[1.8.1] Sposób nadania

Zasób SendingMethod reprezentuje sposób nadania przesyłki utworzonej w API ShipX. 

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu SendingMethod nie wymaga uwierzytelniania.


 

Struktura

Zasób SendingMethod posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

String

Unikalny identyfikator metody nadania. Możliwe wartości:

  • parcel_locker - nadanie w Paczkomat®,

  • pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta,

  • courier_pok - nadanie w Punkcie Obsługi Klienta obsługującym nadawanie przesyłek kurierskich

  • branch - nadanie w Oddziale,

  • dispatch_order - Zlecenie odbioru - zamówienie kuriera,

  • pop - nadanie w Punkcie Obsługi Przesyłek

name

String

Nazwa metody nadania.

description

String

Opis metody nadania, który można wykorzystać w integracji.


 

Lista sposobów nadania

Pobieranie listy dostępnych sposobów nadania

1 GET /v1/sending_methods

Przykład zapytania

1 2 3 GET /v1/sending_methods HTTP/1.1 Host: api-shipx-pl.easypack24.net Content-Type: application/json

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json   { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/sending_methods", "items": [ { "id": "parcel_locker", "name": "Nadanie w Paczkomacie", "description": "Nadam przesyłkę w Paczkomacie" }, { "id": "pok", "name": "Nadanie w POK", "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta" }, { "id": "courier_pok", "name": "Nadanie w POK", "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Klienta" }, { "id": "branch", "name": "Nadanie w Oddziale", "description": "Dostarczę przesyłkę do Oddziału InPost" }, { "id": "dispatch_order", "name": "Odbiór przez Kuriera", "description": "Utworzę zelecenie odbioru - przesyłkę odbierze Kurier InPost" }, { "id": "pop", "name": "Nadanie w POP", "description": "Nadam przesyłkę w Punkcie Obsługi Przesyłek" }, ] }

 

Sposoby nadawania przesyłek 

Poniższa tabela prezentuje dostępne sposoby nadania dla poszczególnych usług

Nazwa usługi

parcel_locker

dispatch_order

pop

Nazwa usługi

parcel_locker

dispatch_order

pop

inpost_locker_standard

inpost_locker_pass_thru

inpost_courier_standard

inpost_courier_express_1000

inpost_courier_express_1200

inpost_courier_express_1700

inpost_locker_allegro

inpost_courier_allegro

inpost_letter_allegro

inpost_courier_local_standard

inpost_courier_local_express

inpost_courier_local_super_express

inpost_courier_c2c