Developer DocumentationsChangelog

Changelog

27.09.2023

Aktualizacja Swagger - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052

Aktualizacja Swagger - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206


 

07.09.2023

Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052

Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206


 

28.08.2023

Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052

Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price, usunięcie obiektu address_details z response POST/v1/izi/order oraz GET/v1/izi/order/{order_id} - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206


 

02.08.2023

Aktualizacja w Swagger dla
DELETE /v1/izi/basket/{basket_id}/binding oraz DELETE /v1/izi/browser/{browser_id}/binding -https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052
POST /v1/izi/order - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206


 

21.07.2023

Aktualizacja opisu dla “Połączenie koszyka z innym numerem telefonu (Usunięcie/desynchronizacja koszyka powiązanego z InPost Pay) [12-22]: “ - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/136806401/Diagramy+sekwencji+dla+InPost+Pay+Widget#UC.01-Koszyk-powi%C4%85zany-z-InPost-Pay


 

18.07.2023

Uzupełnienie iziGetOrderComplete i dodanie informacji o aktualizacji liczby produktów na przycisku - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001

Dodano iziGetBrowserData; handleThankYouNode; opis BrowserId - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziGetBrowserData

Poprawiono opis iziAddToCart - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziAddToCart


 

07.07.2023

Aktualizacja opisu “Signature verification algorithm” - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/158728206/Merchant+Backend+API#Algorytm-weryfikacji-sygnatury

Dodano merchant-external-id do /api/v1/izi/signing-keys/public oraz /api/v1/izi/signing-keys/public/{version}. Brak konieczności przekazywania merchant-external-id podczas onboardingu i z requestami.


 

04.07.2023

Uaktualnienie iziAddToCart - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001/Widget+-+frontend#iziAddToCart

Uaktualnienie opisu metod GET /v1/izi/baskets i GET /v1/izi/orders w https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/129794052/InPost+Pay+Basket+App#InPost-Pay-API%5BhardBreak%5D