Dokumentacja API ShipX

API platformy Ship X jest głównym interfejsem wymiany danych z systemem centralnym. Przy jego użyciu można odczytywać i modyfikować dane.

Dostęp do danych jest chroniony. Mechanizm autoryzacji oparty jest o standard OAuth 2.0.
Zapytania podpisywane są przy użyciu access tokena, na tzw. okaziciela (ang. Bearer Token), tzn. że ktokolwiek użyje prawidłowego tokenu, uzyska dostęp do określonych zasobów przez API.

API jest interfejsem stateless.

 

Skorzystaj z integracji przez API, które:

  • umożliwia generowanie etykiet, tworzenie wysyłek i zarządzanie rozliczeniami

  • dostarcza informację o usługach w czasie rzeczywistym, np.: wykaz dostępnych urządzeń Paczkomat, cenniki, statusy przesyłek, informacje o preferowanym przez Klienta automacie Paczkomat

  • pozwala na nadawanie indywidualnych numerów paczek i tworzenie własnych etykiet.


 

Właściwe wdrożenie usług InPost na stronie internetowej

Zadbaj o poprawną ekspozycję usług InPost, dzięki czemu:

  • Kupujący szybko rozpoznają, że dokonując zakupu w Twoim sklepie mogą skorzystać z dostarczenia zamówienia przez firmę, której usług poszukują i do której mają zaufanie, co bezpośrednio przyczynia się do decyzji zakupowych Klientów.

  • Przy prawidłowym zastosowaniu mapy i listy urządzeń Paczkomat – Geowidget – pomagasz swoim Klientom szybko wyszukać pożądane przez nich miejsce dostawy zamówienia, skupiając ich uwagę na tym zadaniu, unikając rozproszeń i zagubienia się w procesie zakupowym.

Poradnik skutecznej implementacji dostaw InPost w koszyku e-commerce

Inpost

Zapoznaj się z dedykowanym materiałem wspierającym, dotyczącym poprawnej implementacji usług InPost. Gromadzi on w jednym miejscu informacje w zakresie aktualnego brandingu InPost, wytyczne odnośnie implementacji przyjaznego wyszukiwania automatów Paczkomat i PaczkoPunktów oraz dobre praktyki, warte stosowania przy budowaniu pozytywnego user experience wśród Kupujących online.

Pobierz poradnik