FAQ

 

Informacje ogólne

W celu uzyskania dostępu dla API ShipX prosimy o postępowanie według instrukcji z poniższego linku:
https://inpost.pl/sites/default/files/2022-03/instrukcja-konfiguracji-api-shipx.pdf

Tak, w API ShipX jest dostępne środowisko testowe (sandbox) adres środowiska testowego: https://sandbox-api-shipx-pl.easypack24.net.

https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/ > zakładka Moje konto > API. Aby wygenerować Token i ID organizacji należy uzupełnić wszystkie dane, łącznie z danymi do faktury w zakładce Moje konto > Dane. Do utworzenia przesyłki Paczkomat® niezbędne są środki na koncie, konto doładujesz wirtualnie w zakładce Płatności.

Tak, gotowe zapytania json można pobrać z linku: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731055.

Upewnij się, że podany został poprawny token z zakładki API w https://manager.paczkomaty.pl jeżeli token jest poprawny.

Należy pamiętać, aby używać na środowisku produkcyjnym tokenu z https://manager.paczkomaty.pl/auth/login a na środowisku sandbox z https://sandbox-manager.paczkomaty.pl/.

Jeżeli API zwraca błąd 500, należy skorzystać z formularza wsparcia integracyjnego https://inpost.pl/formularz-wsparcie i wybrać kategorię Problem z dostępnością systemu.

API zwraca błąd, w momencie gdy wpisane jest błędne id organizacji. Należy zalogować się do https://manager.paczkomaty.pl i pobrać id organizacji znajdujące się w zakładce API w https://manager.paczkomaty.pl/auth/login.

Należy zalogować się do https://manager.paczkomaty.pl/ następnie przejść do zakładki Moje konto > API > Ustawienia organizacji, a następnie należy wkleić adres webhook w Nowy adres webhook i wcisnąć Dodaj do API.

 

 

Przesyłka

Tak, jest taka możliwość z wykorzystaniem zasobu batch: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731065.

Nie, jeżeli przy tworzeniu paczki nie zostały podane dane nadawcy, zostaną one pobrane z konta API ShipX.

Nie, API ShipX posiada tryb uproszczony, podczas tworzenia paczek należy wskazać serwis, za pomocą którego ma być nadana paczka, a następnie API automatycznie ją opłaca.

Podczas tworzenia paczki pobraniowej należy pamiętać, że paczka musi zostać ubezpieczona minimum na wartość pobrania lub wyższą.

Należy sprawdzić, czy w systemie https://manager.paczkomaty.pl został uzupełniony numer rachunku bankowego. Po uzupełnieniu numeru rachunku, paczki pobraniowe będą tworzyć się prawidłowo.

Nie, dla przesyłek Paczkomat® zostały utworzone szablony, które można wykorzystać, aby wskazać skrytkę, do której powinna zostać umieszczona przesyłka:

Nazwa szablonu

Wymiary

Waga

Gabaryt

small

8 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt A

medium

19 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt B

large

41 x 38 x 64 cm

do 25 kg

Gabaryt C

Zalecamy, aby dla paczek kurierskich przekazywać prawidłowe wymiary oraz wagę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "parcels": {                 "dimensions": {                 "length": "10",                 "width": "10",                 "height": "10",                 "unit": "mm"             },             "weight": {                 "amount": "10",                 "unit": "kg"             }            },

 

Aktualizować można tylko przesyłki, które nie zostały jeszcze zakupione, tzn. posiadają status createdoffers_prepared albo offer_selected

Aby anulować przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem. Dodatkowym warunkiem jest to, aby przesyłka miała status created lub offers_prepared.

Tak, API ShipX umożliwia tworzenie paczki z usługą Paczka w Weekend: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/295120

Usługa będzie dostępna w określonym oknie czasowym, np. od czwartku od godziny 20:00 do soboty do godziny 13:00. Nie uwzględniamy świąt ani dni wolnych.

  • Etykietę można pobrać dla przesyłki opłaconej — w statusie confirmed lub późniejszym.

  • Aby, pobrać etykietę przesyłki użytkownik musi być jej nadawcą.

Tak, maksymalnie można pobrać etykiety dla 100 przesyłek. https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731063

Nie, API ShipX obsługuje wyłącznie polskie numery telefonu, należy podać 9 cyfrowy numer telefonu, bez znaków specjalnych oraz numerów kierunkowych np. „+48”.

Jeżeli jesteś klientem postpaid (posiadasz umowę) proszę sprawdzić, czy została uiszczona opłata za ostatnią fakturę, a następnie prosimy o kontakt z opiekunem. Jeżeli natomiast jesteś klientem prepaid (bez umowy) proszę sprawdzić, czy na koncie widnieje odpowiednia ilość środków.

API zwraca błąd, ponieważ próbują Państwo użyć serwisu kurierskiego, który dostępny jest po podpisaniu umowy kurierskiej. Dla kont prepaid dedykowanym serwisem jest kurier C2C “inpost_courier_c2c”.

W przypadku podania nieodpowiedniego serwisu dla metody dostawy (np. serwisu inpost_locker_standard dla metody Allegro Paczkomat® 24/7), usługa SMART nie będzie dostępna. https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731064

Aby utworzyć paczkę Allegro SMART na sandbox, należy pobrać dane potrzebne do wygenerowania paczki ze środowiska sandbox Allegro.

Na środowisku sandbox, komponent trackingowy jest wyłączony, dlatego też nie ma możliwości sprawdzenia statusu paczki.

Tracking

Nie ma takiej możliwości, API pozwala na sprawdzenie statusu dla pojedynczej przesyłki.

Tak, API umożliwia śledzenie statusów paczek 45 dni wstecz.

Statusy

Sposób pobrania listy statusów opisany jest w dokumentacji: https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731056

Tak, API umożliwia pobranie statusów wraz z ich opisami w języku angielskim. W requeście należy dodać parametr: en_GB.

 

 

 

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą formularza https://inpost.pl/formularz-wsparcie.