[1.2.0] Statusy

Zasób Statuses reprezentuje statusy, które określają na jakim etapie procesu logistycznego znajduje się przesyłka. Każdy status posiada unikalną w skali systemu nazwę (name). Poza nazwą status posiada również dwa opisy: krótki oraz rozszerzony, w formie zrozumiałej dla człowieka. Można wykorzystać je przy projektowaniu i tworzeniu interfejsów użytkownika, dzięki czemu komunikacja do użytkownika będzie spójna pomiędzy różnymi systemami, a zmiany w opisach statusów widoczne automatycznie.

Zasób Status jest zasobem tylko do odczytu.


Struktura

Element zasobu Statuses posiada następujące atrybuty:

Atrybut

Typ

Opis

Atrybut

Typ

Opis

name

String

Nazwa statusu.

title

String

Krótki opis (tytuł) statusu.

description

String

Długi opis statusu, który dokładniej wyjaśnia aktualny stan przesyłki.

Przykład reprezentacji zasobu Status w formacie JSON:

1 2 3 4 5 { "name": "stored_by_sender", "title": "Umieszczona w Paczkomacie nadawczym", "description": "Paczka oczekuje na wyjęcie z Paczkomatu przez doręczyciela. Stąd trafi do najbliższego oddziału InPost i wyruszy w trasę do Paczkomatu odbiorczego. Na tym etapie Odbiorca otrzyma e-mail informujący o wyruszeniu przesyłki w drogę." }

 

Uwierzytelnianie

Zasób status nie jest autoryzowany, nie jest wymagane podanie tokenu.


 

Lista statusów

Pobieranie listy wszystkich statusów obsługiwanych przez ShipX.

Kolekcja nie obsługuje stronicowania.

1 GET /v1/statuses

 

Kryteria wyszukiwania

Nazwa

Typ

Opis

Nazwa

Typ

Opis

lang

String

Język opisów. Określa w jakim języku mają być zwracane opisy (title i description) dla poszczególnych statusów.

Możliwe wartości: en_GB, pl_PL
Domyślnie: pl_PL 

W przypadku gdy przekazana wartość będzie niepoprawna, API zwróci błąd z kluczem invalid_parameter. Przykład:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json   { "status": 400, "error": "invalid_parameter", "description": "Provided unsupported value (fr_FR) to parameter (lang)", "details": null }shipment_type

String

Rodzaj przesyłki.
Tytuł i opisy statusów zostaną dostosowane dla określonego rodzaju przesyłki.

W przypadku gdy przekazana wartość będzie niepoprawna, serwer zwróci błąd invalid_parameter z kodem HTTP 400 Bad Request:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HTTP/1.1 400 Bad Request Content-Type: application/json   { "status": 400, "error": "invalid_parameter", "description": "Provided unsupported value (inpost_locker) to parameter (shipment_type)", "details": null }

 

Przykład zapytania

1 curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/statuses -H 'Content-Type: application/json'

 

 

Przykładowa odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/statuses", "items": [ { "name": "confirmed", "title": "Przygotowana przez Nadawcę", "description": "Nadawca poinformował nas, że przygotował paczkę do nadania. Podróż paczki jeszcze się nie rozpoczęła." }, { "name": "stored_by_sender", "title": "Umieszczona w Paczkomacie Nadawczym", "description": "Paczka oczekuje na wyjęcie z Paczkomatu przez doręczyciela. Stąd trafi do najbliższego oddziału InPost i wyruszy w trasę do Paczkomatu odbiorczego. Na tym etapie Odbiorca otrzyma e-mail informujący o wyruszeniu przesyłki w drogę." }, {...} ] }

Lista statusów które posiadają przypisany origin_status

 

Origin_status

Name

Origin_status

Name

N/A

created

N/A

offers_prepared

N/A

offer_selected

PPN

confirmed

PWPOK

ready_to_pickup_from_pok

GAB

oversized

NWPOK

dispatched_by_sender_to_pok

NWP

dispatched_by_sender

PKL

collected_from_sender

OZPA

taken_by_courier

PWO

adopted_at_source_branch

WZO

sent_from_source_branch 

PDA

readdressed 

PDD_2

out_for_delivery 

UWP

ready_to_pickup

AWI_3

pickup_reminder_sent

PWP

pickup_time_expired

PDO

avizo

OZPOK

taken_by_courier_from_pok

OPP

rejected_by_receiver

PDMPN

undelivered

MOD

delay_in_delivery

ZDN

returned_to_sender

OW

ready_to_pickup_from_branch

DOR

delivered

ANU

canceled

ZAR

claimed

PWP_1

stack_in_customer_service_point

DOPM

stack_parcel_pickup_time_expired

OZP_1

unstack_from_customer_service_point

PWP_2

courier_avizo_in_customer_service_point

PDO_1

taken_by_courier_from_customer_service_point

PWPM

stack_in_box_machine

DOPM_1

stack_parcel_in_box_machine_pickup_time_expired

OZPMM

unstack_from_box_machine

POS

adopted_at_sorting_center

PDD_3

out_for_delivery_to_address

AWI_1

pickup_reminder_sent_address

BDA

undelivered_wrong_address

BRG

undelivered_cod_cash_receiver

PDP

redirect_to_box

APDP

canceled_redirect_to_box