Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Ten artykuł zawiera listę zmian wprowadzonych w dokumentacji wraz z linkami do poszczególnych artykułów. Lista zmian jest uporządkowana według dat modyfikacji.

Kategoria zamian:

 • Status
  colourRed
  titlemajor
  - używana do określania zmian niekompatybilnych wstecznie lub przełomowych względem opublikowanej aktualnie dokumentacji oraz obowiązującej wersji interfejsu API.

 • Status
  colourYellow
  titleminor
  - używana do określenia kolejnych przyrostów funkcjonalności w dokumentacji oraz interfejsu API, nie powodująca niekompatybilności.

 • Status
  colourGreen
  titlepatch
  - określająca zmiany/poprawki nie powodujące niekompatybilności wstecznej ani przyrostów funkcjonalności oraz zamiany informacyjne.


07.02.2024

Status
colourYellow
titleMINOR
- Aktualizacja opisu parametru lowest_price w zakresie wymagalności dla metod

InPost Pay (Basket App) i Merchant Backend API zwracających szczegóły koszyka.

:

Parametr lowest_price należy przekazać obligatoryjnie, gdy została przekazana cena promocyjna promo_price.


29.01.2024

Status
colourGreen
titlePATH
- Aktualizacja opisu parametrów account_info.mail i delivery.mailw opisie metody służącej do utworzenia zamówienia-Utworzenie zamówienia


18.12.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
- Aktualizacji opisu metod udostępnionych przez InPost Pay (Basket App) poprzez podanie fragmentów kodu i przykładów implementacji w języku PHP.


14.12.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
- Aktualizacja opisu dla parametru order_id metody GET /v1/izi/transaction w Zwroty i transakcje


13.12.2023

Status
colourRed
titleMAJOR
- Dodano nowe parametry max_width oraz frame_style w kodzie html widgetu https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#Osadzenie-html


08.11.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
- Aktualizacja opisu dla metody iziBindingDelete o uwagi dla developera w https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziBindingDelete


03.11.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
- Aktualizacja opisu dla parametrów summary.basket_final_price i summary.basket_promo_price w Aktualizacja lub dodanie koszyka ,Potwierdzenie powiązania koszyka ,Pobranie szczegółów koszyka , Aktualizacja koszyka.


30.10.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
Uzupełnienie opisu metod iziGetPayData, iziGetIsBound, iziAddToCart dla Widget frontend o przykłady implementacji i przykłady odpowiedzi. Uzupełnienie opisu używanych parametrów o przykłady zastosowania dla https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#Osadzenie-html


12.10.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
Aktualizacja Swagger o opis dla obiektu related_products_event_data - Merchant Backend API


02.10.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
Uzupełniono opis metod dla InPost API i Merchant Backend API wraz z parametrami


27.09.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
Aktualizacja Swagger - InPost Pay (Basket App)

Status
colourGreen
titlePATCH
Aktualizacja Swagger - Merchant Backend API


15.09.2023

Status
colourGreen
titlePATCH
Aktualizacja Swagger o opis dla delivery_options - InPost Pay (Basket App)

Status
colourGreen
titlePATCH
Aktualizacja Swagger o opis dla delivery_options - Merchant Backend API


07.09.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API - InPost Pay (Basket App)

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API - Merchant Backend API


28.08.2023

Status
colourRed
titlemajor
Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price - InPost Pay (Basket App)

Status
colourRed
titlemajor
Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price, usunięcie obiektu address_details z response POST/v1/izi/order oraz GET/v1/izi/order/{order_id} - Merchant Backend API


25.08.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja Swagger - Merchant Backend API


08.08.2023


07.08.2023

Status
colourGreen
titlepatch
Dodano opis dla wartości pola binding_place - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#Osadzenie-html

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja Swagger o dopisanie kodów błędów - InPost Pay (Basket App)


02.08.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja w Swagger dla
DELETE /v1/izi/basket/{basket_id}/binding oraz DELETE /v1/izi/browser/{browser_id}/binding -InPost Pay (Basket App)
POST /v1/izi/order - Merchant Backend API


01.08.2023

Status
colourYellow
titleMINOR
Zaktualizowano diagram sekwencji dla koszyka powiązanego z InPost Pay - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/136806401/Diagramy+sekwencji+dla+InPost+Pay+Widget#UC.01-Koszyk-powi%C4%85zany-z-InPost-Pay


31.07.2023

Status
colourYellow
titleMINOR
Zaktualizowano html w sekcji Osadzanie HTML - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#Osadzenie-html

Status
colourYellow
titleMINOR
Dodano informacje o wyświetlaniu w zależności od danych z serwera - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#Wy%C5%9Bwietlanie-w-zale%C5%BCno%C5%9Bci-od-parametr%C3%B3w-bindowania


21.07.2023

Status
colourGreen
titlepatch
Aktualizacja opisu dla “Połączenie koszyka z innym numerem telefonu (Usunięcie/desynchronizacja koszyka powiązanego z InPost Pay) [12-22]: “ - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/136806401/Diagramy+sekwencji+dla+InPost+Pay+Widget#UC.01-Koszyk-powi%C4%85zany-z-InPost-Pay


18.07.2023

Status
colourYellow
titleminor
Uzupełnienie iziGetOrderComplete i dodanie informacji o aktualizacji liczby produktów na przycisku - Widget - frontend

Status
colourYellow
titleminor
Dodano iziGetBrowserData; handleThankYouNode; opis BrowserId - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziGetBrowserData

Status
colourGreen
titlepatch
Poprawiono opis iziAddToCart - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziAddToCart


07.07.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja opisu “Signature verification algorithm” - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206/Merchant+Backend+API#Algorytm-weryfikacji-sygnatury

Status
colourYellow
titleminor
Dodano merchant-external-id do /api/v1/izi/signing-keys/public oraz /api/v1/izi/signing-keys/public/{version}. Brak konieczności przekazywania merchant-external-id podczas onboardingu i z requestami.


06.07.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja w obszarze Widget - frontend:

Status
colourYellow
titleminor
Dodanie iziGetPayData - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziGetPayData / deprecated iziGetBingingData - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziGetBindingData-(deprecated)


05.07.2023

Status
colourYellow
titleminor
Aktualizacja opisu “Signature verification algorithm” - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206/Merchant+Backend+API#Algorytm-weryfikacji-sygnatury


04.07.2023

Status
colourGreen
titlepatch
Uaktualnienie iziAddToCart - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziAddToCart

Status
colourGreen
titlepatch
Uaktualnienie opisu metod
Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/baskets i
Status
colourBlue
titleGET
/v1/izi/orders w https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052/InPost+Pay+Basket+App#InPost-Pay-API%5BhardBreak%5D


30.06.2023

Status
colourYellow
titleminor
Uaktualnienie iziGetOrderComplete - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziGetOrderComplete