Zakres prac po stronie Merchanta

W celu uruchomienia integracji InPost Pay wymagane jest wykonanie prac implementacyjnych po stronie Merchanta opisanych w poniższych punktach.