Autoryzacja i wymagania techniczne

 

W tym rozdziale znajdziesz informacje dotyczące autoryzacji w komunikacji z InPost Pay oraz konfiguracji konta Merchanta i generowania dostępów (client_id i client_secret).

Autoryzacja

Do uwierzytelniania komunikacji klienta z InPost Pay (Basket App) wykorzystany jest standard OAuth 2.0. W przypadku komunikacji service to service – bez kontekstu zalogowanego użytkownika wykorzystany jest client_credentials flow a OAuth (https://www.oauth.com/oauth2-servers/access-tokens/client-credentials/).

 • Merchant otrzymuje swój client_id i client_secret

 • Pobiera access token

 • Podpisuje każdy request. Access token należy przekazać w nagłówku Authorization: Bearer W-TYM-MIEJSCU-NALEZY-UMIESCIC-TOKEN

 • Serwer zasobów weryfikuje token i identyfikuje klienta

Wszystkie zapytania wysyłane do serwera wymagają podania prawidłowego i ważnego access tokenu, który należy do określonego Użytkownika.

Wygenerowany token ma określoną ważność (zdefiniowana w expires_in, która jest zwracana wraz z tokenem) i nie ma konieczności pobierania nowego tokena przy każdym zapytaniu. 

Token endpoint jest stały i może być parametrem konfiguracyjnym po stronie klienta:


 

Pobranie tokenu

Request

curl --location 'https://sandbox-login.inpost.pl/auth/realms/external/protocol/openid-connect/token' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'client_id=sandbox' \ --data-urlencode 'client_secret=qwertyuiop' \ --data-urlencode 'grant_type=client_credentials'

 

Response

{ "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiw...", "expires_in": 300, "refresh_expires_in": 0, "token_type": "Bearer", "not-before-policy": 0, "scope": "api:inpostpay" }

 


 

Przykład implementacji w języku PHP

 • Tworzymy interface serwisu, który będzie odpowiedzialny za pobranie bearer access token.

  <?php declare(strict_types=1); namespace Iteo\InpostPayClient\Client; use Iteo\InpostPayClient\SDK\Core\Exceptions\InpostPayEndpointException; /** * Interface used for creating bearer token, needed to communication with Inpost Pay. */ interface InpostPayBearerServiceInterface { /** * Method that creating bearer access token for given merchant credentials. * * @return string Bearer access token * * @throws InpostPayEndpointException */ public function getBearerToken(): string; }

 • Tworzymy exception, który będziemy zwracali w przypadku niepowodzenia pobrania tokenu.

 • Tworzymy implementację serwisu, który pobiera access token przy użyciu metody getBearerToken.


 

Konfiguracja konta Merchanta - środowisko produkcyjne

 

Aby uzyskać dostępy do środowiska produkcyjnego podpisz umowę Umowa o obsługę i rozliczanie transakcji. Jeśli jeszcze nie podpisałeś umowy skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym InPost lub skorzystaj z formularza zamieszczonego w sekcji "Dla Biznesu" w zakładce "Oferta InPost Pay".

Po podpisaniu umowy: 

 1. Zaloguj się do serwisu LINK używając danych do logowania w Manager Paczek (system do obsługi umowy logistycznej InPost).  

UWAGA! Uzupełnienie wszystkich informacji jest niezbędne do wygenerowania dostępów (Client_ID oraz Client_Secret) na środowisko produkcyjne usługi InPost Pay 

 1. Po zalogowaniu zobaczysz menu z poniższymi kategoriami 

 2. Przejdź do zakładki

  Dodaj w niej informacje o Twoim sklepie internetowym, które użytkownicy zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas dokonywania zakupów. Kliknij przycisk EDYTUJ, aby edytować informacje. 

 

 

Nazwa merchanta – to bardzo istotne pole, w które powinieneś wpisać nazwę sklepu, jaką klienci zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów. 

 

PRZYKŁAD WIDOKU W APLIKACJI

 

Logo sklepu – to logo, które klienci zobaczą w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów, zaraz obok nazwy Twojego sklepu. Logo, powinno być dostosowane do maksymalnej szerokości 72px lub maksymalnej wysokości 32px, aby zapewnić czytelność i odpowiednią wizualizację na różnych urządzeniach. Dodatkowo, prosimy o dostarczenie logo w dwóch wersjach kolorystycznych, light mode oraz dark mode, zoptymalizowane tak, aby zapewnić czytelność i estetykę na jasnym i ciemnym tle. Dzięki dostarczeniu logo w obu tych wersjach kolorystycznych, zapewnimy spójność i estetykę, niezależnie od tego, czy użytkownik korzysta z trybu jasnego czy ciemnego aplikacji. W pole wklej link do swojego logo i użyj przycisku Załaduj – wówczas po prawej stronie zobaczysz poprawnie załadowane logo Twojego sklepu. 

 

Komunikacja z backendem – to link, który umożliwi wymianę informacji między Twoim sklepem, a naszą usługą. 

 • Jeśli korzystasz z integracji API wklej tam swój dedykowany link. 

 • Jeśli korzystasz z technologii wtyczkowej podaj tu po prostu link do Twojego sklepu 

Dane kontaktowe -  poniższe dane będą prezentowane w szczegółach Twojego sklepu, klienci zobaczą je w aplikacji InPost mobile podczas robienia zakupów.  

 • Numer komórkowy (wymagany) 

 • Numer stacjonarny (niewymagany) 

 • Email do kontaktu (wymagany) 

 • Link do formularza kontaktowego (niewymagany) 

 

 1. Po uzupełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zapisz zmiany  2. Przejdź do zakładki Konfiguracja klienta API

  U góry w prawym rogu wybierz przycisk Dodaj nowy sklep

   

 3. Wpisz nazwę Twojego sklepu (ta nazwa jest widoczna tylko dla Ciebie, klienci jej nie zobaczą) 

  Wprowadź nazwę sklepu i kliknij Zapisz 

 4. Na ekranie pojawią się dostępy do środowiska produkcyjnego – skopiuj je i pamiętaj – nie udostępniaj ich nikomu!

 5. Dodany sklep będzie widoczny w tej zakładce wraz z Client_ID, jeśli zapomnisz Client_Secret możesz je odzyskać klikając przycisk Resetuj 

 6. W ostatniej zakładce:

  Możesz uzyskać secret do Merchant Transaction API (nie każdy potrzebuje tej funkcji) – całościowy opis tej usługi znajdziesz tu Zwroty i transakcje - Developer Documentations - Confluence (atlassian.net)  

W tej zakładce nie musisz nic wypełniać, możesz jedynie podejrzeć secret lub go zresetować.  


 

Konfiguracja konta Merchanta - środowisko sandbox

Aby uzyskać dostęp do środowiska Sandbox uzupełnij i wyślij formularz kontaktowy korzystając z opcji Dla Biznesu i zakładki Sandbox.

Na potrzeby testów udostępniamy też Ci nasze aplikacje testowe InPost Mobile:

 • iOS instalujemy poprzez pobranie aplikacji z linku 

https://testflight.apple.com/join/ey6Yherd   

 • Android instalujemy poprzez pobranie z linku 

https://appdistribution.firebase.dev/i/700485b0a22eeb95


 

Wymagania techniczne po stronie Merchanta

Ruch wychodzący od InPost do Merchanta dla IP Proxy InPost 34.118.93.24, 34.116.145.216.