[1.9.0] Tworzenie przesyłki w trybie uproszczonym

Uwierzytelnianie

Dostęp do zasobu wymaga podania prawidłowego i ważnego access tokenu.
Tworzenie przesyłki w trybie uproszczonym 

Aby utworzyć przesyłkę w ramach określonej organizacji, użytkownik musi być jej członkiem.

Klienci debetowi

Po utworzeniu przesyłki nie zwracamy cen dla klientów debetowych. Atrybut rate przyjmuje wartość null

Działanie asynchroniczne

Po utworzeniu przesyłki zostanie uruchomiony asynchroniczny proces przygotowywania ofert, manifestacji oraz kupienia oferty.

 

1 POST /v1/organizations/:organization_id/shipments

Parametry

Wszystkie poniższe parametry powinny być zawarte w obiekcie shipment.

 

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

Parametr

Typ

Opis

Walidacja

receiver

Receiver

Dane odbiorcy paczki

Atrybut jest wymagany.

 • Jeśli ma być przedstawiona oferta usługi kurierskiej (łącznie z inpost_courier_c2c), należy podać co najmniej receiver.phone, receiver.company_name i/lub receiver.first_name i receiver.last_name oraz obiekt address

 • Jeśli ma być przedstawiona oferta Paczkomat® należy podać receiver.phone i receiver.email

 • Podanie wszystkich danych umożliwi przedstawienie ofert obu typów

 • Jeśli zostanie przekazany atrybut is_return = true, atrybut receiver nie będzie wymagany

sender

Sender

Dane nadawcy paczki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Jeśli nie zostaną podane żadne dane, domyślnie zostaną użyte dane organizacji, w ramach której tworzona jest przesyłka.

parcels

Array[ParcelsSimple]

Dane paczek zawartych w przesyłce.

Atrybut jest wymagany.

 • Kolekcja minimum 1, maksimum 1000

custom_attributes

CustomAttributes

Dodatkowe atrybuty przesyłki, np.

"custom_attributes": {
"target_point": "KRA010"
}

Atrybut nie jest wymagany.

 • Lista dodatkowych atrybutów została opisana we wstępie.

 • Wymagane jest podanie Paczkomat® w przypadku przesyłki Paczkomat®.

cod

Cod

Wartość pobrania.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.

insurance

Insurance

Kwota ubezpieczenia przesyłki.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Walidacja oraz wymagalność przekazania atrybutu występuje w momencie przekazania serwisu.

reference

String

Dodatkowy opis przesyłki, np. numer zamówienia.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Minimum 3 znaki, maksimum 100 znaków, możliwość przekazania pustego atrybutu.

is_return

Bool

Określa przesyłkę jako zwrotną.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Dopuszczalne wartości (true, false)

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu.

 • Jeśli ustawione na true, określa przesyłkę jako zwrotną. W takiej sytuacji dane nadawcy i odbiorcy zostaną automatycznie zamienione miejscami.

service

String

Wybrana przez klienta usługa.

Dostępne wartości patrz https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062 .

Atrybut jest wymagany.additional_services

Array[String]

Usługi dodatkowe.

Dostępne usługi dodatkowe: smsemailsaturday.

https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731062.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Atrybut walidowany w momencie przekazania wartości.

 • Przekazując atrybut additional_services system sprawdza przekazanie atrybutu service, jeśli atrybut service nie zostanie przekazany lub przekazany atrybut additional_services nie mieści się w zakresie przekazanego serwisu, użytkownik otrzyma błąd.

external_customer_id 

String

Identyfikator broker'a generującego przesyłki w ramach innej organizacji.

Atrybut nie jest wymagany.

only_choice_of_offer

Bool

Ustawienie parametru na true powoduje, że oferta zostanie wybrana dla podanego serwisu, ale nie zostanie automatycznie opłacona. Taką przesyłkę trzeba opłacić przed końcem wygaśnięcia oferty, wykonując operacje https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731082.

Atrybut nie jest wymagany.mpk

String

Nazwa miejsca powstania kosztów.

Atrybut nie jest wymagany.

 • Maksymalnie 255 znaków

 • Jeśli atrybut jest podany, weryfikujemy czy przynależy do organizacji, z której wykonywane jest żądanie

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu

Miejsce powstania kosztów musi najpierw być dodane do organizacji, aby można je było przypisać do przesyłki, https://dokumentacja-inpost.atlassian.net/wiki/spaces/PL/pages/11731048

comments

String

Dowolny komentarz

Atrybut nie jest wymagany

 • Maksymalnie 100 znaków

 • Możliwość przekazania pustego atrybutu

Przykładowe zapytania

 

Pojedyncza paczka dla przesyłki kurierskiej:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": [ { "id": "small package", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "is_non_standard": false } ], "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "service": "inpost_courier_standard", "additional_services": ["email", "sms"], "reference": "Test", "comments": "dowolny komentarz", "external_customer_id": "8877xxx", "mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1", "id": 1234567890, "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_courier_standard", "reference": "Test", "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": "8877xxx", "sending_method": null, "mpk": { "id": 1, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów" }, "comments": "dowolny komentarz", "additional_services": [ "email", "sms" ], "custom_attributes": {}, "cod": { "amount": 12.5, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 25.0, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "id": 123, "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null, "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": null, "dimensions": { "length": 80.0, "width": 360.0, "height": 640.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T18:07:08.967+01:00", "updated_at": "2020-02-23T18:07:08.967+01:00" }

 

Zapytanie z wieloma paczkami (można tworzyć tylko dla inpost_courier)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": [ { "id": "small package", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "is_non_standard": true }, { "id": "big package", "dimensions": { "length": "80", "width": "360", "height": "640", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "25", "unit": "kg" }, "is_non_standard": true } ], "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "service": "inpost_courier_standard", "additional_services": ["email", "sms"], "reference": "Test", "comments": "dowolny komentarz", "external_customer_id": "8877xxx", "mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1234567890", "id": 1234567890, "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_courier_standard", "reference": "Test", "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": "8877xxx", "sending_method": null, "mpk": { "id": 1, "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów" }, "comments": "dowolny komentarz", "additional_services": [ "email", "sms" ], "custom_attributes": {}, "cod": { "amount": 12.5, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 25.0, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "receiver@example.com", "phone": "888000000", "address": { "id": 509576837, "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "line1": null, "line2": null, "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": true, "template": null, "dimensions": { "length": 80.0, "width": 360.0, "height": 640.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } }, { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": true, "template": null, "dimensions": { "length": 80.0, "width": 360.0, "height": 640.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T18:22:57.378+01:00", "updated_at": "2020-02-23T18:22:57.378+01:00" }

 

Przesyłka kurierska - InPost Kurier C2C (usługa dla klienta detalicznego - prepaid)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": {         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",           "email": "receiver@example.com",         "phone": "888000000",         "address": {             "street": "Cybernetyki",             "building_number": "10",             "city": "Warszawa",             "post_code": "02-677",             "country_code": "PL"     }     },     "parcels": {         "template": "small"              },     "insurance": {         "amount": 25,         "currency": "PLN"     },     "cod": {         "amount": 12.50,         "currency": "PLN"    },     "custom_attributes": {         "sending_method": "parcel_locker",         "dropoff_point": "KRA012"     },     "service": "inpost_courier_c2c",     "reference": "Test" }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json {     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/123",     "id": 123,     "status": "created",     "tracking_number": null,     "service": "inpost_courier_c2c",     "reference": "Test",     "is_return": false,     "application_id": 25,     "created_by_id": null,     "external_customer_id": null,     "sending_method": "parcel_locker",     "end_of_week_collection": false,     "comments": null,     "mpk": null,     "additional_services": [],     "custom_attributes": {         "dropoff_point": "KRA012",         "sending_method": "parcel_locker"     },     "cod": {         "amount": 12.5,         "currency": "PLN"     },     "insurance": {         "amount": 25.0,         "currency": "PLN"     }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL"         }     },     "receiver": {         "id": 123,         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",         "email": "receiver@example.com",         "phone": "888000000",         "address": {             "id": 123,             "street": "Cybernetyki",             "building_number": "10",             "line1": null,             "line2": null,             "city": "Warszawa",             "post_code": "02-677",             "country_code": "PL"         }     },     "selected_offer": null,     "offers": [],     "transactions": [],     "parcels": [         {             "id": 123,             "tracking_number": null,             "is_non_standard": false,             "template": "small",             "dimensions": {                 "length": 380.0,                 "width": 640.0,                 "height": 80.0,                 "unit": "mm"             },             "weight": {                 "amount": 25.0,                 "unit": "kg"             }         }     ],     "created_at": "2021-12-13T12:32:57.987+01:00",     "updated_at": "2021-12-13T12:32:57.987+01:00" }

 

Przesyłka kurierska Paleta Standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ {     "receiver": {         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",           "email": "receiver@example.com",         "phone": "888000000",         "address": {             "street": "Cybernetyki",             "building_number": "10",             "city": "Warszawa",             "post_code": "02-677",             "country_code": "PL"         }     },     "parcels": {                 "dimensions": {                 "length": "800",                 "width": "800",                 "height": "800",                 "unit": "mm"             },             "weight": {                 "amount": "50",                 "unit": "kg"             }            },     "service": "inpost_courier_palette",     "additional_services": ["email", "sms"],     "reference": "Test",     "comments": "dowolny komentarz",     "external_customer_id": "8877xxx",     "mpk": "Nazwa miejsca powstania kosztów"     }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json {     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/123",     "id": 123,     "status": "created",     "tracking_number": null,     "service": "inpost_courier_palette",     "reference": "Test",     "is_return": false,     "application_id": 25,     "created_by_id": null,     "external_customer_id": "8877xxx",     "sending_method": null,     "end_of_week_collection": false,     "comments": "dowolny komentarz",     "mpk": {         "id": 1,         "name": "Nazwa miejsca powstania kosztów"     },     "additional_services": [         "email",         "sms"     ],     "custom_attributes": {},     "cod": {         "amount": null,         "currency": null     },     "insurance": {         "amount": null,         "currency": null     }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL"         }     },     "receiver": {         "id": 123,         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",         "email": "receiver@example.com",         "phone": "888000000",         "address": {             "id": 123,             "street": "Cybernetyki",             "building_number": "10",             "line1": null,             "line2": null,             "city": "Warszawa",             "post_code": "02-677",             "country_code": "PL"         }     },     "selected_offer": null,     "offers": [],     "transactions": [],     "parcels": [         {             "id": 123,             "tracking_number": null,             "is_non_standard": false,             "template": null,             "dimensions": {                 "length": 800.0,                 "width": 800.0,                 "height": 800.0,                 "unit": "mm"             },             "weight": {                 "amount": 50.0,                 "unit": "kg"             }         }     ],     "created_at": "2021-12-13T12:42:29.071+01:00",     "updated_at": "2021-12-13T12:42:29.071+01:00" }

 

Przesyłka Paczkomat® standard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "insurance": { "amount": 25, "currency": "PLN" }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "external_customer_id": "8877xxx" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1234567890", "id": 1234567890, "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_locker_standard", "reference": "Test", "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": "8877xxx", "sending_method": "dispatch_order", "mpk": null, "comments": null, "additional_services": [], "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "cod": { "amount": 12.5, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 25.0, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "test@inpost.pl", "phone": "111222333", "address": null }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": "small", "dimensions": { "length": 380.0, "width": 640.0, "height": 80.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 25.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T18:17:40.073+01:00", "updated_at": "2020-02-23T18:17:40.073+01:00" }

 

Przesyłka Paczkomat® - Podaj Dalej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{   "receiver": {         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",         "email": "test@inpost.pl",         "phone": "111222333"     },     "parcels":          {             "template": "large"     },     "insurance": {         "amount": 25,         "currency": "PLN"     },     "cod": {         "amount": 12.50,         "currency": "PLN"     },     "custom_attributes": {         "sending_method": "parcel_locker",         "target_point": "KRA012",         "dropoff_point":"KRA012"     },     "service": "inpost_locker_pass_thru",     "reference": "Test",     "external_customer_id": "8877xxx" }

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json {     "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/123",     "id": 123,     "status": "created",     "tracking_number": null,     "service": "inpost_locker_pass_thru",     "reference": "Test",     "is_return": false,     "application_id": 25,     "created_by_id": null,     "external_customer_id": "8877xxx",     "sending_method": "parcel_locker",     "end_of_week_collection": false,     "comments": null,     "mpk": null,     "additional_services": [],     "custom_attributes": {         "target_point": "KRA012",         "dropoff_point": "KRA012",         "sending_method": "parcel_locker"     },     "cod": {         "amount": 12.5,         "currency": "PLN"     },     "insurance": {         "amount": 25.0,         "currency": "PLN"     },     "sender": {         "id": 123,         "name": null,         "company_name": "ShpiX MM",         "first_name": "Michał",         "last_name": "Machowski",         "email": "mmachowski@grupainteger.pl",         "phone": "885887738",         "address": {             "id": 1011558443,             "street": null,             "building_number": null,             "line1": "test",             "line2": null,             "city": "test",             "post_code": "02-677",             "country_code": "PL"         }     },     "receiver": {         "id": 123,         "name": "Name",         "company_name": "Company name",         "first_name": "Jan",         "last_name": "Kowalski",         "email": "test@inpost.pl",         "phone": "111222333",         "address": null     },     "selected_offer": null,     "offers": [],     "transactions": [],     "parcels": [         {             "id": 123,             "tracking_number": null,             "is_non_standard": false,             "template": "large",             "dimensions": {                 "length": 380.0,                 "width": 640.0,                 "height": 410.0,                 "unit": "mm"             },             "weight": {                 "amount": 25.0,                 "unit": "kg"             }         }     ],     "created_at": "2021-12-13T12:49:48.159+01:00",     "updated_at": "2021-12-13T12:49:48.159+01:00" }

 

 

Przesyłka Allegro Paczkomat® 24/7 InPost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "123abc+123abc@user.allegrogroup.pl", "phone": "111222333" }, "parcels": { "template": "small" }, "custom_attributes": { "target_point": "KRA012", "sending_method": "dispatch_order" }, "service": "inpost_locker_allegro" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1234567890", "id": 1234567890, "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_locker_allegro", "reference": null, "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": null, "sending_method": "dispatch_order", "mpk": null, "comments": null, "additional_services": [], "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order", "target_point": "KRA012" }, "cod": { "amount": null, "currency": null }, "insurance": { "amount": 5000, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "123abc+123abc@user.allegrogroup.pl", "phone": "111222333", "address": null }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": "small", "dimensions": { "length": 380.0, "width": 640.0, "height": 80.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 10.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T18:52:25.100+01:00", "updated_at": "2020-02-23T18:52:25.100+01:00" }

 

Przesyłka Allegro miniKurier24 InPost

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "123abc+123abc@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": { "template": "letter_a" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order" }, "service": "inpost_letter_allegro" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1234567890", "id": 1234567890 "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_letter_allegro", "reference": null, "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": null, "sending_method": "dispatch_order", "mpk": null, "comments": null, "additional_services": [], "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order" }, "cod": { "amount": null, "currency": null }, "insurance": { "amount": 5000, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "123abc+123abc@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "id": 123, "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "line1": null, "line2": null, "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": "letter_a", "dimensions": { "length": 380.0, "width": 640.0, "height": 80.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 10.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T19:24:51.120+01:00", "updated_at": "2020-02-23T19:24:51.120+01:00" }

 

Przesyłka Allegro Kurier24 InPost:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 curl -X POST https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/organizations/1/shipments -H 'Authorization: Bearer token' -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "receiver": { "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "gtcc1rh559+4fe361dc5@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "parcels": { "dimensions": { "length": "10", "width": "10", "height": "10", "unit": "mm" }, "weight": { "amount": "10", "unit": "kg" } }, "cod": { "amount": 12.50, "currency": "PLN" }, "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order" }, "service": "inpost_courier_allegro" }'

Odpowiedź

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 HTTP/1.1 201 CREATED Content-Type: application/json { "href": "https://api-shipx-pl.easypack24.net/v1/shipments/1234567890", "id": 1234567890, "status": "created", "tracking_number": null, "service": "inpost_courier_allegro", "reference": null, "is_return": false, "application_id": 123, "created_by_id": null, "external_customer_id": null, "sending_method": "dispatch_order", "mpk": null, "comments": null, "additional_services": [], "custom_attributes": { "sending_method": "dispatch_order" }, "cod": { "amount": 12.5, "currency": "PLN" }, "insurance": { "amount": 5000, "currency": "PLN" }, "sender": { "id": "123", "name": "Nazwa", "company_name": "InPost S.A.", "first_name": "Jan", "last_name": "Nowak", "email": "sender@email.com", "phone": "888000000", "address": { "id": "123", "street": "Malborska", "building_number": "130", "line1": null, "line2": null "city": "Kraków", "post_code": "30-624", "country_code": "PL" } }, "receiver": { "id": 123, "name": "Name", "company_name": "Company name", "first_name": "Jan", "last_name": "Kowalski", "email": "123abc+123abc@user.allegrogroup.pl", "phone": "888000000", "address": { "id": 123, "street": "Cybernetyki", "building_number": "10", "line1": null, "line2": null, "city": "Warszawa", "post_code": "02-677", "country_code": "PL" } }, "selected_offer": null, "offers": [], "transactions": [], "parcels": [ { "id": 123, "tracking_number": null, "is_non_standard": false, "template": null, "dimensions": { "length": 10.0, "width": 10.0, "height": 10.0, "unit": "mm" }, "weight": { "amount": 10.0, "unit": "kg" } } ], "end_of_week_collection": false, "created_at": "2020-02-23T19:09:25.712+01:00", "updated_at": "2020-02-23T19:09:25.712+01:00" }

 

Informacje o błędach

Błędy, jakie mogą wystąpić podczas tworzenia przesyłki (poniższe błędy są wysyłane do aplikacji która wysłała żądanie, nie na webhook):

 • validation_failed - przesyłane parametry są niepoprawne. Szczegóły zawarte w polu details,

 • resource_not_found - w przypadku gdy użytkownik próbuje utworzyć przesyłkę dla organizacji, która nie istnieje lub nie ma uprawnień do jej utworzenia,

 • no_carriers - w przypadku gdy organizacja nie ma podpisanej umowy z żadnym przewoźnikiem,

 • carrier_unavailable - w przypadku gdy organizacja nie ma podpisanej umowy z przewoźnikiem świadczącym wybraną usługę wskazaną w atrybucie service