[1.6.4] Tworzenie i podgląd wielu przesyłek

Zasób Batch słuzy do tworzenia i podglądu wielu przesyłek. W trybie asynchronicznym po walidacji każda przesyłka procesuje sie w osobnym wątku, a co za tym idzie informacje zwrotne sa wysyłane na WebHooki dla każdej przesyłki z osobna.

Na tej stronie

 

Zasób Batch posiada następujące atrybuty:

AtrybutTypOpis
idIntegerId obiektu
statusStringStatus przetwarzania przesyłek
shipmentsArray[Shipment]Przesyłki
created_atDateTimeData utworzenia
updated_atDateTime Data aktualizacji

Przykład zasobu Batch w formacie JSON:

{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16",
 "id": 16,
 "status": "done",
 "shipments": [
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/151",
   "id": 151,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900067"
  },
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/150",
   "id": 150,
   "status": "confirmed",
	  "tracking_number": "633100159730624319900068"
  }
 ],
 "created_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00",
 "updated_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00"
}


Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i aktualnego access tokenu.


Uwaga! Klienci debetowi

Po utworzeniu przesyłki, nie zwracamy cen dla klientów debetowych.

Atrybut rate przyjmuje wartość null

Tworzenie wielu przesyłek

POST /v1/organizations/:organization_id/batches

Parametry

ParametrTypOpisWalidacja
only_choice_of_offerBoolean

Ustawienie parametru na true powoduje że oferta we wszystkich przesyłkach zostanie wybrana dla podanego serwisu, ale nie zostanie automatycznie opłacona.
Taka przesyłkę trzeba opłacić przed końcem wygaśnięcia oferty wykonując operacje (Opłacanie przesyłki).
Parametr ten można ustawić również dla każdej przesyłki z osobna (w takim przypadku parametr ustawiony w przesyłce ma wyższy priorytet).

Atrybut nie jest wymagany.

 • Defoultowa wartość false
shipmentsArray[Hash]
ParametrTypeOpis
idStringWymagany. Unikalny identyfikator danej przesyłki, który pozwala zwrócić użytkownikowi informację o błędach walidacji przypisanych do konkretnej przesyłki. Id nie jest zapisywany w bazie danych i nie jest zwracany jak atrybut utworzonej przesyłki.
......Pozostałe parametry przesyłki uproszczonej opisane na Uproszczone tworzenie przesyłki

Atrybut nie jest wymagany.

 • Minimum 1
 • Maksimum 2500


Przykład zapytania

curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/batches -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{ 
 "only_choice_of_offer": false,
 "shipments": [
  {
   "id": 1,
   "service": "inpost_locker_standard",
	 "reference": "Test",
   "custom_attributes": {
    "target_point": "KRA012"
   },
   "parcels":{
    "template": "small"
   },
   "receiver": {
    "company_name": "Company name 1",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "888888888",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {
    "company_name": "Company name 2",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "999999999",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "cod": {
    "amount": 1,
    "currency": "PLN"
   },
   "insurance": {
    "amount": 23,
    "currency": "PLN"
   }
  },
  {
   "id": 2,
   "service": "inpost_locker_standard",
	 "reference": "Test",
   "custom_attributes": {
    "target_point": "KRA012"
   },
   "parcels":{
    "template": "small"
   },
   "receiver": {
    "company_name": "Company name 1",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "888888888",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "sender": {
    "company_name": "Company name 2",
    "email": "sklep@inpost.pl",
    "phone": "999999999",
    "address": {
     "line1": "Zawila 65L",
     "city": "Krakow",
     "post_code": "30-390",
     "country_code": "PL"
    }
   },
   "cod": {
    "amount": 1,
    "currency": "PLN"
   },
   "insurance": {
    "amount": 23,
    "currency": "PLN"
   }
  }
 ]
}'
curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/batches -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' -d '{ 
"only_choice_of_offer": false,
"shipments": [
{
"id": 1,
"service": "inpost_locker_standard",
"reference": "Test",
"custom_attributes": {
"target_point": "KRA012"
},
"parcels":{
"template": "small"
},
"receiver": {
"name": "Name",
"company_name": "Company name",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Kowalski",
"email": "receiver@example.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Cybernetyki",
"building_number": "10",
"city": "Warszawa",
"post_code": "02-677",
"country_code": "PL"
}
},
"sender": {
"name": "Nazwa",
"company_name": "InPost S.A.",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Nowak",
"email": "sender@email.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Malborska",
"building_number": "130",
"city": "Kraków",
"post_code": "30-624",
"country_code": "PL"
}
}
},
{
"id": 2,
"service": "inpost_locker_standard",
"reference": "Test",
"custom_attributes": {
"target_point": "KRA012"
},
"parcels":{
"template": "small"
},
"receiver": {
"name": "Name",
"company_name": "Company name",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Kowalski",
"email": "receiver@example.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Cybernetyki",
"building_number": "10",
"city": "Warszawa",
"post_code": "02-677",
"country_code": "PL"
}
},
"sender": {
"name": "Nazwa",
"company_name": "InPost S.A.",
"first_name": "Jan",
"last_name": "Nowak",
"email": "sender@email.com",
"phone": "888000000",
"address": {
"street": "Malborska",
"building_number": "130",
"city": "Kraków",
"post_code": "30-624",
"country_code": "PL"
}
}
}
]
}'

Odpowiedź

HTTP/1.1 201 Created
Content-Type: application/json
{
"href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/1672413",
"id": 1672413,
"status": "in_progress",
"shipments": [],
"created_at": "2021-08-11T13:12:50.325+02:00",
"updated_at": "2021-08-11T13:12:50.325+02:00"
}

Informacje o błędach

 Serwer może zwrócić następujące błędy

 • validation_failed - błąd walidacji 
 • forbidden - akcja jest niedostępna dla podanego tokenu
 • token_invalid - użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji


Podgląd wielu przesyłek

GET /v1/batches/:id

Przykład zapytania

curl -X GET https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16 -H 'Authorization: Bearer token' -H 'content-type: application/json' 

Odpowiedź

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/batches/16",
 "id": 16,
 "status": "done",
 "shipments": [
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/151",
   "id": 151,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900067"
  },
  {
   "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/150",
   "id": 150,
   "status": "confirmed",
    "tracking_number": "633100159730624319900068"
  }
 ],
 "created_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00",
 "updated_at": "2017-06-08T14:17:25.675+02:00"
}

Informacje o błędach

 Serwer może zwrócić następujące błędy

 • resource_not_found - w przypadku gdy batch nie istnieje
 • token_invalid - użytkownik nie ma praw dostępu do określonej organizacji