Usługi

Lista dostępnych usług dla Organizacji. Obecnie dostępne usługi dla danego kraju znajdują się pod adresem: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062

Struktura

Zasób Service posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator serwisu

name

String

Nazwa serwisu

description

String

Opis serwisu

additional_services

Array

Lista dostępnych usług dodatkowych.Pole additional_services posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator

name

String

Nazwa

description

String

Opis

Przykład zasobu w formacie JSON:

{ "id":"inpost_courier_standard", "name":"Kurier Standard", "description":"Przesyłka kurierska standardowa.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę." },{ "id":"dor1720", "name":"Doręczenie od 17", "description":"Doręczenie pomiędzy 17:00 a 20:00 obejmuje doręczenie przesyłki do Odbiorcy w dni robocze w godzinach wieczornych pomiędzy 17:00 a 20:00" },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu nie wymaga uwierzytelnienia. 
Lista serwisów

Pobieranie listy aktualnie dostępnych serwisów.

GET /v1/services

Przykład zapytania

curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/services -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź