Walidacja formularzy

Walidator (ang. validator) – jest skryptem sprawdzającym poprawność przekazywanych informacji w strukturze o określonej składni (JSON w przypadku metody POST lub jako parametr w przypadku metody GET). W przypadku platformy ShipX przeprowadzamy kilka wariantów walidacji jednocześnie.

Wraz z wysłaniem żądania, przekazywane są wartości podlegające walidacji, dzięki której przekazywane dane zgodne są z założeniami platformy, przyjmującej żądanie.

Dane, które nie spełniają założeń walidacji, nie są zapisywane przez platformę. Użytkownik w takim przypadku informowany jest czytelnym komunikatem zwrotnym.

Zasób posiada informacje dot. walidacji formularzy wykorzystywanych w ShipX.

Custom Attributes Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

target_point

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_standard, inpost_locker_allegro, inpost_locker_pass_thru, inpost_letter_allegro.

dropoff_point

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_pass_thru, inpost_letter_allegro.

Wymagalność przekazania atrybutu dropoff_point występuje wraz z przekazaniem atrybutu sending_method

Powyższa wymagalność występuje wyłącznie dla następujących wartości atrybutu sending_method (parcel_locker, pok, courier_pok)

sending_method

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_allegro, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro.

Dopuszczalne wartości (parcel_locker, pok, pop, courier_pok, branch, dispatch_order), możliwość przekazania pustego atrybutu.


 

Insurance Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

amount

Decimal

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:

inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette w przypadku przekazania atrybutu COD.

Minimum 1 mniej niż 10000000

currency

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość PLN


 

Parcels Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

dimensions

Dimensions Simple Form

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy template nie zostanie przekazany.

template

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy dimensions oraz weight nie zostanie przekazany.

weight

Weight Simple Form

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy template nie zostanie przekazany.

id

String

Atrybut nie jest wymagany

is_non_standard

Boolean

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość null

Dodatkowa walidacja:

Przekazując kolekcję, pojawia się wymagalność przekazania atrybutu id w obiekcie paczki, jeśli atrybut id nie zostanie przekazany, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

Przekazując kolekcję, pojawia się wymagalność przekazania atrybutu id w obiekcie paczki, jeśli atrybut id nie będzie unikatowy w ramach żądania, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.


 

Dimensions Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

height

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

length

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

width

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

unit

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość mm


 

Weight Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

 

Atrybut

Typ

Walidacja

 

amount

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 10000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

 

unit

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość kg

 


 

Receiver Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

company_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut first_name, last_name oraz address.

Maksimum 255 znaków.

name

String

Atrybut nie jest wymagany, (podana wartość nie jest widoczna na etykiecie)

Maksimum 255 znaków.

email

String

Atrybut nie jest wymagany, możliwość przekazania pustego atrybutu, w przypadku przesyłek Paczkomat® atrybut jest wymagany.

phone

String

Atrybut jest wymagany. Tylko 9 cyfr (333222111)

address

Address Form

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro, inpost_courier_c2c.

first_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, email oraz phone
Maksimum 255 znaków.

last_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, email oraz phone
Maksimum 255 znaków.


 

Sender Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

company_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut first_name oraz last_name
Maksimum 255 znaków.

email

String

Atrybut nie jest wymagany, możliwość przekazania pustego atrybutu.

phone

String

Atrybut jest wymagany. Tylko 9 cyfr (333222111)

address

Address Form

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:

inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette.

first_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, first_name lub last_name
Maksimum 255 znaków.

last_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, first_name lub last_name
Maksimum 255 znaków.


 

Address Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

line1

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

Maksimum 255 znaków.

city

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

Maksimum 255 znaków.

building_number

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

Maksimum 255 znaków.

country_code

String

Atrybut nie jest wymagany

street

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address
Maksimum 255 znaków.

post_code

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address
Format "00-000"


 

Create Address Form

Atrybut

Typ

Walidacja

 

Atrybut

Typ

Walidacja

 

street

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest nieprzekazanie atrybutów line1 / line2 lub przekazanie atrybutu building_number

 

building_number

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest nieprzekazanie atrybutów line1 / line2 lub przekazanie atrybutu street

 

line1

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest przekazanie atrybutu line2

 

line2

String

Atrybut nie jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków

 

city

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków

 

post_code

String

Atrybut jest wymagany, format adresu zgodnie z konwencją Polskiego adresu pocztowego np. 00-000

 

country_code

String

Atrybut nie jest wymagany, minimum 2 znaki, maksimum 3 znaki

 


 

Cod Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

amount

Decimal

Atrybut nie jest wymagany. Z chwilą przekazania danych system oczekuje wartości z przedziału od 1 do 10000000

currency

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość PLN


 

Shipment Select Offers Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

id

String

Atrybut nie jest wymagany

shipment_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer

offer_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer


 

Bulk Buy Shipments Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

id

String

Atrybut nie jest wymagany

shipment_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer

offer_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer


 

Format Parameters Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

field_separator

String

Atrybut nie jest wymagany

character_encoding

String

Atrybut nie jest wymagany

text_qualifier

String

Atrybut nie jest wymagany

sheets_index

Array[Integer]

Atrybut nie jest wymagany


 

Mapping Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

custom_attributes

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

insurance

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

cod

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

additional_services

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

service

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

parcels

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

receiver

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

sender

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

 

 

Kody odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP, które mogą wystąpić w odpowiedzi od serwera:

Kod HTTP

Opis

Kod HTTP

Opis

200 OK

Odpowiedź prawidłowa.

201 CREATED

Zasób został utworzony.

204 NO CONTENT

Odpowiedź prawidłowa, żadna wartość nie została zwrócona. Spotykane np. podczas usuwania zasobów.

400 BAD REQUEST

Dane przesłane metodą POST lub PUT są niepoprawne. W odpowiedzi z serwera znajduje się więcej szczegółów.

401 UNAUTHORIZED

Dostęp do zasobu wymaga autoryzacji.

403 FORBIDDEN

Brak lub zestaw uprawnień jest niewystarczający, aby uzyskać dostęp do określonego zasobu.

404 NOT FOUND

Zasób nie został odnaleziony.

500 SERVER ERROR

Wystąpił błąd po stronie serwera.

 

Błędy

W przypadku wystąpienia błędu API zwraca obiekt błędu, który zawiera następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

status

Integer

Kod odpowiedzi HTTP. Zobacz tabelę powyżej.

error

String

Klucz błędu, jednoznacznie identyfikujący problem.

message

String

Prosty, łatwy do zrozumienia opis błędu.

Opis błędu może ulegać zmianie i nie należy opierać na nim warunków w kodzie.

 

details

Object

Szczegóły dotyczące błędu, który wystąpił, np. lista błędów walidacji. Może być puste w przypadku błędów, których nie dotyczy.

Przykładowa odpowiedź:

HTTP/1.1 404 Not Found   { "status": 404, "error": "resource_not_found", "message": "Resource you are looking for are not found", "details: {}

W przypadku zapytania przesłanego metodą POST lub PUT mogą wystąpić błędy walidacji. Szczegóły na ich temat umieszczane są pod atrybutem details w odpowiedzi:

HTTP/1.1 400 Bad Request { "status": 400, "error": "validation_failed", "message": "Data sent by POST or PUT request are not valid. Check details for more info", "details: { "name": ["required", "too_short"], "post_code": ["invalid_format"] } }

 Kluczami obiektu details są nazwy atrybutów przesłanych metodą POST lub PUT, dla których wystąpiły błędy walidacji. Natomiast ich wartości to tablica kluczy błędów, które są prawdziwe dla przesłanej wartości. Poniżej opisana jest lista generycznych kluczy błędów walidacji.

Klucze błędów

Poniższa tabela przedstawia klucze błędów, które mogą zostać zwrócone przez serwer, wraz z możliwymi kodami HTTP:

Klucz błędu

Kod HTTP

Opis

Klucz błędu

Kod HTTP

Opis

resource_not_found

404

Szukany zasób nie został odnaleziony, np. adres URL jest niepoprawny lub zasób nie istnieje.

validation_failed

400

Przy przesyłaniu danych metodą POST lub PUT wystąpiły błędy w walidacji. Szczegółowe błędy walidacji zawarte są pod atrybutem details.

unauthorized

401

Dostęp do zasobu jest niemożliwy, ponieważ zapytanie nie zostało podpisane kluczem access token.

access_forbidden

403

Dostęp do określone zasobu jest zabroniony dla tego zapytania (np. z powodu braku lub niewłaściwego zakresu uprawnień).

Klucze błędów walidacji

Poniższa tabela przedstawia generyczne klucze błędów walidacji, które zwracane są pod atrybutem details dla odpowiedzi błędu validation_failed:

Klucz błędu

Opis

Klucz błędu

Opis

required

Podanie wartości jest wymagane.

invalid

Podana wartość jest nieprawidłowa. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.

too_short

Podana wartość jest zbyt krótka. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.

too_long

Podana wartość jest zbyt długa. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.

too_small

Podana wartość jest zbyt mała. Dotyczy głównie wartości liczbowych. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.

too_big

Podana wartość jest zbyt duża. Dotyczy głównie wartości liczbowych. Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób.

invalid_format

Podana wartość ma niepoprawny format, np. gdy w pole numer telefonu zostały wpisane cyfry.
Szczegóły w dokumentacji opisującej zasób. 

 

Oprócz powyższych błędów walidacji mogą wystąpić inne, które są specyficzne dla określonych zasobów. Szczegółów należy szukać w rozdziałach właściwych dla tych zasobów.