Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu uruchomienia integracji InPost Pay wymagane jest wykonanie prac implementacyjnych po stronie Merchanta opisanych w poniższych punktach.

  1. Konfiguracja konta Merchanta - uzupełnienie danych o sklepie zgodnie z instrukcją i wygenerowanie danych dostępowych.

  2. Autoryzacja - implementacja autentykacji i autoryzacji.

  3. Widget frontend - implementacja Widgetu InPost Pay.

  4. Widget backend - wystawienie endpointów opisanych w Merchant Backend API, których celem jest obsługa funkcjonalności zgodnie z diagramami sekwencji.

  5. Integracja z InPost Pay (Basket App) - integracja z metodami API opisanymi w rozdziale InPost Pay (Basket App).

  6. Przetestowanie poprawnego działania usługi na swoim sklepie.