[1.7.0] Usługi

Lista dostępnych usług dla Organizacji. Obecnie dostępne usługi dla danego kraju znajdują się pod adresem: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062

Struktura

Zasób Service posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator serwisu

name

String

Nazwa serwisu

description

String

Opis serwisu

additional_services

Array

Lista dostępnych usług dodatkowych.Pole additional_services posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator

name

String

Nazwa

description

String

Opis

Przykład zasobu w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 { "id":"inpost_courier_standard", "name":"Kurier Standard", "description":"Przesyłka kurierska standardowa.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę." },{ "id":"dor1720", "name":"Doręczenie od 17", "description":"Doręczenie pomiędzy 17:00 a 20:00 obejmuje doręczenie przesyłki do Odbiorcy w dni robocze w godzinach wieczornych pomiędzy 17:00 a 20:00" },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }

 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu nie wymaga uwierzytelnienia. 
Lista serwisów

Pobieranie listy aktualnie dostępnych serwisów.

1 GET /v1/services

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/services -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json [ { "id":"inpost_locker_standard", "name":"Paczkomatowa Standardowa", "description":"Przesyłka paczkomatowa standardowa.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." }, { "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." } ] }, { "id":"inpost_locker_allegro", "name":"AllePaczka", "description":"Przesyłka paczkomatowa Allegro Paczkomaty InPost.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." }, { "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." } ] }, { "id":"inpost_courier_palette", "name":"Paleta Standard", "description":"Przesyłka kurierska Paleta Standard", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_allegro", "name":"Allegro Kurier", "description":"Przesyłka kurierska Allegro Kurier InPost.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." } ] }, { "id":"inpost_courier_standard", "name":"Kurier Standard", "description":"Przesyłka kurierska standardowa.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę." },{ "id":"dor1720", "name":"Doręczenie od 17", "description":"Doręczenie pomiędzy 17:00 a 20:00 obejmuje doręczenie przesyłki do Odbiorcy w dni robocze w godzinach wieczornych pomiędzy 17:00 a 20:00" },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_express_1000", "name":"Kurier Doręczenie 10:00", "description":"Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 10:00 następnego dnia.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_express_1200", "name":"Kurier Doręczenie 12:00", "description":"Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 12:00 następnego dnia.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS." },{ "id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail." },{ "id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_express_1700", "name":"Kurier Doręczenie 17:00", "description":"Przesyłka kurierska z doręczeniem do godziny 17:00 następnego dnia.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki."},{"id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę."},{"id":"sms", "name":"Serwis SMS", "description":"Powiadomienie o przesyłce via SMS."},{"id":"email", "name":"Serwis e-mail", "description":"Powiadomienie o przesyłce via e-mail."},{"id":"saturday", "name":"Doręczenie sobota", "description":"Doręczenie przesyłki w sobotę."},{"id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_local_standard", "name":"Kurier Lokalny Standard", "description":"Przesyłka kurierska Lokalna Standardowa", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_local_express", "name":"Kurier Lokalny Express", "description":"Przesyłka kurierska Lokalna Expresowa", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_courier_local_super_express", "name":"Kurier Lokalny Super Express", "description":"Przesyłka kurierska Lokalna Super Expresowa", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." },{ "id":"cod", "name":"Pobranie", "description":"Pobranie za przesyłkę." },{ "id":"rod", "name":"Zwrot dokumentów", "description":"Zwrot dokumentów" } ] }, { "id":"inpost_letter_allegro", "name":"Minipaczka Allegro InPost", "description":"Przesyłka listowa Minipaczka Allegro InPost.", "additional_services":[ { "id":"insurance", "name":"Ubezpieczenie", "description":"Ubezpieczenie przesyłki." } ] } ]