (Sandbox i Produkcja to są dwa osobne środowiska i posiadają różne ID organizacji)

Po każdej modyfikacji tokenu lub ID organizacji należy zapisać ustawienia (tylko wtedy następuje weryfikacja danych autoryzacyjnych)

 

 • Ten błąd może się również pojawić gdy połączenie sklepu z API jest zablokowane - po stronie serwera sklepu (należy zweryfikować ten stan w swoim hostingu) lub po naszej stronie. W tym celu prosimy o kontakt poprzez nasz formularz https://inpost.pl/formularz-wsparcie  

 


Tworzenie przesyłki - Oferta wybrana

W zamówieniu podczas tworzenia przesyłki w statusie zamiast nr tracking pojawia się Status: oferta wybrana

To oznacza ,że przesyłka nie została utworzona.

Możliwe powody:

 1. Brak środków na koncie w Manager Paczek (w przypadku klientów Prepaid)

 2. Brak nr konta bankowego w Manager Paczek

 3. W przypadku usługi kurierskiej brak podpiętej umowy kurierskiej w Manager Paczek

 


Geowidget - brak dostępu

 

Gdy w koszyku w Geowidget pokazuje się błąd “Brak dostępu, sprawdź czy token został wygenerowany dla odpowiedniej witryny” należy ponownie wygenerować token do Geowidget w Manager Paczek ale podając poprawny adres witryny sklepu. Błąd dotyczy podania błędnego adresu url sklepu.

 

 

Brak dostaw w koszyku InPost

W konkretnym produkcie należy dodać usługi InPost:

 

Można również za jednym razem dodać do wszystkich produktów usługi InPost:

 

 


 

Kontakt

 

W przypadku pytań zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego Działu integracji, który dostępny jest tu: https://inpost.pl/formularz-wsparcie  

 Po wejściu w formularz wystarczy z listy wybrać opcję "Wsparcie Klienta”, w kategorii wybrać: Moduł InPost, a w polu "Proszę podać nazwę modułu” podajemy: WooCommerce