[1.6.0] Wyszukiwanie przesyłek

Wyszukiwanie przesyłek w API X odbywa się poprzez podanie jednego lub więcej z poniższych kryteriów jako parametr w zapytaniu GET wykonanym na adres URI kolekcji przesyłek:

  • /v1/organizations/:organization_id/shipments

Przykładowe zapytanie

 

GET /v1/organizations/12345/shipments?status=confirmed&created_at=2016-01-01 HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer lkfjasd9f70y43ohriw...[ommited for brevity]...

Uwaga! Klienci debetowi

Nie zwracamy cen dla klientów debetowych.

Atrybut rate przyjmuje wartość null


Kryteria wyszukiwania

ParametrTypDziałaniePrzykład
id

Integer

Array

Wyszukuje przesyłkę, o podanym id.

Wyszukuje przesyłki o podanych id.

?id=1

?id=1,2

created_atDateWyszukuje przesyłki utworzone w danym dniu.?created_at=2016-01-07
created_at_gteqTime

Wyszukuje przesyłki których czas stworzenia jest >= wskazany czas.

Czas może być podany w formacie ISO 8601 lub podobnym, a także jako timestamp.

?created_at_gteq=2016-01-01T13:10+01:00

?created_at_gteq=1451650200

created_at_lteqTime

Wyszukuje przesyłki utworzone wcześniej niż wskazany czas.

Czas może być podany w formacie ISO 8601 lub podobnym, a także jako timestamp.

?created_at_lteq=2016-01-01T13:10+01:00

?created_at_lteq=1451650200

tracking_numberStringWyszukuje przesyłki, których numer trackingowy jest identyczny jak wskazany ciąg.?tracking_number=630000328531876219900746
tracking_number_contStringWyszukuje przesyłki, których numer trackingowy zawiera wskazany ciąg.?tracking_number_cont=5318
status

String

Array

Wyszukuje przesyłki we wskazanym statusie.

Wyszukuje przesyłki w jednym ze wskazanych statusów.

?status=confirmed

?status=confirmed,offers_prepared

service

String

Array

Wyszukuje przesyłki, dla których zakupiona została wskazana usługa.

Wyszukuje przesyłki, dla których zakupiona została jedna ze wskazanych usług.

?service=inpost_courier_express_1700

?service=inpost_locker_standard,inpost_courier_standard

carrier

String

Array

Wyszukuje przesyłki, dla których została zakupiona usługa wskazanego przewoźnika.

Wyszukuje przesyłki, dla których została zakupiona usługa jednego ze wskazanych przewoźników.

?carrier=InPost%20Kurier

?carrier=InPost%20Kurier,InPost%20Paczkomaty

insurance_amount_gteqNumberWyszukuje przesyłki ubezpieczone na kwotę równą lub większą niż wskazana.?insurance_amount_gteq=50
insurance_amount_lteqNumberWyszukuje przesyłki ubezpieczone na kwotę mniejszą lub równą niż wskazana.?insurance_amount_lteq=100
cod_amount_gteqNumberWyszukuje przesyłki z wartością pobrania większą lub równą wskazanej.?cod_amount_gteq=50
cod_amount_lteqNumberWyszukuje przesyłki z wartością pobrania mniejszą lub równą wskazanej.?cod_amount_lteq=100
receiver_nameStringWyszukuje przesyłki, w których imię, nazwisko lub nazwa firmy odbiorcy rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?receiver_name=smith
receiver_addressStringWyszukuje przesyłki, w których adres odbiorcy (street lub line1) rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?receiver_address=Zaw
receiver_cityStringWyszukuje przesyłki, w których miejscowość odbiorcy jest identyczna jak wskazany ciąg.?receiver_city=Kraków
receiver_post_codeStringWyszukuje przesyłki, w których kod pocztowy odbiorcy zaczyna się od wskazanego ciągu.?receiver_post_code=30-442
receiver_country_codeStringWyszukuje przesyłki, w których kod kraju odbiorcy jest identyczny jak wskazany ciąg.?receiver_country_code=PL
receiver_phoneStringWyszukuje przesyłki, w których numer telefonu odbiorcy jest identyczny jak wskazany ciąg.?receiver_phone=123123123
receiver_emailStringWyszukuje przesyłki, w których adres e-mail odbiorcy rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?receiver_email=devnull@inpost.pl
sender_nameStringWyszukuje przesyłki, w których imię, nazwisko lub nazwa firmy nadawcy rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?sender_name=smith
sender_addressStringWyszukuje przesyłki, w których adres nadawcy (street lub line1) rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?sender_address=Zaw
sender_cityStringWyszukuje przesyłki, w których miejscowość nadawcy jest identyczna jak wskazany ciąg.?sender_city=Kraków
sender_post_codeStringWyszukuje przesyłki, w których kod pocztowy nadawcy zaczyna się od wskazanego ciągu.?sender_post_code=30-442
sender_country_codeStringWyszukuje przesyłki, w których kod kraju nadawcy jest identyczny jak wskazany ciąg.?sender_country_code=PL
sender_phoneStringWyszukuje przesyłki, w których numer telefonu nadawcy jest identyczny jak wskazany ciąg.?sender_phone=123123123
sender_emailStringWyszukuje przesyłki, w których adres e-mail nadawcy rozpoczyna się od wskazanego ciągu.?sender_email=devnull@inpost.pl
monitoring
StringWyszukuje przesyłki, których status jest na liście:

dispatched_by_sender, collected_from_sender, taken_by_courier, adopted_at_source_branch, sent_from_source_branch,
adopted_at_sorting_center, sent_from_sorting_center, adopted_at_target_branch, out_for_delivery ready_to_pickup,
ready_to_pickup, pickup_reminder_sent, delivered, pickup_time_expired, avizo, claimed, returned_to_sender, canceled,
other, dispatched_by_sender_to_pok, out_for_delivery_to_address, pickup_reminder_sent_address, rejected_by_receiver,
undelivered_wrong_address, undelivered_incomplete_address, undelivered_unknown_receiver, undelivered_cod_cash_receiver,
taken_by_courier_from_pok, undelivered, return_pickup_confirmation_to_sender, ready_to_pickup_from_branch,
delay_in_delivery, redirect_to_box, canceled_redirect_to_box, readdressed, undelivered_no_mailbox, oversized,
undelivered_lack_of_access_letterbox, ready_to_pickup_from_pok, ready_to_pickup_from_pok_registered, undelivered_not_live_address

?monitoring=true
external_customer_id
StringWyszukiwanie przesyłek nadanych przez broker'a, którego id jest identyczne jak wskazany ciąg.
?external_customer_id=broker10
sending_method

String

Array

Wyszukuje przesyłki mające wskazany sposób nadania.

Wyszukuje przesyłki mające jeden ze wskazanych sposobów nadania.

?sending_method =parcel_locker

?sending_method =parcel_locker,dispatch_order

only_choice_active_offersBooleanWyszukuje przesyłki, które posiadają flagę 'only_choice_of_offer' ustawioną na true oraz nie wygaśnięte oferty.?only_choice_active_offers=true
offers_statusStringWyszukuje przesyłki posiadające oferty o wskazanym statusie.?offers_status=available

Sortowanie wyników

Wyniki wyszukiwania można sortować przekazujący parametr sort_by, który może przyjmować przyjmować następujące wartości:

Wartość sort_byDziałaniePrzykład
idSortuje przesyłki po identyfikatorze?sort_by=id
created_atSortuje przesyłki po czasie utworzenia?sort_by=created_at
tracking_numberSortuje przesyłki po numerze trackingowym?sort_by=tracking_number
serviceSortuje przesyłki po nazwie usługi?sort_by=service
statusSortuje przesyłki po statusie?sort_by=status
insurance_amountSortuje przesyłki po kwocie ubezpieczenia?sort_by=insurance_amount
cod_amountSortuje przesyłki po kwocie pobrania?sort_by=cod_amount
external_customer_id
Sortuje przesyłki po id broker'a?sort_by=external_customer_id

Sortowanie może odbywać się w dwóch kierunkach, poprzez użycie parametru sort_order:

Wartość sort_orderDziałaniePrzykład
ascSortuje przesyłki rosnąco?sort_order=asc&sort_by=insurance_amount
descSortuje przesyłki malejąco?sort_order=desc&sort_by=status

Domyślnie wyniki sortowane są malejąco (desc) wg daty utworzenia przesyłki (created_at).