InPost Szybkie Zwroty

InPost Paczkomat® API XML jest rozwiązaniem umożliwiającym interakcję z systemem obsługującym usługę Paczkomat® InPost za pomocą standardowych rozwiązań, jakimi są protokół https i język XML.

Środowisko produkcyjne

 

 

Dane autoryzacyjne:

Należy użyć loginu i hasła takiego jak do https://manager.paczkomaty.pl na którym uruchomiona jest usługa szybkich zwrotów.

Do poprawnej komunikacji po API musi być uruchomiona usługa. Należy upewnić się u opiekuna handlowego czy jest włączona.


 

Środowisko testowe

 

 

Dane autoryzacyjne:

Należy użyć loginu i hasła takiego jak do https://sandbox-manager.paczkomaty.pl na którym uruchomiona jest usługa szybkich zwrotów.

Jeśli nie posiadasz konta to należy je zarejestrować na stronie https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/. W celu uruchomienia usługi szybkie zwroty należy wysłać zgłoszenie za pomocą https://inpost.pl/formularz-wsparcie > Wsparcie klienta > Szybkie zwroty.


 

Kolekcja zapytań


Poniżej udostępniamy przykładową kolekcję dla aplikacji Postman. W celu uruchomienia należy pobrać pliki i zaimportować je.

Środowisko produkcyjne

Środowisko sandbox

 

 


 

Scenariusz pierwszy - wygenerowanie kodu zwrotu

 

 

  1. Klient końcowy korzystając ze strony internetowej (lub innego rozwiązania) operatora wprowadza swoje zgłoszenie, którego celem jest odesłanie towaru za pośrednictwem InPost Paczkomat®  (zwrot, reklamacja – wysyłka do serwisu lub wymiana). 

    1. Operator może po swojej stronie zweryfikować zasadność zgłoszenia i następnie wysyłać request ( ) do InPost aby wygenerować kod zwrotu. Gabaryt ustalany jest przez operatora lub klienta końcowego (A, B, C) na 9-cyfrowy numer telefonu i  e-mail  w momencie wygenerowania kodu zwrotu klient otrzymuje wiadomość SMS/e-mail lub push na aplikację mobilną (kod zwrotu oraz termin ważności). InPost w odpowiedzi przesyła kod zwrotu wraz z terminem ważności i wybranym gabarytem do operatora co potwierdza poprawne wykonanie zlecenia – operator może swobodnie dysponować wygenerowanym kodem zwrotu.

  2. Klient po uzyskaniu kodu zwrotu udaje się do dowolnie wybranego przez siebie Paczkomat® i z menu wybiera opcję „Przesyłka zwrotna” wpisując otrzymany kod zwrotu lub skanuje QR kod z Aplikacji Mobilnej lub wiadomości e-mail. Paczkomat® otwiera skrytkę we wskazanym przez operatora gabarycie umożliwiając umieszczenie przesyłki zwrotnej. Nie ma możliwości nadania przesyłki po przeterminowaniu kodu zwrotu.

  3. Kurier wyciąga przesyłkę i procesuje ją jak przesyłkę Paczkomat® bez etykiety.

Możliwe formy nadania:

  • Paczkomat®

 Możliwe formy doręczenia:

  • Kurier


 

Scenariusz drugi - aktywacja kodu zwrotu

 

 

 

Klient otrzymał nieaktywny kod zwrotu wraz z produktem z informacją, że w przypadku zwrotu musi go aktywować za pomocą formularza dostępnego na stronie operatora.

Klient, korzystając ze strony internetowej operatora oprócz zgłoszenia wprowadza numer, który otrzymał wraz z produktem (np.: numer seryjny, numer RMA) i po zaakceptowaniu go przez operatora realizujemy resztę procesu jak w Scenariuszu 1 z tą różnicą, że klient nie otrzymuje kodu a jedynie informację o tym, że kod został aktywowany wraz z terminem ważności.