Śledzenie przesyłek

Aktualny status przesyłki nadanej za pomocą kodu zwrotu można sprawdzić korzystając z funkcji Raport.

Status będzie znajdował się w parametrze <reverseReturnPackStatus>Sent</reverseReturnPackStatus>.

Parametr zostanie zwrócony, wtedy gdy za pomocą kodu zwrotu zostanie nadana przesyłka.

Korzystając z numeru przesyłki który będzie dostępny w parametrze <reverseReturnPackCode>600000627283000026230130</reverseReturnPackCode> można sprawdzać statusy przesyłek za pomocą API ShipX https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731050.