Changelog

Ten artykuł zawiera listę zmian wprowadzonych w dokumentacji wraz z linkami do poszczególnych artykułów. Lista zmian jest uporządkowana według dat modyfikacji.

Kategoria zamian:

  • major - używana do określania zmian niekompatybilnych wstecznie lub przełomowych względem opublikowanej aktualnie dokumentacji oraz obowiązującej wersji interfejsu API.

  • minor - używana do określenia kolejnych przyrostów funkcjonalności w dokumentacji oraz interfejsu API, nie powodująca niekompatybilności.

  • patch - określająca zmiany/poprawki nie powodujące niekompatybilności wstecznej ani przyrostów funkcjonalności oraz zamiany informacyjne.


 

26.02.2024

MINOR - Dodano nowy parametr min_height w kodzie widgetu - https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/131072001


 

07.02.2024

MINOR - Aktualizacja opisu parametru lowest_price w zakresie wymagalności dla metod:

Parametr lowest_price należy przekazać obligatoryjnie, gdy została przekazana cena promocyjna promo_price.


 

29.01.2024

PATH - Aktualizacja opisu parametrów account_info.mail i delivery.mail w opisie metody służącej do utworzenia zamówienia -


 

18.12.2023

PATCH - Aktualizacji opisu metod udostępnionych przez InPost Pay (Basket App) poprzez podanie fragmentów kodu i przykładów implementacji w języku PHP.


 

14.12.2023

PATCH - Aktualizacja opisu dla parametru order_id metody GET /v1/izi/transaction w


 

13.12.2023

MAJOR - Dodano nowe parametry max_width oraz frame_style w kodzie html widgetu


 

08.11.2023

PATCH - Aktualizacja opisu dla metody iziBindingDelete o uwagi dla developera w


 

03.11.2023

PATCH - Aktualizacja opisu dla parametrów summary.basket_final_price i summary.basket_promo_price w Aktualizacja lub dodanie koszyka ,Potwierdzenie powiązania koszyka ,Pobranie szczegółów koszyka , Aktualizacja koszyka.


 

 

 

30.10.2023

PATCH Uzupełnienie opisu metod iziGetPayData, iziGetIsBound, iziAddToCart dla Widget frontend o przykłady implementacji i przykłady odpowiedzi. Uzupełnienie opisu używanych parametrów o przykłady zastosowania dla


 

12.10.2023


 

02.10.2023

PATCH Uzupełniono opis metod dla InPost API i Merchant Backend API wraz z parametrami


 

27.09.2023

PATCH Aktualizacja Swagger -

PATCH Aktualizacja Swagger -


 

15.09.2023

PATCH Aktualizacja Swagger o opis dla delivery_options -

PATCH Aktualizacja Swagger o opis dla delivery_options -


 

07.09.2023

minor Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API -

minor Aktualizacja Swagger o dodanie free_delivery_minimum_gross_price do metod zwracających szczegóły koszyka i opisanie kodów błędów dla metod API -


 

28.08.2023

major Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price -

major Aktualizacja Swagger o dodanie wymagalności pola order_final_price, usunięcie obiektu address_details z response POST/v1/izi/order oraz GET/v1/izi/order/{order_id} -


 

25.08.2023

minor Aktualizacja Swagger -


 

08.08.2023


 

07.08.2023

patch Dodano opis dla wartości pola binding_place -

minor Aktualizacja Swagger o dopisanie kodów błędów -


 

04.08.2023

patch Zaktualizowano diagramy sekwencji wraz z opisem dla:

minor Aktualizacja Swagger -


 

02.08.2023

minor Aktualizacja w Swagger dla
DELETE /v1/izi/basket/{basket_id}/binding oraz DELETE /v1/izi/browser/{browser_id}/binding -
POST /v1/izi/order -


 

01.08.2023

MINOR Zaktualizowano diagram sekwencji dla koszyka powiązanego z InPost Pay -


 

31.07.2023

MINOR Zaktualizowano html w sekcji Osadzanie HTML -

MINOR Dodano informacje o wyświetlaniu w zależności od danych z serwera -


 

21.07.2023

patch Aktualizacja opisu dla “Połączenie koszyka z innym numerem telefonu (Usunięcie/desynchronizacja koszyka powiązanego z InPost Pay) [12-22]: “ -


 

18.07.2023

minor Uzupełnienie iziGetOrderComplete i dodanie informacji o aktualizacji liczby produktów na przycisku -

minor Dodano iziGetBrowserData; handleThankYouNode; opis BrowserId -

patch Poprawiono opis iziAddToCart -


 

07.07.2023

minor Aktualizacja opisu “Signature verification algorithm” -

minor Dodano merchant-external-id do /api/v1/izi/signing-keys/public oraz /api/v1/izi/signing-keys/public/{version}. Brak konieczności przekazywania merchant-external-id podczas onboardingu i z requestami.


 

06.07.2023

minor Aktualizacja w obszarze Widget - frontend:

minor Dodanie iziGetPayData - / deprecated iziGetBingingData -


 

05.07.2023

minor Aktualizacja opisu “Signature verification algorithm” -


 

04.07.2023

patch Uaktualnienie iziAddToCart -

patch Uaktualnienie opisu metod GET /v1/izi/baskets i GET /v1/izi/orders w


 

30.06.2023

minor Uaktualnienie iziGetOrderComplete -


 

29.06.2023

minor Uaktualnienie iziGetIsBound -