Zwroty i transakcje

W tym rozdziale dowiesz się jak obsłużyć zwroty transakcji oraz jak korzystać z Portalu Merchanta.


Zwroty transakcji mogą być zlecane przez Merchanta poprzez API, w tym celu należy przygotować obsługę metod opisanych w Zwroty i transakcje - API. Drugim sposobem wykonania zwrotu jest ręcznie zlecenie poprzez Portal Merchanta.


Funkcjonalność wykonywania zwrotów nie jest dostępna w godzinach 00:00 - 06:00 ze względu na wykonywanie w tym czasie procesu rozliczeń/wypłat na konto Merchanta.

Zwroty i transakcje - API

Aplikacja Merchant API która jest częścią systemu InPost Pay dostarcza następujące usługi:

 • GET /v1/izi/transaction Pozwalająca na pobranie listy transakcji dla zautoryzowanego Merchanta. Pełen opis pól dotyczących
  transakcji oraz filtrów przy pomocy których można ograniczyć zwracany rezultat, znajduje się poniżej.

 • POST /v1/izi/transaction/{transaction_id}/refund Pozwalająca na zlecenie pełnego lub częściowego zwrotu dla wybranej transakcji,
  przeprowadzonej w jednym ze sklepów zautoryzowanego Merchanta. W przypadku tej usługi, przeprowadzana jest dodatkowa
  weryfikacja zlecenia poprzez weryfikację sygnatury wiadomości.

Do wygenerowania sygnatury należy użyć secret'u. Aby go otrzymać można go wygenerować samodzielnie w serwisie merchant.inpost.pl lub skontaktować się ze wsparciem dostępnym pod adresem integracjapay@inpost.pl

Nie jest to ten sam client_secret, wykorzystywany w celu otrzymania access_token'u. Pełen opis jak poprawnie wygenerować sygnaturę wiadomości znajduje się poniżej.


Lista metod:

Autoryzacja

 

Autentykacja jest wymagana i jest ona przeprowadzana tak samo jak w przypadku integracji z InPost Pay (Basket App). Należy pobrać access_token przy
pomocy posiadanego client_id oraz client_secret, a następnie przekazać go jako Bearer Token w nagłówku Authorization.

Dostępne środowiska:


 

Specyfikacja REST API

 


 

Panel Merchanta

Portal Merchanta, to portal umożliwiający:

 • Oglądanie szczegółów poszczególnych transakcji

 • Realizację zwrotów

 • Wyszukiwanie rozliczeń

 • Podgląd podpisanych dokumentów.

 Na samym dole strony znajdziesz instrukcje korzystania z Portalu Merchanta.

Link do panelu Merchanta (zwroty i transakcje): https://malaysia.prod.0000wpo12a.vodeno.online/centaur-web/

Link do panelu administratora (nadawanie uprawnień): https://malaysia.prod.0000wpo12a.vodeno.online/

Instrukcja obsługi panelu Merchanta

 • Instrukcja użytkownika

 • Przykładowy raport rozliczeniowy