[1.6.0] Walidacja formularzy

Walidator (ang. validator) – jest skryptem sprawdzającym poprawność przekazywanych informacji w strukturze o określonej składni (JSON w przypadku metody POST lub jako parametr w przypadku metody GET). W przypadku platformy ShipX przeprowadzamy kilka wariantów walidacji jednocześnie.

Wraz z wysłaniem żądania, przekazywane są wartości podlegające walidacji, dzięki której przekazywane dane zgodne są z założeniami platformy, przyjmującej żądanie.

Dane, które nie spełniają założeń walidacji, nie są zapisywane przez platformę. Użytkownik w takim przypadku informowany jest czytelnym komunikatem zwrotnym.

Zasób posiada informacje dot. walidacji formularzy wykorzystywanych w ShipX.

Custom Attributes Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

target_point

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_standard, inpost_locker_allegro, inpost_locker_pass_thru, inpost_letter_allegro.

dropoff_point

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_pass_thru.

Wymagalność przekazania atrybutu dropoff_point występuje wraz z przekazaniem atrybutu sending_method

Powyższa wymagalność występuje wyłącznie dla następujących wartości atrybutu sending_method (parcel_locker, pok, courier_pok)

sending_method

String

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_locker_allegro, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro.

Dopuszczalne wartości (parcel_locker, pok, pop, courier_pok, branch, dispatch_order), możliwość przekazania pustego atrybutu.


 

Insurance Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

amount

Decimal

Atrybut nie jest wymagany

Minimum 1 mniej niż 10000000

currency

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość PLN


 

Parcels Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

dimensions

Dimensions Simple Form

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy template nie zostanie przekazany.

template

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy dimensions oraz weight nie zostanie przekazany.

weight

Weight Simple Form

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się z chwilą kiedy template nie zostanie przekazany.

id

String

Atrybut nie jest wymagany

is_non_standard

Boolean

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość null

Dodatkowa walidacja:

Przekazując kolekcję, pojawia się wymagalność przekazania atrybutu id w obiekcie paczki, jeśli atrybut id nie zostanie przekazany, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

Przekazując kolekcję, pojawia się wymagalność przekazania atrybutu id w obiekcie paczki, jeśli atrybut id nie będzie unikatowy w ramach żądania, użytkownik otrzyma stosowny komunikat.


 

Dimensions Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

height

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

length

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

width

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 1000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

unit

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość mm


 

Weight Simple Form

Atrybut

Typ

Walidacja

 

Atrybut

Typ

Walidacja

 

amount

Float

Atrybut jest wymagany, minimum 1 mniej niż 10000000, możliwość przekazania pustego atrybutu.

 

unit

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość kg

 


 

Receiver Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

company_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut first_name, last_name oraz address.

Maksimum 255 znaków.

email

String

Atrybut nie jest wymagany, możliwość przekazania pustego atrybutu, w przypadku przesyłek Paczkomat® atrybut jest wymagany.

phone

String

Atrybut jest wymagany. Tylko 9 cyfr (333222111)

address

Address Form

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:
inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette, inpost_courier_local_standard, inpost_courier_local_express, inpost_courier_local_super_express, inpost_letter_allegro, inpost_courier_allegro, inpost_courier_c2c.

first_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, email oraz phone

last_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, email oraz phone


 

Sender Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

company_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut first_name oraz last_name

email

String

Atrybut nie jest wymagany, możliwość przekazania pustego atrybutu.

phone

String

Atrybut jest wymagany. Tylko 9 cyfr (333222111)

address

Address Form

Atrybut jest wymagany dla poniższych serwisów:

inpost_courier_standard, inpost_courier_express_1000, inpost_courier_express_1200, inpost_courier_express_1700, inpost_courier_palette, inpost_courier_local_standard, inpost_courier_local_express, inpost_courier_local_super_expres.

first_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, first_name lub last_name

last_name

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy nie zostanie przekazany atrybut company_name, first_name lub last_name


 

Address Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

line1

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

city

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

post_code

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

country_code

String

Atrybut nie jest wymagany

street

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address

building_number

String

Atrybut nie jest wymagany, wymagalność pojawia się w momencie kiedy zostanie przekazany atrybut address


 

Create Address Form

Atrybut

Typ

Walidacja

 

Atrybut

Typ

Walidacja

 

street

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest nieprzekazanie atrybutów line1 / line2 lub przekazanie atrybutu building_number

 

building_number

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest nieprzekazanie atrybutów line1 / line2 lub przekazanie atrybutu street

 

line1

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków, warunkiem walidacji atrybutu jest przekazanie atrybutu line2

 

line2

String

Atrybut nie jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków

 

city

String

Atrybut jest wymagany, maksymalna długość 255 znaków

 

post_code

String

Atrybut jest wymagany, format adresu zgodnie z konwencją Polskiego adresu pocztowego np. 00-000

 

country_code

String

Atrybut nie jest wymagany, minimum 2 znaki, maksimum 3 znaki

 


 

Cod Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

amount

Decimal

Atrybut nie jest wymagany, Z chwilą przekazania danych system oczekuje wartości z przedziału od 1 do 10000000

currency

String

Atrybut nie jest wymagany, domyślna wartość PLN


 

Shipment Select Offers Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

id

String

Atrybut nie jest wymagany

shipment_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer

offer_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer


 

Bulk Buy Shipments Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

id

String

Atrybut nie jest wymagany

shipment_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer

offer_id

Integer

Atrybut jest wymagany

  • Dopuszczalny format Integer


 

Format Parameters Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

field_separator

String

Atrybut nie jest wymagany

character_encoding

String

Atrybut nie jest wymagany

text_qualifier

String

Atrybut nie jest wymagany

sheets_index

Array[Integer]

Atrybut nie jest wymagany


 

Mapping Form

Atrybut

Typ

Walidacja

Atrybut

Typ

Walidacja

custom_attributes

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

insurance

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

cod

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

additional_services

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

service

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

parcels

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

receiver

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null

sender

String

Atrybut nie jest wymagany, defaultowa wartość null