Rozmiary i usługi dla przesyłek

 

InPost Paczkomat®

Przesyłki Paczkomat®.

 

Usługi oferowane przez przewoźnika

ID Oferty

Nazwa oferty

ID Oferty

Nazwa oferty

inpost_locker_standard

Przesyłka Paczkomat® - standardowa

inpost_locker_allegro

Przesyłka Paczkomat® - Allegro Paczkomat® InPost.

inpost_locker_pass_thru

Przesyłka Paczkomat® - Podaj Dalej

inpost_letter_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro MiniKurier24 InPost

inpost_courier_allegro

Przesyłka kurierska - Allegro Kurier24 InPost.

inpost_courier_c2c

Przesyłka kurierska - InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

W przypadku podania paczkopunktu jako punktu odbioru (target_point": "POP-WAW364") zostanie podmieniony serwis z "service": "inpost_locker_standard" na "service": "inpost_locker_customer_service_point".

Usługi dodatkowe

Usługa

Identyfikator

Usługa

Identyfikator

Pobranie

cod

Ubezpieczenie

insurance


Wymiary i wagi przesyłek

Poniżej prezentujemy predefiniowane szablony wymiarów i wag dla przesyłek. Szablon ma na stałe przypisane maksymalne wymiary i wagę.

Predefiniowane szablony wymiarów i wag dla przesyłek inpost_locker_standard, inpost_locker_allegro, inpost_locker_pass_thru i inpost_courier_c2c :

Nazwa szablonu

Wymiary

Waga

Opis

Uwagi

Nazwa szablonu

Wymiary

Waga

Opis

Uwagi

small

8 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt A

 

medium

19 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt B

 

large

41 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt C

 

xlarge

50 x 50 x 80 cm

do 25 kg

Gabaryt D

Dostępne tylko przesyłek kurierskich inpost_courier_c2c

 

Predefiniowane szablony wymiarów i wag dla przesyłek inpost_letter_allegro:

Nazwa szablonu

Wymiary

Waga

Opis

Nazwa szablonu

Wymiary

Waga

Opis

letter_a

8 x 38 x 64 cm

do 10 kg

Gabaryt A

letter_b

19 x 38 x 64 cm

do 10 kg

Gabaryt B

letter_c

suma wymiarów: 160 cm

do 10 kg

Gabaryt C

 

Dla serwisu inpost_courier_allegro nie ma predefiniowanych szablonów. Należy przekazywać wymiary i wagę.

Przykład:

"parcels": { "dimensions": { "length": "120", "width": "34", "height": "81", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "20", "unit": "kg" } }

 

InPost Kurier

 


Usługi oferowane przez przewoźnika

Identyfikator usługi w ShipX

Nazwa usługi

Identyfikator usługi w ShipX

Nazwa usługi

inpost_courier_standard

Przesyłka kurierska standardowa

inpost_courier_express_1000

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 10:00

inpost_courier_express_1200

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 12:00

inpost_courier_express_1700

Przesyłka kurierska z doręczeniem do 17:00

inpost_courier_palette

Przesyłka kurierska Paleta Standard

inpost_courier_alcohol

Przesyłka kurierska eSmartMix z elektronicznym obiegiem dokumentów i potwierdzeniem danych odbiorcy

 

Wymiary i wagi przesyłek

Wymiary

Opis

Wymiary

Opis

120 x 80 x 180 cm
Waga od 50 do 800 kg 

Dostępne wyłącznie dla serwisu inpost_courier_palette

Paleta

Maksymalne wymiary:

  • 350 x 240 x 240 cm

Maksymalna waga:

  • do 50 kg

Ilość:

  • domyślna wartość 1,

  • maksymalna 99 ( tylko dla paczki krajowej )

Paczka


Usługi dodatkowe

Usługa

Identyfikator

Opis

Usługa

Identyfikator

Opis

Ubezpieczenie

insurance

Ubezpieczenie przesyłki.

Pobranie

cod

Pobranie za przesyłkę.

Serwis SMS

sms

Powiadomienie o przesyłce via SMS.

Serwis e-mail

email

Powiadomienie o przesyłce via e-mail.

Doręczenie sobota

saturday

Doręczenie przesyłki w sobotę.

Doręczenie od 17:00 do 20:00

dor1720

Doręczenie pomiędzy 17:00 a 20:00 Usługa dodatkowa w serwisie krajowym obejmująca doręczenie przesyłki do Odbiorcy w dni robocze w godzinach wieczornych pomiędzy 17:00 a 20:00, dostępna dla wszystkich miejscowości w Polsce. Usługa doliczana jest do ceny podstawowej usługi Kurier Standard. Usługa dostępna wyłącznie w serwisie inpost_courier_standard

Doręczenie na godzinę

forhour_9

forhour_10

forhour_11

forhour_12

forhour_13

forhour_14

forhour_15

forhour_16

forhour_17

Usługa dodatkowa w serwisie krajowym obejmująca doręczenie przesyłki w dni robocze do określonej przez Nadawcę pełnej godziny. Doręczenie realizowane jest tylko dla godzin pomiędzy 9:00 a 17:00 w przedziale czasowym do 30 minut przed wyznaczoną godziną. W przypadku przesyłek z doręczeniem pomiędzy godziną 9:00 a 12:00 doręczenie przesyłek możliwe jest tylko w wybranych miejscowościach. Przesyłki z zastrzeżeniem godziny pomiędzy 12:00 a 17:00 doręczane są w całym kraju. Koszt usługi Doręczenie na godzinę doliczany jest do ceny podstawowej usługi przed którą następuje, odpowiednio: Kurier Doręczenie do 10:00, Kurier Doręczenie do 12:00 lub Kurier.

Zwrot dokumentów

rod 

Zwrot dokumentów


Usługi dodatkowe w usługach

 

Nazwa usługi

insurance

cod

sms

email

saturday

dor1720

rod

forhour_9

forhour_10

forhour_11

forhour_12

forhour_13

forhour_14

forhour_15

forhour_16

forhour_17

Nazwa usługi

insurance

cod

sms

email

saturday

dor1720

rod

forhour_9

forhour_10

forhour_11

forhour_12

forhour_13

forhour_14

forhour_15

forhour_16

forhour_17

inpost_courier_standard

inpost_courier_express_1000

inpost_courier_express_1200

inpost_courier_express_1700

inpost_courier_palette

inpost_courier_c2c


Wymiary i wagi przesyłek

 

Dla serwisów kurierskich zaleca się podawanie rzeczywistych wymiarów i wagi dla każdej paczki.

"parcels": { "dimensions": { "length": "120", "width": "34", "height": "81", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "20", "unit": "kg" } }

 

Rozmiar przesyłki na podstawie przekazywanych parametrów

Aplikacja umożliwia wygenerowanie przesyłki z rozmiarem, bez podawania jego nazwy. Rozmiar generowany jest na podstawie przekazywanych parametrów, poniżej został umieszczony przykład:

"parcels": { "dimensions": { "length": "120", "width": "34", "height": "81", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "20", "unit": "kg" } }

Znalezienie odpowiedniego rozmiaru przesyłki, bez podawania jego nazwy, uwarunkowane jest przekazaniem wszystkich parametrów obiektów dimensions oraz weight

Poniższa tabela przedstawia warunki jakie należy spełnić, aby umożliwić wygenerowanie rozmiaru na podstawie przekazywanych parametrów.

Rozmiar przesyłki

Serwis

Parametr: Umowne przedziały i ich wartości

Rozmiar przesyłki

Serwis

Parametr: Umowne przedziały i ich wartości

letter_a

inpost_letter_allegro

inpost_letter_ecommerce

lenght: 1 - 325

width: 1 - 230

height: 1 - 80

weight: 1 - 2

small

inpost_locker_standard

inpost_locker_allegro

inpost_locker_pass_thru

lenght: 1 - 380

width: 1 - 640

height: 1 - 80 (mniejsze lub równe 80)

weight: 0 - 25

medium

inpost_locker_standard

inpost_locker_allegro

inpost_locker_pass_thru

lenght: 1 - 380

width: 1 - 640

height: 81 - 190 (mniejsze lub równe 190)

weight: 0 - 25

large

inpost_locker_standard

inpost_locker_allegro

inpost_locker_pass_thru

lenght: 1 - 380

width: 1 - 640

height: 191 - 410 (mniejsze lub równe 410)

weight: 0 - 25