Geowidget v5

Geowidget v5 to lokalizator i selektor punktów zaprojektowany przez InPost.

Jego główne zadania to:

  •  Wyświetlanie mapy z punktami o różnych typach (np. Paczkomat®, paczkopunkty)

  •  Dostarczenie informacji o tych punktach i umożliwienie integracji z zewnętrznymi systemami Klientów

Jest to oprogramowanie typu widget. Oznacza to, że cały kod i przetwarzanie odbywa się na serwerach InPost. Klienci zewnętrzni dołączają tylko link do tego kodu i określają konfigurację, która będzie używana w ich systemach.Środowisko Produkcyjne


Adres środowiska produkcyjnego: https://geowidget.inpost.pl

 

Generowanie dostępu

  1. Wejdź na stronę Managera Paczek https://manager.paczkomaty.pl

  2. W oknie logowania wpisz swój login i kliknij: Zaloguj

  3. Po zalogowaniu na konto przejdź do zakładki Moje Konto

  4. W zakładce Dane sprawdzić, czy wszystkie dane firmy są prawidłowo uzupełnione

Pamiętaj, aby możliwe było wygenerowanie dostępu do API uzupełnione muszą być zarówno dane adresowe firmy, jak i dane do faktury.

5. Po weryfikacji przejdź do nowej zakładki API

6. Aby wygenerować nowy dostęp do Geowidget, rozwiń zakładkę Geowidget i kliknij Generuj


 

Środowisko Testowe

 

Adres środowiska testowego: https://sandbox-easy-geowidget-sdk.easypack24.net

 

Generowanie dostępu

  1. Wejdź na stronę Managera Paczek https://sandbox-manager.paczkomaty.pl

  2. W oknie logowania wpisz swój login i kliknij: Zaloguj

  3. Po zalogowaniu na konto przejdź do zakładki Moje Konto

  4. W zakładce Dane sprawdzić, czy wszystkie dane firmy są prawidłowo uzupełnione

Pamiętaj, aby możliwe było wygenerowanie dostępu do API uzupełnione muszą być zarówno dane adresowe firmy, jak i dane do faktury.

5. Po weryfikacji przejdź do nowej zakładki API

6. Aby wygenerować nowy dostęp do Geowidget, rozwiń zakładkę Geowidget i kliknij Generuj

Dla środowiska sandbox w przypadku korzystania z localhost nie należy wskazywać domeny podczas generowania tokenu.


 

Integracja

Podstawowa integracja

Aby skorzystać z nowej wersji geowidgetu, dodaj poniższe linie do nagłówków stron.

<link rel="stylesheet" href="https://geowidget.inpost.pl/inpost-geowidget.css"/> <script src='https://geowidget.inpost.pl/inpost-geowidget.js' defer></script> <script> function afterPointSelected(point) { alert('Selected point: ' + point.name); } </script>

A następnie osadź niestandardowy element w wybranym miejscu

<inpost-geowidget token='token-for-geo' language='pl' config='parcelcollect'></inpost-geowidget>

Parametry są opisane tutaj

Pełna integracja

Aby skorzystać z nowej wersji geowidgetu, dodaj poniższe linie do nagłówków stron.

<link rel="stylesheet" href="https://geowidget.inpost.pl/inpost-geowidget.css"/> <script src='https://geowidget.inpost.pl/inpost-geowidget.js' defer></script> <script> document.addEventListener('onpointselect', (event) => alert(event.details.name)); </script>

A następnie osadź niestandardowy element w wybranym miejscu

Parametry są opisane tutaj

Przykład wywołania metody API

 

Opis poszczególnych parametrów:

Parametr

Opis

Parametr

Opis

onpoint

Parametr przyjmuje funkcje/nazwę jaka ma zostać wykonana po wybraniu punktu na mapie.

token

Parametr do którego należy przekazać PUBLICZNY token wygenerowany w aplikacji manager paczek:

language

Parametr pozwalający określić domyślny język widgetu - opcjonalny.
Dostępne opcje:

language='pl'

language='en'

language='uk'

Jeśli użytkownik już skorzystał z nowej wersji geowidget - interfejs zostanie wyświetlony w języku, którego używał poprzednio.

config

Parametr określający jakie funkcje/rodzaje mają posiadać punkty wyświetlone na mapie.


Opcje konfiguracyjne

Opis

Opcja

functions

Typ prezentowanych punktów

Opis

Opcja

functions

Typ prezentowanych punktów

Prezentowanie punktów odbioru dla zamówień opłaconych z góry

config='parcelCollect'

parcel_collect

Paczkomat®, PaczkoPunkt

Prezentowanie punktów odbioru dla zamówień pobraniowych

config='parcelCollectPayment'

parcel_collect

Paczkomat®, PaczkoPunkt

Prezentowanie punktów odbioru dla zamówień Paczka w Weekend

config='parcelCollect247'

parcel_collect

Paczkomat® oraz PaczkoPunkty dostępne 24/7

Prezentowanie punktów nadań

config='parcelSend'

parcel_send

Paczkomat®, PaczkoPunkt