[1.10.0] Miejsce powstania kosztów

Na potrzeby rozliczeń miejsc powstawania kosztów widoczne jest w Raportu COD dotyczy tylko przesyłek kurierskich.

 

Zasób MPK - miejsce powstania kosztu - wartość słownikowa definiowana przez użytkownika, z założenia oznacza np. dział, który wygenerował koszt (np. wysłał przesyłkę) - Dział Marketingu, Dział Logistyki itp. Wartości można dowolnie definiować. Numer MPK powinien być unikalny. Numer MPK przypisujemy do przesyłki tak, by po zmianie nazwy MPK nie zmieniała się ona w danych historycznych.


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.


 

Struktura

Zasób MPK  posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

id

Integer

Unikalny identyfikator

name

String

Nazwa miejsca powstania kosztów

description

String

Opis miejsca powstania kosztów

updated_at

DateTime

Ostatnia aktualizacja  

created_at

DateTime

Data utworzenia  

Przykład zasobu MPK w formacie JSON:

1 2 3 4 5 6 7 8 { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1", "id": 1, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Opis miejsca powstania kosztów", "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00", "updated_at": "2018-05-17T10:35:59.644+02:00" }

 

Lista miejsc powstania kosztów

 

Pobieranie listy wszystkich miejsc powstania kosztów dla wybranej organizacji.

Zasób jest stronicowany. Więcej informacji na stronie https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731055

1 GET /v1/organizations/:organization_id/mpks

Sortowanie wyników

Parametr

Opis

Parametr

Opis

sort_by

Określa atrybut po którym mają zostać posortowane wyniki.

sort_order

Określa rodzaj sortowania - w kolejności malejącej (desc) lub rosnącej (asc).

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/mpks -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json  { "href": "http://api-shipx-pl.easypack24.net:3000/v1/organizations/1/mpks", "count": 3, "page": 1, "per_page": 30, "items": [ { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/3", "id": 3, "name": "First", "description": "Some New Description 1", "created_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00", "updated_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00" }, { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/2", "id": 2, "name": "Second", "description": "Some New Description 2", "created_at": "2018-05-16T13:33:03.745+02:00", "updated_at": "2018-05-17T09:56:11.500+02:00" }, { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1", "id": 1, "name": "Third", "description": "Some New Description 3", "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00", "updated_at": "2018-05-15T22:31:04.316+02:00" } ] }

 

Szczegóły miejsca powstania kosztu

1 GET /v1/mpks/:id

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json  { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1", "id": 1, "name": "Nowa nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Nowy opis miejsca powstania kosztów", "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00", "updated_at": "2018-05-15T22:31:04.316+02:00" }

 

Tworzenie miejsca powstania kosztów

1 POST /v1/organizations/:organization_id/mpks

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Wymagania

Parametr

Typ

Opis

Wymagania

name

String

Nazwa miejsca powstania kosztów

  • Atrybut jest wymagany

  • Wartość atrybutu jest unikatowa w ramach organizacji

  • Maksymalna długość 255 znaków

description

String

Opis miejsca powstania kosztów

  • Atrybut jest wymagany

Przykładowe zapytanie

1 2 3 4 curl -X PUT https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/mpks -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Opis miejsca powstania kosztów" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HTTP/1.1 201 Created Content-Type: application/json  { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/3", "id": 3, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Opis miejsca powstania kosztów", "created_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00", "updated_at": "2018-05-16T13:36:28.332+02:00" }

 

Informacja o błędach:

  • resource_not_found - organizacja o podanym ID nie istnieje


 

Aktualizowanie miejsca powstania kosztu

1 PUT /v1/mpks/:id

Parametry

Parametr

Typ

Opis

Wymagania

Parametr

Typ

Opis

Wymagania

name

String

Nazwa miejsca powstania kosztów

  • Atrybut jest wymagany

  • Wartość atrybutu jest unikatowa w ramach organizacji

  • Maksymalna długość 255 znaków

description

String

Opis miejsca powstania kosztów

  • Atrybut jest wymagany

Przykładowe zapytanie

1 2 3 4 curl -X PUT https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Opis miejsca powstania kosztów" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/mpks/1", "id": 1, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów", "description": "Opis miejsca powstania kosztów", "created_at": "2018-05-15T21:58:49.427+02:00", "updated_at": "2018-05-17T10:35:59.644+02:00" }

 

Informacje o błędach:

  • resource_not_found - webhook o podanym ID nie istnieje